Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... update chap 67 -85 bomm end

truyện tranh Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita......
SƠ LƯỢC
emoCâu chuyện về một cái hà thiên lộn đi tìm con cư bụ của đời nó emo

Tên khác: 最近この世界は私だけのモノになりました……

Tác giả: Yui Toshiki

Nhóm dịch: legend team

Thể loại: Mature Seinen Ecchi

Đăng bởi: ꧁༺༒༻꧂ 🔺🔥🔺🔷 ☪️🔵🔥🔺🔶☢️♍️🌎❧☯️🔻⚪️꧁༺༒༻꧂ Trạng thái: Đã hoàn thành

Số lượt xem: 642811 Theo dõi: 1118

Update: 24/12/2018 05:52TỔNG HỢP (85 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 85 end 24/12/2018 05:51

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 84 24/12/2018 05:51

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 83 24/12/2018 05:50

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 82 24/12/2018 05:50

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 81 24/12/2018 05:50

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 80 24/12/2018 05:50

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 79 24/12/2018 05:50

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 78 24/12/2018 05:50

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 77 24/12/2018 05:50

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 76 24/12/2018 05:50

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 75 24/12/2018 05:49

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 74 24/12/2018 05:49

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 73 24/12/2018 05:49

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 72 24/12/2018 05:48

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 71 24/12/2018 05:48

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 70 24/12/2018 05:48

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 69 24/12/2018 05:48

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 68 24/12/2018 05:48

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 67 24/12/2018 05:48

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 66 29/09/2018 23:36

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 65 29/09/2018 23:36

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 64 29/09/2018 23:36

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 63 29/09/2018 23:36

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 62 29/09/2018 23:36

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 61 29/09/2018 23:36

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 60 29/09/2018 23:36

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 59 09/09/2018 07:03

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 58 09/09/2018 07:03

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 57 09/09/2018 07:03

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 56 09/09/2018 07:03

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 55 09/09/2018 07:03

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 54 09/09/2018 07:03

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 53 03/09/2018 21:16

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 52 03/09/2018 21:15

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 51 03/09/2018 21:15

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 50 03/09/2018 21:15

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 49 03/09/2018 21:15

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 48 03/09/2018 21:15

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 47 03/09/2018 17:35

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 46 03/09/2018 17:35

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 45 03/09/2018 17:35

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 44 03/09/2018 17:35

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 43 03/09/2018 17:35

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 42 03/09/2018 17:35

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 41 03/09/2018 17:35

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 40 19/06/2018 22:10

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 39 17/06/2018 22:57

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 38 29/04/2018 22:47

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 37 27/02/2018 19:04

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 36 27/02/2018 19:03

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 35 27/02/2018 19:03

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 34 27/02/2018 19:03

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 33 07/02/2018 12:24

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 32 03/02/2018 10:20

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 31 29/01/2018 13:24

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 30 18/01/2018 22:56

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 29 10/01/2018 23:04

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 28 19/12/2017 23:51

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 27 08/12/2017 01:10

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 26 06/12/2017 10:29

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 25 23/11/2017 19:28

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 24 19/11/2017 22:05

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 23 13/10/2017 16:11

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 22 01/10/2017 09:20

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 21 21/09/2017 13:00

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 20 10/09/2017 22:30

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 19 10/09/2017 22:30

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 18 27/08/2017 14:47

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 17 25/08/2017 18:44

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 16 23/08/2017 19:51

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 15 23/08/2017 19:51

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 14 23/08/2017 12:04

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 13 22/08/2017 19:05

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 12 21/08/2017 13:07

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 11 21/08/2017 13:07

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 10 19/08/2017 18:42

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 9 18/08/2017 21:52

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 8 18/08/2017 19:03

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 7 21/07/2017 14:48

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 6 14/07/2017 18:15

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 5 09/06/2017 17:18

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 4 31/05/2017 20:12

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 3 30/05/2017 19:08

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 2 27/05/2017 19:27

Saikin Kono Sekai wa Watashi dake no Mono ni Narimashita...... chap 1 26/05/2017 19:31

emo

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi - Update Chap 229 ENDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD update oneshot
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!