Linh Võ Đế Tôn

truyện tranh Linh Võ Đế Tôn
SƠ LƯỢC

Linh vũ đại lục, lấy võ giả, linh giả làm đầu, võ giả bình thường có thể một quyền đá vụn, mà võ hồn thức tỉnh giả, có thể phá nát trống vắng, ngao du quá hư. Linh giả, hơi suy nghĩ có thể khiến người ta sinh tử nháy mắt, mà linh giả Đại Năng có thể nghịch thiên cải mệnh, phiên vân phúc vũ.

Thể loại: Manhua Fantasy Tu chân - tu tiên

Đăng bởi: ꧁༺༒༻꧂ 🔺🔥🔺🔷 ☪️🔵🔥🔺🔶☢️♍️🌎❧☯️🔻⚪️꧁༺༒༻꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 1010680 Theo dõi: 859

Update: 14/09/2019 00:30TỔNG HỢP (160 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Linh Võ Đế Tôn chap 160 14/09/2019 00:29

Linh Võ Đế Tôn chap 159 14/09/2019 00:29

Linh Võ Đế Tôn chap 158 14/09/2019 00:28

Linh Võ Đế Tôn chap 156 14/09/2019 00:28

Linh Võ Đế Tôn chap 155 14/09/2019 00:28

Linh Võ Đế Tôn chap 154 14/09/2019 00:27

Linh Võ Đế Tôn chap 153 14/09/2019 00:27

Linh Võ Đế Tôn chap 152 14/09/2019 00:27

Linh Võ Đế Tôn chap 151 14/09/2019 00:27

Linh Võ Đế Tôn chap 150 14/09/2019 00:27

Linh Võ Đế Tôn chap 149 14/09/2019 00:27

Linh Võ Đế Tôn chap 148 14/09/2019 00:26

Linh Võ Đế Tôn chap 147 14/09/2019 00:26

Linh Võ Đế Tôn chap 146 14/09/2019 00:26

Linh Võ Đế Tôn chap 145 27/07/2019 19:17

Linh Võ Đế Tôn chap 144 26/07/2019 01:28

Linh Võ Đế Tôn chap 143 23/07/2019 13:38

Linh Võ Đế Tôn chap 142 21/07/2019 20:15

Linh Võ Đế Tôn chap 141 19/07/2019 20:50

Linh Võ Đế Tôn chap 140 17/07/2019 17:07

Linh Võ Đế Tôn chap 139 15/07/2019 14:08

Linh Võ Đế Tôn chap 138 02/05/2019 16:06

Linh Võ Đế Tôn chap 137 29/04/2019 23:03

Linh Võ Đế Tôn chap 136 27/04/2019 22:15

Linh Võ Đế Tôn chap 135 20/04/2019 21:04

Linh Võ Đế Tôn chap 134 18/04/2019 20:44

Linh Võ Đế Tôn chap 133 16/04/2019 20:30

Linh Võ Đế Tôn chap 132 14/04/2019 20:47

Linh Võ Đế Tôn chap 131 12/04/2019 20:17

Linh Võ Đế Tôn chap 130 10/04/2019 20:35

Linh Võ Đế Tôn chap 129 08/04/2019 20:51

Linh Võ Đế Tôn chap 128 06/04/2019 20:25

Linh Võ Đế Tôn chap 127 04/04/2019 19:49

Linh Võ Đế Tôn chap 126 07/02/2019 06:41

Linh Võ Đế Tôn chap 125 04/02/2019 18:49

Linh Võ Đế Tôn chap 124 02/02/2019 21:49

Linh Võ Đế Tôn chap 123 12/01/2019 20:46

Linh Võ Đế Tôn chap 122 05/01/2019 21:49

Linh Võ Đế Tôn chap 121 03/01/2019 22:59

Linh Võ Đế Tôn chap 120 01/01/2019 22:50

Linh Võ Đế Tôn chap 119 31/12/2018 05:33

Linh Võ Đế Tôn chap 118 28/12/2018 20:57

Linh Võ Đế Tôn chap 117 26/12/2018 22:21

Linh Võ Đế Tôn chap 116 26/12/2018 22:21

Linh Võ Đế Tôn chap 115 22/12/2018 21:22

Linh Võ Đế Tôn chap 114 20/12/2018 20:55

Linh Võ Đế Tôn chap 114 20/12/2018 20:55

Linh Võ Đế Tôn chap 113 19/12/2018 20:45

Linh Võ Đế Tôn chap 112 18/12/2018 20:18

Linh Võ Đế Tôn chap 111 19/11/2018 13:24

Linh Võ Đế Tôn chap 110 18/11/2018 13:01

Linh Võ Đế Tôn chap 109 17/11/2018 13:12

Linh Võ Đế Tôn chap 108 14/11/2018 12:55

Linh Võ Đế Tôn chap 107 13/11/2018 12:34

Linh Võ Đế Tôn chap 106 12/11/2018 12:33

Linh Võ Đế Tôn chap 105 11/11/2018 22:20

Linh Võ Đế Tôn chap 104 24/10/2018 14:01

Linh Võ Đế Tôn chap 103 23/10/2018 09:53

Linh Võ Đế Tôn chap 102 22/10/2018 10:47

Linh Võ Đế Tôn chap 101 21/10/2018 14:56

Linh Võ Đế Tôn chap 100 20/10/2018 16:45

Linh Võ Đế Tôn chap 99 13/10/2018 12:45

Linh Võ Đế Tôn chap 98 11/10/2018 21:47

Linh Võ Đế Tôn chap 97 11/10/2018 21:47

Linh Võ Đế Tôn chap 96 10/10/2018 20:47

Linh Võ Đế Tôn chap 95 06/10/2018 19:31

Linh Võ Đế Tôn chap 94 05/10/2018 19:44

Linh Võ Đế Tôn chap 93 04/10/2018 23:03

Linh Võ Đế Tôn chap 92 03/10/2018 20:55

Linh Võ Đế Tôn chap 91 20/09/2018 22:40

Linh Võ Đế Tôn chap 90 20/09/2018 04:48

Linh Võ Đế Tôn chap 89 18/09/2018 22:50

Linh Võ Đế Tôn chap 88 17/09/2018 23:03

Linh Võ Đế Tôn chap 87 17/09/2018 05:59

Linh Võ Đế Tôn chap 86 15/09/2018 22:08

Linh Võ Đế Tôn chap 85 21/08/2018 13:44

Linh Võ Đế Tôn chap 84 20/08/2018 20:59

Linh Võ Đế Tôn chap 83 19/08/2018 16:18

Linh Võ Đế Tôn chap 82 05/08/2018 10:20

Linh Võ Đế Tôn chap 81 29/07/2018 23:36

Linh Võ Đế Tôn chap 80 27/07/2018 19:21

Linh Võ Đế Tôn chap 79 25/07/2018 19:26

Linh Võ Đế Tôn chap 78 24/07/2018 18:38

Linh Võ Đế Tôn chap 77 23/07/2018 21:12

Linh Võ Đế Tôn chap 76 22/07/2018 20:38

Linh Võ Đế Tôn chap 75 21/07/2018 21:05

Linh Võ Đế Tôn chap 74 18/07/2018 18:30

Linh Võ Đế Tôn chap 73 17/07/2018 21:19

Linh Võ Đế Tôn chap 72 15/07/2018 21:40

Linh Võ Đế Tôn chap 71 13/07/2018 20:38

Linh Võ Đế Tôn chap 70 11/07/2018 20:46

Linh Võ Đế Tôn chap 69 11/07/2018 20:46

Linh Võ Đế Tôn chap 68 07/07/2018 19:42

Linh Võ Đế Tôn chap 67 26/06/2018 00:34

Linh Võ Đế Tôn chap 66 18/06/2018 20:51

Linh Võ Đế Tôn chap 65 13/06/2018 19:38

Linh Võ Đế Tôn chap 64 11/06/2018 20:18

Linh Võ Đế Tôn chap 63 09/06/2018 20:05

Linh Võ Đế Tôn chap 62 07/06/2018 19:21

Linh Võ Đế Tôn chap 61 07/06/2018 19:21

Linh Võ Đế Tôn chap 60 08/05/2018 13:11

Linh Võ Đế Tôn chap 59 06/05/2018 18:53

Linh Võ Đế Tôn chap 58 13/02/2018 20:29

Linh Võ Đế Tôn chap 57 10/02/2018 19:31

Linh Võ Đế Tôn chap 56 04/02/2018 18:54

Linh Võ Đế Tôn chap 55 02/02/2018 19:14

Linh Võ Đế Tôn chap 54 31/01/2018 11:28

Linh Võ Đế Tôn chap 53 29/01/2018 19:26

Linh Võ Đế Tôn chap 52 27/01/2018 11:55

Linh Võ Đế Tôn chap 51 25/01/2018 21:00

Linh Võ Đế Tôn Chap 50 24/01/2018 21:05

Linh Võ Đế Tôn Chap 49 23/01/2018 10:35

Linh Võ Đế Tôn Chap 48 20/01/2018 18:31

Linh Võ Đế Tôn Chap 47 18/01/2018 11:44

Linh Võ Đế Tôn chap 46 16/01/2018 18:41

Linh Võ Đế Tôn chap 45 14/01/2018 19:59

Linh Võ Đế Tôn chap 44 12/01/2018 18:29

Linh Võ Đế Tôn Chap 43 10/01/2018 12:16

Linh Võ Đế Tôn chap 42 08/01/2018 18:39

Linh Võ Đế Tôn Chap 41 06/01/2018 18:12

Linh Võ Đế Tôn chap 40 04/01/2018 12:16

Linh Võ Đế Tôn chap 39 02/01/2018 11:48

Linh Võ Đế Tôn chap 38 31/12/2017 20:05

Linh Võ Đế Tôn chap 37 30/12/2017 17:25

Linh Võ Đế Tôn chap 36 28/12/2017 12:06

Linh Võ Đế Tôn chap 35 27/12/2017 12:02

Linh Võ Đế Tôn Chap 34 26/12/2017 17:20

Linh Võ Đế Tôn chap 33 25/12/2017 20:29

Linh Võ Đế Tôn chap 32 24/12/2017 21:33

Linh Võ Đế Tôn Chap 31 23/12/2017 11:29

Linh Võ Đế Tôn Chap 30 22/12/2017 11:34

Linh Võ Đế Tôn Chap 29 21/12/2017 10:52

Linh Võ Đế Tôn chap 28 20/12/2017 22:30

Linh Võ Đế Tôn chap 27 19/12/2017 20:50

Linh Võ Đế Tôn chap 26 18/12/2017 17:13

Linh Võ Đế Tôn Chap 25 17/12/2017 19:53

Linh Võ Đế Tôn chap 24 16/12/2017 19:06

Linh Võ Đế Tôn chap 23 15/12/2017 22:16

Linh Võ Đế Tôn chap 22 15/12/2017 18:23

Linh Võ Đế Tôn chap 21 14/12/2017 21:03

Linh Võ Đế Tôn chap 20 14/12/2017 17:04

Linh Võ Đế Tôn chap 19 14/12/2017 12:36

Linh Võ Đế Tôn chap 18 14/12/2017 12:36

Linh Võ Đế Tôn chap 17 13/12/2017 12:53

Linh Võ Đế Tôn chap 16 12/12/2017 19:11

Linh Võ Đế Tôn chap 15 12/12/2017 15:58

Linh Võ Đế Tôn chap 14 12/12/2017 15:58

Linh Võ Đế Tôn Chap 13 10/12/2017 16:13

Linh Võ Đế Tôn Chap 12 09/12/2017 15:46

Linh Võ Đế Tôn Chap 11 08/12/2017 20:57

Linh Võ Đế Tôn chap 10 08/12/2017 17:33

Linh Võ Đế Tôn chap 9 08/12/2017 12:27

Linh Võ Đế Tôn chap 8 07/12/2017 17:47

Linh Võ Đế Tôn Chap 7 06/12/2017 17:44

Linh Võ Đế Tôn chap 6 06/12/2017 17:24

Linh Võ Đế Tôn chap 5 06/12/2017 17:24

Linh Võ Đế Tôn chap 4 06/12/2017 00:36

Linh Võ Đế Tôn chap 3 05/12/2017 12:40

Linh Võ Đế Tôn chap 2 04/12/2017 12:08

Linh Võ Đế Tôn Chap 1 02/12/2017 17:27

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi - Update Chap 229 ENDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD update oneshot
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!