Vạn Giới Tiên Tung

truyện tranh  Vạn Giới Tiên Tung
SƠ LƯỢC
Mỗi bông hoa là 1 thế giới, Phàm thế chỉ là một hạt cát bé nhỏ trong tay tiên ma Tiên ma nhất niệm, nhân thế vạn năm Sông núi vạn dặm cũng chỉ là kính hoa thủy nguyệt Con người có 3 hồn 7 phách, sau khi chết hồn sẽ quay về bầu trời sao vạn giới Nơi sâu của trời sao, chính là đàn tràng của tiên ma trong truyền thuyết

Thể loại: Action Adventure Manhua Shounen

Đăng bởi: ꧁༺༒༻꧂ 🔺🔥🔺🔷 ☪️🔵🔥🔺🔶☢️♍️🌎❧☯️🔻⚪️꧁༺༒༻꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 1095915 Theo dõi: 990

Update: 08/12/2018 21:16TỔNG HỢP (129 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Vạn Giới Tiên Tung chap 128 09/12/2018 19:19

Vạn Giới Tiên Tung chap 127 08/12/2018 21:10

Vạn Giới Tiên Tung chap 126 03/12/2018 00:03

Vạn Giới Tiên Tung chap 125 01/12/2018 21:14

Vạn Giới Tiên Tung chap 124 25/11/2018 20:17

Vạn Giới Tiên Tung chap 123 24/11/2018 21:15

Vạn Giới Tiên Tung chap 122 18/11/2018 19:33

Vạn Giới Tiên Tung chap 121 17/11/2018 20:23

Vạn Giới Tiên Tung chap 120 11/11/2018 20:10

Vạn Giới Tiên Tung chap 119 10/11/2018 20:30

Vạn Giới Tiên Tung chap 118 03/11/2018 19:24

Vạn Giới Tiên Tung chap 117 02/11/2018 21:04

Vạn Giới Tiên Tung chap 116 02/11/2018 20:08

Vạn Giới Tiên Tung chap 115 26/10/2018 20:23

Vạn Giới Tiên Tung chap 114 22/10/2018 12:58

Vạn Giới Tiên Tung chap 113 21/10/2018 15:14

Vạn Giới Tiên Tung chap 112 14/10/2018 19:49

Vạn Giới Tiên Tung chap 111 13/10/2018 19:18

Vạn Giới Tiên Tung chap 110 08/10/2018 19:26

Vạn Giới Tiên Tung chap 109 01/10/2018 12:42

Vạn Giới Tiên Tung chap 108 30/09/2018 12:49

Vạn Giới Tiên Tung chap 107 27/09/2018 20:08

Vạn Giới Tiên Tung chap 106 21/09/2018 19:10

Vạn Giới Tiên Tung chap 105 20/09/2018 13:26

Vạn Giới Tiên Tung chap 104 16/09/2018 20:07

Vạn Giới Tiên Tung chap 103 14/09/2018 13:09

Vạn Giới Tiên Tung chap 102 13/09/2018 12:40

Vạn Giới Tiên Tung chap 101 09/09/2018 19:18

Vạn Giới Tiên Tung chap 100 08/09/2018 19:16

Vạn Giới Tiên Tung chap 99 06/09/2018 12:14

Vạn Giới Tiên Tung chap 98 02/09/2018 12:45

Vạn Giới Tiên Tung chap 97 01/09/2018 13:05

Vạn Giới Tiên Tung chap 96 29/08/2018 13:39

Vạn Giới Tiên Tung chap 95 26/08/2018 19:33

Vạn Giới Tiên Tung chap 94 24/08/2018 12:59

Vạn Giới Tiên Tung chap 93 22/08/2018 18:11

Vạn Giới Tiên Tung chap 92 20/08/2018 20:35

Vạn Giới Tiên Tung chap 91 17/08/2018 19:39

Vạn Giới Tiên Tung chap 90 15/08/2018 17:03

Vạn Giới Tiên Tung chap 89 12/08/2018 12:30

Vạn Giới Tiên Tung chap 88 11/08/2018 14:09

Vạn Giới Tiên Tung chap 87 08/08/2018 16:20

Vạn Giới Tiên Tung chap 86 07/08/2018 23:03

Vạn Giới Tiên Tung chap 85 03/08/2018 17:54

Vạn Giới Tiên Tung chap 84 02/08/2018 15:59

Vạn Giới Tiên Tung chap 83 28/07/2018 13:38

Vạn Giới Tiên Tung chap 82 26/07/2018 19:14

Vạn Giới Tiên Tung chap 81 24/07/2018 13:58

Vạn Giới Tiên Tung chap 80.5 22/07/2018 14:34

Vạn Giới Tiên Tung chap 80 21/07/2018 20:12

Vạn Giới Tiên Tung chap 79 19/07/2018 14:21

Vạn Giới Tiên Tung chap 78 17/07/2018 20:10

Vạn Giới Tiên Tung chap 77 14/07/2018 16:21

Vạn Giới Tiên Tung chap 76 12/07/2018 19:03

Vạn Giới Tiên Tung chap 75 10/07/2018 18:55

Vạn Giới Tiên Tung chap 74 08/07/2018 14:23

Vạn Giới Tiên Tung chap 73 06/07/2018 18:56

Vạn Giới Tiên Tung chap 72 04/07/2018 13:16

Vạn Giới Tiên Tung chap 71 02/07/2018 12:45

Vạn Giới Tiên Tung chap 70 01/07/2018 13:02

Vạn Giới Tiên Tung chap 69 29/06/2018 20:29

Vạn Giới Tiên Tung chap 68 27/06/2018 13:04

Vạn Giới Tiên Tung chap 67 26/06/2018 19:02

Vạn Giới Tiên Tung chap 66 24/06/2018 13:08

Vạn Giới Tiên Tung chap 65 22/06/2018 12:45

Vạn Giới Tiên Tung chap 64 19/06/2018 23:09

Vạn Giới Tiên Tung chap 63 19/06/2018 23:09

Vạn Giới Tiên Tung chap 62 12/06/2018 18:43

Vạn Giới Tiên Tung chap 61 09/06/2018 12:52

Vạn Giới Tiên Tung chap 60 07/06/2018 18:43

Vạn Giới Tiên Tung chap 59 07/06/2018 18:43

Vạn Giới Tiên Tung chap 58 03/06/2018 13:09

Vạn Giới Tiên Tung chap 57 31/05/2018 18:18

Vạn Giới Tiên Tung chap 56 29/05/2018 18:50

Vạn Giới Tiên Tung chap 55 25/05/2018 18:52

Vạn Giới Tiên Tung chap 54 24/05/2018 19:05

Vạn Giới Tiên Tung chap 53 23/05/2018 19:03

Vạn Giới Tiên Tung chap 52 21/05/2018 12:09

Vạn Giới Tiên Tung chap 51 16/05/2018 20:33

Vạn Giới Tiên Tung chap 50 15/05/2018 18:30

Vạn Giới Tiên Tung chap 49 13/05/2018 17:02

Vạn Giới Tiên Tung chap 48 12/05/2018 19:03

Vạn Giới Tiên Tung chap 47 11/05/2018 20:06

Vạn Giới Tiên Tung chap 46 10/05/2018 12:33

Vạn Giới Tiên Tung chap 45 08/05/2018 13:03

Vạn Giới Tiên Tung chap 44 04/05/2018 11:56

Vạn Giới Tiên Tung chap 43 03/05/2018 18:21

Vạn Giới Tiên Tung chap 42 01/05/2018 18:21

Vạn Giới Tiên Tung chap 41 27/04/2018 11:54

Vạn Giới Tiên Tung chap 40 25/04/2018 11:35

Vạn Giới Tiên Tung chap 39 21/04/2018 13:47

Vạn Giới Tiên Tung chap 38 20/04/2018 13:06

Vạn Giới Tiên Tung chap 37 19/04/2018 11:35

Vạn Giới Tiên Tung chap 36 16/04/2018 19:34

Vạn Giới Tiên Tung chap 35 13/04/2018 12:28

Vạn Giới Tiên Tung chap 34 11/04/2018 13:11

Vạn Giới Tiên Tung chap 33 09/04/2018 19:53

Vạn Giới Tiên Tung chap 32 05/04/2018 12:13

Vạn Giới Tiên Tung chap 31 03/04/2018 17:49

Vạn Giới Tiên Tung chap 30 02/04/2018 11:30

Vạn Giới Tiên Tung chap 29 29/03/2018 19:17

Vạn Giới Tiên Tung chap 28 26/03/2018 19:19

Vạn Giới Tiên Tung chap 27 24/03/2018 17:50

Vạn Giới Tiên Tung chap 26 22/03/2018 11:57

Vạn Giới Tiên Tung chap 25 20/03/2018 12:24

Vạn Giới Tiên Tung chap 24 18/03/2018 18:18

Vạn Giới Tiên Tung chap 23 16/03/2018 20:18

Vạn Giới Tiên Tung chap 22 12/03/2018 13:26

Vạn Giới Tiên Tung chap 21 09/03/2018 20:25

Vạn Giới Tiên Tung chap 20 06/03/2018 12:45

Vạn Giới Tiên Tung chap 19 04/03/2018 21:17

Vạn Giới Tiên Tung chap 18 01/03/2018 12:00

Vạn Giới Tiên Tung chap 17 24/02/2018 19:08

Vạn Giới Tiên Tung chap 16 19/02/2018 15:21

Vạn Giới Tiên Tung chap 15 09/02/2018 19:34

Vạn Giới Tiên Tung chap 14 05/02/2018 12:02

Vạn Giới Tiên Tung chap 13 01/02/2018 19:53

Vạn Giới Tiên Tung chap 12 29/01/2018 13:34

Vạn Giới Tiên Tung chap 11 25/01/2018 22:20

Vạn Giới Tiên Tung chap 10 23/01/2018 19:54

Vạn Giới Tiên Tung chap 9 19/01/2018 19:28

Vạn Giới Tiên Tung chap 8 17/01/2018 19:49

Vạn Giới Tiên Tung chap 7 15/01/2018 12:29

Vạn Giới Tiên Tung chap 6 09/01/2018 18:27

Vạn Giới Tiên Tung chap 5 07/01/2018 20:00

Vạn Giới Tiên Tung chap 4 05/01/2018 21:40

Vạn Giới Tiên Tung chap 3 02/01/2018 18:43

Vạn Giới Tiên Tung chap 2 31/12/2017 19:17

Vạn Giới Tiên Tung chap 1 22/12/2017 12:21

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi - Update Chap 229 ENDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD update oneshot
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!