Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng update chap 18

truyện tranh Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng
SƠ LƯỢC
Cô ấy là công chúa xã hội đen khôn lanh, một lần không cẩn thận bắt nhầm người, đã kích động đến một con quỷ, anh ta là một doanh nhân lạnh lùng, một hợp đồng thiết lập để giam giữ cô ấy, ngày đêm không thận trọng, trót sa vào mối quan hệ nguy hiểm với cô ấy! Có những niềm vui và cả nước mắt, kháng cự lại là điều không thể, cô đã thề sẽ trả thù! Một đêm tình mặn nồng, những bóng ma nhen nhói không thể từ chối, cô trượt hai bàn tay dưới gối của mình, lấy một khẩu súng giữ anh ta thấp xuống, “Đồ khốn, đừng tưởng khống chế được thân thể của tôi, hãy nhớ cô chỉ là phụ nữ”

Tác giả: Khai Nguyên Động Mạn

Thể loại: Manhua Romance Shoujo Drama

Đăng bởi: ꧁༺༒༻꧂ THANH LONG CHẤM MẮM TÔM ꧁༺༒༻꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 49302 Theo dõi: 32

Update: 15/08/2017 17:15TỔNG HỢP (95 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 90 07/05/2018 20:49

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 89 28/04/2018 10:58

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 88 26/04/2018 12:55

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 87 25/04/2018 11:52

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 86 24/04/2018 19:08

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 85 23/04/2018 13:03

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 84 19/04/2018 20:58

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 83 17/04/2018 12:49

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 82 16/04/2018 13:36

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 81 07/04/2018 16:41

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 80 06/04/2018 12:58

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 79 05/04/2018 12:41

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 78 04/04/2018 13:12

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 77 04/04/2018 13:12

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 76 28/03/2018 12:50

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 75 27/03/2018 12:18

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 74 15/03/2018 21:34

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 73 11/03/2018 17:02

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 72 10/03/2018 19:54

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 71 10/03/2018 19:54

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 70 04/03/2018 12:22

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 69 04/03/2018 12:21

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 68 02/03/2018 12:43

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 67 28/02/2018 12:21

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 66 27/02/2018 12:57

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 65 26/02/2018 12:23

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 64 09/02/2018 12:34

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 63 08/02/2018 20:13

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 62 02/02/2018 19:04

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 61 31/01/2018 11:45

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 60 30/01/2018 12:56

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 59 29/01/2018 20:37

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 58 20/01/2018 11:04

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 57 16/01/2018 12:31

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 56 14/01/2018 12:51

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 55 09/01/2018 12:51

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 54 05/01/2018 19:21

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 53 01/01/2018 22:25

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 52 28/12/2017 12:13

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 51 22/12/2017 20:46

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 50 20/12/2017 21:24

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 49 20/12/2017 21:24

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 48 16/12/2017 18:42

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 47 09/12/2017 19:22

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 46 06/12/2017 11:54

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 45 04/12/2017 12:29

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 44 29/11/2017 18:50

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 43 26/11/2017 13:02

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 42 25/11/2017 21:14

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 41 18/11/2017 11:54

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 40 17/11/2017 17:17

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 39 13/11/2017 13:05

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 38 11/11/2017 13:00

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 37 10/11/2017 15:43

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 36 08/11/2017 12:31

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 35 07/11/2017 12:44

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 34 06/11/2017 10:48

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 33 05/11/2017 13:30

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 32 04/11/2017 09:31

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 31 03/11/2017 12:08

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 30 02/11/2017 11:22

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 29 02/11/2017 11:21

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 28 02/11/2017 11:21

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 27 01/11/2017 12:24

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 26 31/10/2017 12:35

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 25 30/10/2017 11:27

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 24 29/10/2017 15:51

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 23 29/10/2017 15:51

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 22 29/10/2017 15:51

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 21 28/10/2017 12:37

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 20 27/10/2017 13:01

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 19.6 26/10/2017 12:21

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 19.5 25/10/2017 17:42

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 19.4 24/10/2017 12:51

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 19.3 23/10/2017 12:32

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 19.2 22/10/2017 14:14

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 19.1 21/10/2017 17:02

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 18 15/08/2017 17:15

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 17 13/08/2017 17:39

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 16 28/07/2017 16:25

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 15 22/07/2017 12:32

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 14 16/07/2017 15:44

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 13 14/07/2017 16:24

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 12 12/07/2017 15:39

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 11 06/07/2017 17:56

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 10 05/07/2017 18:46

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 9 04/07/2017 17:58

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 8 03/07/2017 10:46

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 7 02/07/2017 10:23

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 6 01/07/2017 18:31

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 5 29/06/2017 17:43

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 4 28/06/2017 16:40

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 3 26/06/2017 16:14

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 2 24/06/2017 19:52

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng chap 1 23/06/2017 23:04

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi - Update Chap 229 ENDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD update oneshot
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!