Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày

truyện tranh Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày
SƠ LƯỢC
Một trận ngoài ý muốn, cô cùng hắn ngủ với nhau, hai tháng sau cô mang thai, cô và hắn kết hôn do có con. Vốn tưởng rằng sau khi kết hôn hắn và cô sẽ tiếp tục như người qua đường, không nghĩ tới hắn lại đem cô sủng lên trời, duy chỉ không có cho cô đi làm. Cô thở phì phì tới tìm hắn, hắn cười tủm tỉm rồi sắp xếp một công việc cho cô, ngày hôm sau cô rạo rực đi nhận chức, phát hiện trên biển hiệu công tác viết, tính danh: Tần Chỉ Ái, chức vị: bà xã của Cố Dư Sinh
 
 

Thể loại: Manhua Romance Shoujo Ngôn Tình

Đăng bởi: ꧁༺༒༻꧂ 🔺🔥🔺🔷 ☪️🔵🔥🔺🔶☢️♍️🌎❧☯️🔻⚪️꧁༺༒༻꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 80207 Theo dõi: 45

Update: 27/12/2018 18:36TỔNG HỢP (122 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 122 25/02/2019 23:02

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 121 25/02/2019 20:35

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 120 24/02/2019 13:07

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 119 13/02/2019 14:30

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 118 07/02/2019 19:19

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 117 28/01/2019 20:56

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 116 24/01/2019 16:10

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 115 27/12/2018 18:36

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 114 20/12/2018 07:03

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 113 08/12/2018 21:08

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 112 07/12/2018 21:52

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 111 29/11/2018 18:57

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 110 14/11/2018 20:02

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 109 06/11/2018 12:42

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 108 24/10/2018 13:51

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 107 27/09/2018 18:28

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 106 25/09/2018 13:32

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 105 18/09/2018 16:27

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 104 11/09/2018 20:28

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 103 02/09/2018 13:22

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 102 03/08/2018 17:28

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 101 19/07/2018 16:25

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 100 12/07/2018 18:56

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 99 03/07/2018 17:41

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 98 27/06/2018 20:22

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 97 13/06/2018 12:58

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 96 12/06/2018 12:27

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 95 04/06/2018 19:40

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 94 26/05/2018 18:48

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 93 18/05/2018 17:07

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 92 18/05/2018 17:07

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 91 18/05/2018 17:07

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 90 18/05/2018 17:06

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 89 18/05/2018 17:06

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 88 18/05/2018 17:06

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 87 05/05/2018 17:18

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 86 05/05/2018 17:18

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 85 05/05/2018 17:18

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 84 05/05/2018 17:18

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 83 05/05/2018 17:18

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 82 05/05/2018 17:18

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 81 05/05/2018 17:18

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 80 05/05/2018 17:17

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 79 05/05/2018 17:17

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 78 05/05/2018 17:17

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 77 05/05/2018 17:17

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 76 05/05/2018 17:17

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 75 05/05/2018 17:17

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 74 05/05/2018 17:17

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 73 05/05/2018 17:16

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 72 05/05/2018 17:16

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 71 05/05/2018 17:16

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 70 05/05/2018 17:16

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 69 05/05/2018 17:16

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 68 04/03/2018 00:27

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 67 04/03/2018 00:27

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 66 04/03/2018 00:27

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 65 04/03/2018 00:27

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 64 04/03/2018 00:27

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 63 04/03/2018 00:27

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 62 04/03/2018 00:27

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 61 04/03/2018 00:27

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 60 04/03/2018 00:27

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 59 04/03/2018 00:26

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 58 04/03/2018 00:26

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 57 04/03/2018 00:26

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 56 04/03/2018 00:26

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 55 04/03/2018 00:26

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 54 04/03/2018 00:26

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 53 04/03/2018 00:26

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 52 04/03/2018 00:26

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 51 04/03/2018 00:26

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 50 04/03/2018 00:25

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 49 04/03/2018 00:25

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 48 04/03/2018 00:25

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 47 04/03/2018 00:25

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 46 04/03/2018 00:25

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 45 04/03/2018 00:25

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 44 04/03/2018 00:25

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 43 04/03/2018 00:25

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 42 04/03/2018 00:25

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 41 04/03/2018 00:25

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 40 04/03/2018 00:24

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 39 04/03/2018 00:24

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 38 04/03/2018 00:24

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 37 04/03/2018 00:24

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 36 04/03/2018 00:24

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 35 04/03/2018 00:24

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 34 04/03/2018 00:23

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 33 04/03/2018 00:23

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 32 04/03/2018 00:23

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 31 04/03/2018 00:23

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 30 04/03/2018 00:23

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 29 04/03/2018 00:23

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 28 04/03/2018 00:23

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 27 04/03/2018 00:23

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 26 04/03/2018 00:23

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 25 04/03/2018 00:22

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 24 04/03/2018 00:22

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 23 07/09/2017 13:17

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 22 31/08/2017 19:23

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 21 31/08/2017 19:23

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 20 28/08/2017 17:42

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 19 28/08/2017 17:22

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 18 28/08/2017 17:22

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 17 17/08/2017 20:13

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 16 13/08/2017 19:36

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 15 10/08/2017 19:18

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 14 06/08/2017 18:54

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 13 06/08/2017 18:54

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 12 30/07/2017 18:43

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 11 28/07/2017 18:01

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 10 23/07/2017 21:31

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 9 20/07/2017 17:35

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 8 16/07/2017 16:09

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 7 16/07/2017 16:09

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 6 09/07/2017 14:20

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 5 06/07/2017 21:05

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 4 03/07/2017 18:11

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 3 29/06/2017 18:47

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 2 29/06/2017 18:47

Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày chap 1 26/06/2017 16:16

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi - Update Chap 229 ENDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD update oneshot
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!