Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! update chap 8

truyện tranh Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà!
SƠ LƯỢC
Rất Hay ^^

Nhóm dịch: ngôn phong

Thể loại: Comic Manhua Shoujo Drama Ngôn Tình

Đăng bởi: ꧁༺༒༻꧂ 🔺🔥🔺🔷 ☪️🔵🔥🔺🔶☢️♍️🌎❧☯️🔻⚪️꧁༺༒༻꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 41225 Theo dõi: 31

Update: 18/08/2018 21:22TỔNG HỢP (82 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 81 24/01/2019 19:40

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 80 17/01/2019 22:33

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 79 11/01/2019 10:20

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 78 03/01/2019 00:28

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 77 31/12/2018 05:14

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 76 18/11/2018 21:48

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 75 16/11/2018 06:42

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 74 10/11/2018 20:28

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 73 05/11/2018 22:00

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 72 05/11/2018 22:00

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 71 30/10/2018 18:37

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 70 26/10/2018 21:23

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 69 21/10/2018 21:47

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 68 16/10/2018 20:03

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 67 15/10/2018 00:06

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 66 11/10/2018 12:30

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 65 04/10/2018 23:18

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 64 25/09/2018 20:41

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 63 20/09/2018 04:47

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 62 14/09/2018 13:02

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 61 12/09/2018 00:28

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 60 05/09/2018 23:19

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 59 30/08/2018 21:01

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 58 26/08/2018 21:09

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 57 18/08/2018 21:22

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 56 12/08/2018 12:38

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 55 04/08/2018 17:13

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 54 29/07/2018 15:12

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 53 22/07/2018 14:32

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 52 17/07/2018 20:43

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 51 14/07/2018 22:43

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 50 09/07/2018 13:05

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 49 03/07/2018 13:39

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 48 30/06/2018 12:38

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 47 29/06/2018 20:01

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 46 27/06/2018 20:11

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 45 24/06/2018 13:36

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 44 24/06/2018 13:35

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 43 13/06/2018 13:09

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 42 14/03/2018 20:05

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 41 11/03/2018 17:02

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 10 11/03/2018 17:02

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 39 08/03/2018 14:15

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 38 06/03/2018 12:45

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 37 03/03/2018 23:32

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 36 03/03/2018 23:32

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 35 03/03/2018 23:32

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 34 25/02/2018 22:54

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 33 20/02/2018 22:16

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 32 15/02/2018 19:13

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 31 15/02/2018 19:13

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 30 13/02/2018 14:16

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 29 13/02/2018 14:16

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 28 11/02/2018 23:02

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 27 07/02/2018 12:46

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 26 05/02/2018 20:51

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 25 02/02/2018 13:04

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 24 30/01/2018 13:00

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 23 28/01/2018 12:13

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 22 24/01/2018 13:16

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 21 23/01/2018 20:07

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 20 22/01/2018 18:58

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 19 21/01/2018 20:26

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 18 16/01/2018 12:42

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 17 12/12/2017 23:28

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 16 12/12/2017 23:28

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 15 30/11/2017 20:26

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 14 27/11/2017 13:35

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 13 24/11/2017 20:11

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 12 21/11/2017 01:14

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 11 19/08/2017 18:39

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 10 18/08/2017 19:54

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 9 17/08/2017 22:58

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 8 02/06/2017 17:14

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 8 02/06/2017 17:14

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 7 31/05/2017 22:25

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 6 31/05/2017 22:25

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 5 29/05/2017 21:06

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 4 29/05/2017 21:06

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 3 17/05/2017 23:07

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 2 17/05/2017 23:07

Yêu Phu! Xin Ngươi Hưu Ta Đi Mà! chap 1 17/05/2017 23:07

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi - Update Chap 229 ENDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD update oneshot
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!