Võ Thần Chúa Tể

truyện tranh Võ Thần Chúa Tể
SƠ LƯỢC
Thiên Vũ đại lục nhất đại truyền kỳ Tần Trần, bởi vì bạn tốt phản bội bất ngờ ngã xuống Võ vực. 300 năm sau, hắn chuyển sinh ở một cái nhận hết ức hiếp vương phủ con riêng trên người, lợi dụng kiếp trước trình độ, ngưng thần công, luyện thần đan, đi ngược lên trời, quật khởi mạnh mẽ, từ đây bước lên một đoạn khiếp sợ đại lục kinh thế lữ trình.

Thể loại: Action Adventure Harem Tu chân - tu tiên

Đăng bởi: ꧁༺༒༻꧂ 🔺🔥🔺🔷 ☪️🔵🔥🔺🔶☢️♍️🌎❧☯️🔻⚪️꧁༺༒༻꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 1970282 Theo dõi: 1121

Update: 16/11/2018 20:14TỔNG HỢP (208 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Võ Thần Chúa Tể chap 206 16/11/2018 20:13

Võ Thần Chúa Tể chap 205 15/11/2018 21:14

Võ Thần Chúa Tể chap 204 11/11/2018 19:57

Võ Thần Chúa Tể chap 203 10/11/2018 19:50

Võ Thần Chúa Tể chap 202 08/11/2018 19:46

Võ Thần Chúa Tể chap 201 03/11/2018 19:36

Võ Thần Chúa Tể chap 200 02/11/2018 20:52

Võ Thần Chúa Tể chap 199 01/11/2018 21:37

Võ Thần Chúa Tể chap 198 27/10/2018 22:03

Võ Thần Chúa Tể chap 197 26/10/2018 21:31

Võ Thần Chúa Tể chap 196 26/10/2018 19:19

Võ Thần Chúa Tể chap 195 22/10/2018 10:53

Võ Thần Chúa Tể chap 194 21/10/2018 15:13

Võ Thần Chúa Tể chap 193 20/10/2018 16:46

Võ Thần Chúa Tể chap 192 14/10/2018 13:35

Võ Thần Chúa Tể chap 191 13/10/2018 12:51

Võ Thần Chúa Tể chap 190 12/10/2018 17:47

Võ Thần Chúa Tể chap 189 07/10/2018 13:47

Võ Thần Chúa Tể chap 188 06/10/2018 11:11

Võ Thần Chúa Tể chap 187 01/10/2018 12:48

Võ Thần Chúa Tể chap 186 30/09/2018 13:11

Võ Thần Chúa Tể chap 185 27/09/2018 13:16

Võ Thần Chúa Tể chap 184 26/09/2018 17:54

Võ Thần Chúa Tể chap 183 22/09/2018 19:17

Võ Thần Chúa Tể chap 182 20/09/2018 19:22

Võ Thần Chúa Tể chap 181 17/09/2018 12:39

Võ Thần Chúa Tể chap 180 17/09/2018 12:39

Võ Thần Chúa Tể chap 179 15/09/2018 16:29

Võ Thần Chúa Tể chap 178 14/09/2018 12:59

Võ Thần Chúa Tể chap 177 13/09/2018 12:32

Võ Thần Chúa Tể chap 177 13/09/2018 12:32

Võ Thần Chúa Tể chap 176 12/09/2018 17:23

Võ Thần Chúa Tể chap 175 11/09/2018 13:06

Võ Thần Chúa Tể chap 174 10/09/2018 13:35

Võ Thần Chúa Tể chap 173 09/09/2018 15:47

Võ Thần Chúa Tể chap 172 05/09/2018 19:50

Võ Thần Chúa Tể chap 171 30/08/2018 16:56

Võ Thần Chúa Tể chap 170 27/08/2018 18:01

Võ Thần Chúa Tể chap 169 27/08/2018 18:01

Võ Thần Chúa Tể chap 168 27/08/2018 18:01

Võ Thần Chúa Tể chap 167 21/08/2018 20:08

Võ Thần Chúa Tể chap 166 21/08/2018 19:24

Võ Thần Chúa Tể chap 165 20/08/2018 20:43

Võ Thần Chúa Tể chap 164 19/08/2018 21:39

Võ Thần Chúa Tể chap 163 15/08/2018 21:34

Võ Thần Chúa Tể chap 162 14/08/2018 18:58

Võ Thần Chúa Tể chap 161 12/08/2018 23:44

Võ Thần Chúa Tể chap 160 12/08/2018 23:43

Võ Thần Chúa Tể chap 159 09/08/2018 19:35

Võ Thần Chúa Tể chap 158 06/08/2018 13:10

Võ Thần Chúa Tể chap 157 04/08/2018 17:08

Võ Thần Chúa Tể chap 156 31/07/2018 13:02

Võ Thần Chúa Tể chap 155 29/07/2018 15:17

Võ Thần Chúa Tể chap 154 25/07/2018 19:26

Võ Thần Chúa Tể chap 153 23/07/2018 15:26

Võ Thần Chúa Tể chap 152 21/07/2018 12:28

Võ Thần Chúa Tể chap 151 17/07/2018 12:57

Võ Thần Chúa Tể chap 150 16/07/2018 12:53

Võ Thần Chúa Tể chap 149 14/07/2018 16:30

Võ Thần Chúa Tể chap 148 12/07/2018 18:14

Võ Thần Chúa Tể chap 147 12/07/2018 21:58

Võ Thần Chúa Tể chap 146 06/07/2018 12:58

Võ Thần Chúa Tể chap 145 04/07/2018 13:01

Võ Thần Chúa Tể chap 144 02/07/2018 12:55

Võ Thần Chúa Tể chap 143 30/06/2018 12:33

Võ Thần Chúa Tể chap 142 27/06/2018 20:23

Võ Thần Chúa Tể chap 142 27/06/2018 20:23

Võ Thần Chúa Tể chap 141 25/06/2018 12:55

Võ Thần Chúa Tể chap 140 23/06/2018 22:06

Võ Thần Chúa Tể chap 139 21/06/2018 13:11

Võ Thần Chúa Tể chap 138 19/06/2018 19:57

Võ Thần Chúa Tể chap 137 16/06/2018 13:06

Võ Thần Chúa Tể chap 136 14/06/2018 13:52

Võ Thần Chúa Tể chap 135 11/06/2018 12:43

Võ Thần Chúa Tể chap 134 09/06/2018 12:57

Võ Thần Chúa Tể chap 133 06/06/2018 12:51

Võ Thần Chúa Tể chap 132 02/06/2018 12:44

Võ Thần Chúa Tể chap 131 31/05/2018 12:48

Võ Thần Chúa Tể chap 130 26/05/2018 13:10

Võ Thần Chúa Tể chap 129 22/05/2018 09:42

Võ Thần Chúa Tể chap 128 18/05/2018 17:47

Võ Thần Chúa Tể chap 127 15/05/2018 18:34

Võ Thần Chúa Tể chap 126 11/05/2018 12:32

Võ Thần Chúa Tể chap 125 07/05/2018 15:41

Võ Thần Chúa Tể chap 124 07/05/2018 15:41

Võ Thần Chúa Tể chap 123 02/05/2018 21:03

Võ Thần Chúa Tể chap 122 28/04/2018 10:52

Võ Thần Chúa Tể chap 121 27/04/2018 11:54

Võ Thần Chúa Tể chap 120 25/04/2018 11:32

Võ Thần Chúa Tể chap 119 24/04/2018 12:33

Võ Thần Chúa Tể chap 118 23/04/2018 12:12

Võ Thần Chúa Tể chap 117 21/04/2018 13:45

Võ Thần Chúa Tể chap 116 18/04/2018 18:20

Võ Thần Chúa Tể chap 115 17/04/2018 12:43

Võ Thần Chúa Tể chap 114 12/04/2018 19:57

Võ Thần Chúa Tể chap 113 11/04/2018 13:06

Võ Thần Chúa Tể chap 112 07/04/2018 19:43

Võ Thần Chúa Tể chap 111 05/04/2018 19:27

Võ Thần Chúa Tể chap 110 02/04/2018 20:21

Võ Thần Chúa Tể chap 109 30/03/2018 12:06

Võ Thần Chúa Tể chap 108 28/03/2018 19:06

Võ Thần Chúa Tể chap 107 23/03/2018 19:20

Võ Thần Chúa Tể chap 106 21/03/2018 19:20

Võ Thần Chúa Tể chap 105 16/03/2018 11:34

Võ Thần Chúa Tể chap 104 12/03/2018 17:49

Võ Thần Chúa Tể chap 103 09/03/2018 20:24

Võ Thần Chúa Tể chap 102 06/03/2018 18:36

Võ Thần Chúa Tể chap 101 05/03/2018 19:15

Võ Thần Chúa Tể chap 100 02/03/2018 18:53

Võ Thần Chúa Tể chap 99 28/02/2018 11:48

Võ Thần Chúa Tể chap 98 25/02/2018 22:20

Võ Thần Chúa Tể chap 97 23/02/2018 19:57

Võ Thần Chúa Tể chap 96 18/02/2018 22:33

Võ Thần Chúa Tể chap 95 08/02/2018 18:41

Võ Thần Chúa Tể chap 94 03/02/2018 11:40

Võ Thần Chúa Tể chap 93 31/01/2018 11:34

Võ Thần Chúa Tể chap 92 26/01/2018 18:04

Võ Thần Chúa Tể chap 91 24/01/2018 12:51

Võ Thần Chúa Tể chap 90 21/01/2018 18:48

Võ Thần Chúa Tể chap 89 18/01/2018 12:57

Võ Thần Chúa Tể chap 88 12/01/2018 16:12

Võ Thần Chúa Tể chap 87 10/01/2018 17:43

Võ Thần Chúa Tể chap 86 08/01/2018 11:39

Võ Thần Chúa Tể chap 85 05/01/2018 18:59

Võ Thần Chúa Tể chap 84 01/01/2018 12:51

Võ Thần Chúa Tể chap 83 28/12/2017 12:11

Võ Thần Chúa Tể chap 82 25/12/2017 12:49

Võ Thần Chúa Tể chap 81 20/12/2017 12:39

Võ Thần Chúa Tể chap 80 17/12/2017 13:01

Võ Thần Chúa Tể chap 79 15/12/2017 11:55

Võ Thần Chúa Tể chap 78 12/12/2017 14:37

Võ Thần Chúa Tể chap 77 10/12/2017 12:58

Võ Thần Chúa Tể chap 76 08/12/2017 12:11

Võ Thần Chúa Tể chap 75 06/12/2017 11:50

Võ Thần Chúa Tể chap 74 03/12/2017 18:16

Võ Thần Chúa Tể chap 73 01/12/2017 19:44

Võ Thần Chúa Tể chap 72 29/11/2017 18:50

Võ Thần Chúa Tể chap 71 28/11/2017 11:57

Võ Thần Chúa Tể chap 70 26/11/2017 18:10

Võ Thần Chúa Tể chap 69 25/11/2017 17:48

Võ Thần Chúa Tể chap 68 24/11/2017 13:19

Võ Thần Chúa Tể chap 67 22/11/2017 12:43

Võ Thần Chúa Tể chap 66 20/11/2017 19:14

Võ Thần Chúa Tể chap 65 19/11/2017 17:14

Võ Thần Chúa Tể chap 64 16/11/2017 17:52

Võ Thần Chúa Tể chap 63 13/11/2017 12:33

Võ Thần Chúa Tể chap 62 11/11/2017 19:02

Võ Thần Chúa Tể chap 61 10/11/2017 15:41

Võ Thần Chúa Tể chap 60 08/11/2017 12:16

Võ Thần Chúa Tể chap 59 03/11/2017 18:54

Võ Thần Chúa Tể chap 58 02/11/2017 15:56

Võ Thần Chúa Tể chap 57 25/10/2017 10:58

Võ Thần Chúa Tể chap 56 24/10/2017 12:47

Võ Thần Chúa Tể chap 55 20/10/2017 16:57

Võ Thần Chúa Tể chap 54 17/10/2017 11:42

Võ Thần Chúa Tể chap 53 13/10/2017 12:27

Võ Thần Chúa Tể chap 52 07/10/2017 12:08

Võ Thần Chúa Tể chap 51 05/10/2017 11:40

Võ Thần Chúa Tể chap 50 03/10/2017 12:49

Võ Thần Chúa Tể chap 49 01/10/2017 14:20

Võ Thần Chúa Tể chap 48 25/09/2017 14:59

Võ Thần Chúa Tể chap 47 22/09/2017 19:11

Võ Thần Chúa Tể chap 46 18/09/2017 11:00

Võ Thần Chúa Tể chap 45 16/09/2017 12:51

Võ Thần Chúa Tể chap 44 13/09/2017 11:27

Võ Thần Chúa Tể chap 43 11/09/2017 11:43

Võ Thần Chúa Tể chap 42 03/09/2017 19:23

Võ Thần Chúa Tể chap 41 02/09/2017 13:28

Võ Thần Chúa Tể chap 40 30/08/2017 19:02

Võ Thần Chúa Tể chap 39 26/08/2017 20:24

Võ Thần Chúa Tể chap 38 22/08/2017 18:47

Võ Thần Chúa Tể chap 37 20/08/2017 12:13

Võ Thần Chúa Tể chap 36 18/08/2017 12:18

Võ Thần Chúa Tể chap 35 15/08/2017 12:11

Võ Thần Chúa Tể chap 34 13/08/2017 12:17

Võ Thần Chúa Tể chap 33 09/08/2017 12:26

Võ Thần Chúa Tể chap 32 05/08/2017 13:44

Võ Thần Chúa Tể chap 31 02/08/2017 19:17

Võ Thần Chúa Tể chap 30 31/07/2017 17:15

Võ Thần Chúa Tể chap 29 29/07/2017 12:24

Võ Thần Chúa Tể chap 28 26/07/2017 21:02

Võ Thần Chúa Tể chap 27 24/07/2017 11:01

Võ Thần Chúa Tể chap 26 21/07/2017 19:47

Võ Thần Chúa Tể chap 25 19/07/2017 12:31

Võ Thần Chúa Tể chap 24 26/06/2017 19:11

Võ Thần Chúa Tể chap 23 24/06/2017 19:50

Võ Thần Chúa Tể chap 22 22/06/2017 19:14

Võ Thần Chúa Tể chap 21 04/06/2017 17:56

Võ Thần Chúa Tể chap 20 03/06/2017 16:31

Võ Thần Chúa Tể chap 19 29/05/2017 19:26

Võ Thần Chúa Tể chap 18 28/05/2017 20:36

Võ Thần Chúa Tể chap 17 24/05/2017 11:51

Võ Thần Chúa Tể chap 16 22/05/2017 19:58

Võ Thần Chúa Tể chap 15 13/05/2017 15:16

Võ Thần Chúa Tể chap 14 12/05/2017 18:48

Võ Thần Chúa Tể chap 13 11/05/2017 16:58

Võ Thần Chúa Tể chap 12 10/05/2017 15:45

Võ Thần Chúa Tể chap 11 10/05/2017 12:02

Võ Thần Chúa Tể chap 10 09/05/2017 18:26

Võ Thần Chúa Tể chap 9 06/05/2017 20:44

Võ Thần Chúa Tể chap 8 06/05/2017 14:12

Võ Thần Chúa Tể chap 7 05/05/2017 18:29

Võ Thần Chúa Tể chap 6 03/05/2017 12:12

Võ Thần Chúa Tể chap 5 02/05/2017 16:28

Võ Thần Chúa Tể chap 4 02/05/2017 16:28

Võ Thần Chúa Tể chap 3 01/05/2017 11:00

Võ Thần Chúa Tể chap 2 01/05/2017 10:59

Võ Thần Chúa Tể chap 1 30/04/2017 16:45

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi - Update Chap 229 ENDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD update oneshot
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!