Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên update chap 160 END

truyện tranh Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên
SƠ LƯỢC

Thiếu niên tu chân mạnh nhất Cửu Châu Đại Lục, vì tu luyện cấm kỵ tâm pháp mà bị gia tộc hành hình, được mẫu thân cứu, ngoài ý muốn xuyên không tới Địa cầu, từ nay về sau mở ra con đường tu chân nơi đô thị đầy diễm ngộ

Thể loại: Action Adventure Manhua Tu chân - tu tiên

Đăng bởi: ꧁༺༒༻꧂ 🔺🔥🔺🔷 ☪️🔵🔥🔺🔶☢️♍️🌎❧☯️🔻⚪️꧁༺༒༻꧂ Trạng thái: Đã hoàn thành

Tham gia update: teamphieu

Số lượt xem: 811088 Theo dõi: 482

Update: 12/12/2018 21:44TỔNG HỢP (166 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 166 end 12/12/2018 21:43

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 165 11/12/2018 21:35

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 164 10/12/2018 21:28

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 163 09/12/2018 19:39

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 162 08/12/2018 21:19

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 161 07/12/2018 21:43

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 160 06/12/2018 20:40

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 159 05/12/2018 20:12

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 158 04/12/2018 20:27

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 157 03/12/2018 20:57

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 156 02/12/2018 19:14

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 155 01/12/2018 18:33

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 154 30/11/2018 21:29

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 153 29/11/2018 20:29

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 152 28/11/2018 19:51

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 151 27/11/2018 20:11

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 150 25/11/2018 19:46

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 149 24/11/2018 20:48

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 148 23/11/2018 20:34

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 147 22/11/2018 20:50

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 146 21/11/2018 20:46

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 145 20/11/2018 20:07

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 144 19/11/2018 21:26

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 143 18/11/2018 19:20

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 142 17/11/2018 20:18

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 141 16/11/2018 20:19

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 140 15/11/2018 21:23

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 139 14/11/2018 20:20

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 138 13/11/2018 20:47

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 137 12/11/2018 20:14

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 136 11/11/2018 19:57

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 135 10/11/2018 19:57

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 134 09/11/2018 21:33

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 133 08/11/2018 19:41

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 132 07/11/2018 19:19

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 131 06/11/2018 19:58

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 130 05/11/2018 21:34

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 129 04/11/2018 19:15

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 128 03/11/2018 19:25

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 127 02/11/2018 20:47

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 126 01/11/2018 19:39

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 125 31/10/2018 20:48

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 124 30/10/2018 18:39

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 123 30/10/2018 18:39

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 122 20/10/2018 19:13

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 121 19/10/2018 19:18

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 120 18/10/2018 18:22

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 119 17/10/2018 19:28

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 118 16/10/2018 19:56

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 117 15/10/2018 18:41

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 116 14/10/2018 19:47

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 115 13/10/2018 18:02

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 114 12/10/2018 18:04

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 113 11/10/2018 19:16

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 112 10/10/2018 19:14

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 111 07/10/2018 18:20

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 110 06/10/2018 18:45

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 109 05/10/2018 19:35

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 108 04/10/2018 18:20

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 107 04/06/2018 22:05

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 106 03/06/2018 19:52

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 105 02/06/2018 19:11

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 104 01/06/2018 20:12

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 103 31/05/2018 20:57

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 102 30/05/2018 21:21

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 101 17/05/2018 22:41

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 100 16/05/2018 23:05

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 99 16/05/2018 12:58

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 98 14/05/2018 22:58

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 97 13/05/2018 23:01

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 96 12/05/2018 22:10

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 95 11/05/2018 23:13

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 93 11/05/2018 23:13

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 93 09/05/2018 22:21

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 92 09/05/2018 12:48

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 91 07/05/2018 22:32

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 90 06/05/2018 22:31

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 89 06/05/2018 12:56

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 88 05/05/2018 09:23

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 87 03/05/2018 22:32

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 86 03/05/2018 18:27

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 85 29/04/2018 22:39

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 84 28/04/2018 22:54

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 83 28/04/2018 01:06

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 82 27/04/2018 11:58

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 81 25/04/2018 22:33

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 80 25/04/2018 11:39

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 79 23/04/2018 22:45

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 78 13/04/2018 21:03

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 77 10/04/2018 13:23

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 76 10/04/2018 13:23

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 75 07/04/2018 16:41

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 74 06/04/2018 12:57

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 73 29/03/2018 20:12

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 72 28/03/2018 12:48

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 71 23/03/2018 23:06

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 70 23/03/2018 20:29

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 69 05/03/2018 21:42

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 68 04/03/2018 21:10

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 67 04/03/2018 12:25

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 66 04/03/2018 12:25

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 65 01/03/2018 20:25

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 64 28/02/2018 20:08

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 63 28/02/2018 12:02

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 62 26/02/2018 22:39

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 61 25/02/2018 22:56

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 60 23/02/2018 20:15

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 59 22/02/2018 23:53

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 58 21/02/2018 21:27

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 57 20/02/2018 21:13

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 56 19/02/2018 22:16

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 55 18/02/2018 22:31

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 54 18/02/2018 00:10

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 53 16/02/2018 23:58

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 52 16/02/2018 01:12

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 51 16/02/2018 01:11

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 50 12/02/2018 20:46

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 49 08/02/2018 20:19

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 48 07/02/2018 22:07

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 47 31/01/2018 11:29

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 46 30/01/2018 19:38

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 45 26/01/2018 19:38

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 44 25/01/2018 18:14

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 43 24/01/2018 13:08

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 42 22/01/2018 19:14

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 41 15/01/2018 20:27

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 40 10/01/2018 20:10

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 39 09/01/2018 20:16

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 38 08/01/2018 21:02

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 37 07/01/2018 19:40

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 36 06/01/2018 20:55

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 35 05/01/2018 20:20

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 34 04/01/2018 21:58

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 33 03/01/2018 20:17

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 32 02/01/2018 20:20

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 31 01/01/2018 20:39

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 30 31/12/2017 17:32

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 29 30/12/2017 20:41

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 28 29/12/2017 12:11

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 27 26/12/2017 18:49

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 26 23/12/2017 22:48

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 25 20/12/2017 17:36

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 24 18/12/2017 23:33

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 23 17/12/2017 21:49

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 22 17/12/2017 19:54

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 21 15/12/2017 21:18

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 20 15/12/2017 18:20

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 19 14/12/2017 17:04

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 18 14/12/2017 17:04

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 17 12/12/2017 21:16

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 16 12/12/2017 19:14

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 15 11/12/2017 23:09

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 14 10/12/2017 17:30

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 13 09/12/2017 15:45

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 12 08/12/2017 20:56

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 11 08/12/2017 20:56

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 10 08/12/2017 16:54

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 9 07/12/2017 20:42

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 8 06/12/2017 17:44

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 7 06/12/2017 17:23

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 6 05/12/2017 21:14

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 5 05/12/2017 21:14

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 4 05/12/2017 16:07

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 3 04/12/2017 16:04

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên chap 2 03/12/2017 17:44

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 1 02/12/2017 17:29

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi - Update Chap 229 ENDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD update oneshot
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!