Chư Thiên Ký

truyện tranh Chư Thiên Ký
SƠ LƯỢC
La phù thế giới là 1 giới trong chư thiên vạn giới, 10 vạn năm sinh, 10 vạn năm diệt, thế gian vạn vật hàng tỷ sinh linh, liền tại đây 20 vạn năm một lần sinh diệt ở giữa trầm luân, vòng đi vòng lại tuần hoàn không ngừng, đến 1 ngày, linh hồn của 1 thiếu niên chết đi vài vạn năm trước ở tàng kiếm các tỉnh lại…

Thể loại: Manhua Mystery Shounen Supernatural Fantasy Tu chân - tu tiên

Đăng bởi: ꧁༺༒༻꧂ 🔺🔥🔺🔷 ☪️🔵🔥🔺🔶☢️♍️🌎❧☯️🔻⚪️꧁༺༒༻꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 994171 Theo dõi: 655

Update: 17/07/2019 15:14TỔNG HỢP (195 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Chư Thiên Ký chap 191 17/07/2019 15:14

Chư Thiên Ký chap 191 17/07/2019 15:14

Chư Thiên Ký chap 190 15/07/2019 13:28

Chư Thiên Ký chap 189 13/07/2019 13:59

Chư Thiên Ký chap 188 11/07/2019 15:12

Chư Thiên Ký chap 187 09/07/2019 13:34

Chư Thiên Ký chap 186 07/07/2019 15:31

Chư Thiên Ký chap 185 07/06/2019 18:28

Chư Thiên Ký chap 184 05/06/2019 18:53

Chư Thiên Ký chap 183 03/06/2019 21:40

Chư Thiên Ký chap 182 01/06/2019 22:03

Chư Thiên Ký chap 181 30/05/2019 19:27

Chư Thiên Ký chap 180 28/05/2019 19:45

Chư Thiên Ký chap 179 26/05/2019 19:34

Chư Thiên Ký chap 178 24/05/2019 19:37

Chư Thiên Ký chap 177 22/05/2019 19:48

Chư Thiên Ký chap 176 22/05/2019 19:48

Chư Thiên Ký chap 175 06/05/2019 07:59

Chư Thiên Ký chap 174 03/05/2019 21:14

Chư Thiên Ký chap 174 03/05/2019 21:14

Chư Thiên Ký chap 173 02/05/2019 16:14

Chư Thiên Ký chap 172 29/04/2019 22:04

Chư Thiên Ký chap 171 27/04/2019 21:33

Chư Thiên Ký chap 170 17/04/2019 14:09

Chư Thiên Ký chap 169 15/04/2019 13:28

Chư Thiên Ký chap 168 13/04/2019 20:01

Chư Thiên Ký chap 167 11/04/2019 16:14

Chư Thiên Ký chap 166 09/04/2019 14:30

Chư Thiên Ký chap 165 07/04/2019 15:23

Chư Thiên Ký chap 164 05/04/2019 14:35

Chư Thiên Ký chap 163 03/04/2019 14:29

Chư Thiên Ký chap 162 01/04/2019 13:12

Chư Thiên Ký chap 161 29/03/2019 16:15

Chư Thiên Ký chap 160 27/03/2019 14:22

Chư Thiên Ký chap 159 27/03/2019 14:22

Chư Thiên Ký chap 158 20/03/2019 23:46

Chư Thiên Ký chap 157 19/03/2019 03:05

Chư Thiên Ký chap 156 16/03/2019 23:33

Chư Thiên Ký chap 155 15/03/2019 22:07

Chư Thiên Ký chap 154 14/03/2019 13:13

Chư Thiên Ký chap 153 12/03/2019 22:13

Chư Thiên Ký chap 152 14/02/2019 13:19

Chư Thiên Ký chap 151 12/02/2019 22:20

Chư Thiên Ký chap 150 10/02/2019 22:23

Chư Thiên Ký chap 149 05/02/2019 23:08

Chư Thiên Ký chap 148 04/02/2019 06:17

Chư Thiên Ký chap 147 30/01/2019 13:49

Chư Thiên Ký chap 146 30/01/2019 13:49

Chư Thiên Ký chap 145 12/01/2019 22:36

Chư Thiên Ký chap 144 11/01/2019 06:20

Chư Thiên Ký chap 143 08/01/2019 22:12

Chư Thiên Ký chap 142 06/01/2019 21:14

Chư Thiên Ký chap 141 04/01/2019 22:13

Chư Thiên Ký chap 140 03/01/2019 00:24

Chư Thiên Ký chap 139 31/12/2018 06:16

Chư Thiên Ký chap 138 28/12/2018 18:02

Chư Thiên Ký chap 147 26/12/2018 18:50

Chư Thiên Ký chap 137 26/12/2018 17:07

Chư Thiên Ký chap 136 16/12/2018 21:22

Chư Thiên Ký chap 135 16/12/2018 00:13

Chư Thiên Ký chap 134 14/12/2018 22:01

Chư Thiên Ký chap 133 11/12/2018 21:27

Chư Thiên Ký chap 132 10/12/2018 20:31

Chư Thiên Ký chap 131 09/12/2018 19:12

Chư Thiên Ký chap 130 08/12/2018 21:00

Chư Thiên Ký chap 129 07/12/2018 21:15

Chư Thiên Ký chap 128 06/12/2018 19:51

Chư Thiên Ký chap 127 05/12/2018 19:53

Chư Thiên Ký chap 126 04/12/2018 20:02

Chư Thiên Ký chap 125 21/11/2018 21:20

Chư Thiên Ký chap 124 20/11/2018 20:08

Chư Thiên Ký chap 123 19/11/2018 21:45

Chư Thiên Ký chap 122 13/11/2018 20:56

Chư Thiên Ký chap 121 12/11/2018 20:21

Chư Thiên Ký chap 120 11/11/2018 20:09

Chư Thiên Ký chap 119 10/11/2018 20:30

Chư Thiên Ký chap 118 09/11/2018 21:49

Chư Thiên Ký chap 117 08/11/2018 20:29

Chư Thiên Ký chap 116 01/11/2018 12:47

Chư Thiên Ký chap 115 31/10/2018 12:30

Chư Thiên Ký chap 114 30/10/2018 12:46

Chư Thiên Ký chap 113 29/10/2018 13:31

Chư Thiên Ký chap 112 14/10/2018 20:17

Chư Thiên Ký chap 111 14/10/2018 20:17

Chư Thiên Ký chap 110 13/10/2018 19:25

Chư Thiên Ký chap 109 30/09/2018 13:12

Chư Thiên Ký chap 108 29/09/2018 13:16

Chư Thiên Ký chap 107 25/09/2018 19:11

Chư Thiên Ký chap 106 22/09/2018 19:09

Chư Thiên Ký chap 105 21/09/2018 19:07

Chư Thiên Ký chap 104 19/09/2018 18:45

Chư Thiên Ký chap 103 16/09/2018 15:50

Chư Thiên Ký chap 102 15/09/2018 16:44

Chư Thiên Ký chap 101 05/09/2018 20:17

Chư Thiên Ký chap 100 04/09/2018 19:38

Chư Thiên Ký chap 99 01/09/2018 06:09

Chư Thiên Ký chap 98 30/08/2018 18:12

Chư Thiên Ký chap 97 25/08/2018 19:55

Chư Thiên Ký chap 96 23/08/2018 19:53

Chư Thiên Ký chap 95 22/08/2018 19:52

Chư Thiên Ký chap 94 21/08/2018 20:06

Chư Thiên Ký chap 93 20/08/2018 21:03

Chư Thiên Ký chap 92 19/08/2018 16:50

Chư Thiên Ký chap 91 18/08/2018 16:12

Chư Thiên Ký chap 90 10/08/2018 20:21

Chư Thiên Ký chap 89 09/08/2018 19:36

Chư Thiên Ký chap 88 04/08/2018 23:33

Chư Thiên Ký chap 87 01/08/2018 21:38

Chư Thiên Ký chap 86 30/07/2018 12:42

Chư Thiên Ký chap 85 29/07/2018 13:53

Chư Thiên Ký chap 84 28/07/2018 13:39

Chư Thiên Ký chap 83 26/07/2018 12:50

Chư Thiên Ký chap 82 25/07/2018 20:24

Chư Thiên Ký chap 81 24/07/2018 13:58

Chư Thiên Ký chap 80 23/07/2018 21:01

Chư Thiên Ký chap 79 22/07/2018 20:19

Chư Thiên Ký chap 78 21/07/2018 20:23

Chư Thiên Ký chap 77 20/07/2018 22:36

Chư Thiên Ký chap 76 19/07/2018 13:20

Chư Thiên Ký chap 75 19/07/2018 13:19

Chư Thiên Ký chap 74 17/07/2018 12:58

Chư Thiên Ký chap 73 16/07/2018 12:35

Chư Thiên Ký chap 72 15/07/2018 13:55

Chư Thiên Ký chap 71 14/07/2018 16:22

Chư Thiên Ký chap 70 13/07/2018 22:06

Chư Thiên Ký chap 69 12/07/2018 13:28

Chư Thiên Ký chap 68 10/07/2018 13:05

Chư Thiên Ký chap 67 10/07/2018 13:04

Chư Thiên Ký chap 66 09/07/2018 13:06

Chư Thiên Ký chap 65 08/07/2018 14:24

Chư Thiên Ký chap 64 08/07/2018 14:24

Chư Thiên Ký chap 63 06/07/2018 21:45

Chư Thiên Ký chap 62 05/07/2018 13:36

Chư Thiên Ký chap 61 04/07/2018 13:39

Chư Thiên Ký chap 60 03/07/2018 13:02

Chư Thiên Ký chap 59 03/07/2018 13:02

Chư Thiên Ký chap 58 29/06/2018 22:58

Chư Thiên Ký chap 57 23/05/2018 12:41

Chư Thiên Ký chap 56 22/05/2018 19:36

Chư Thiên Ký chap 55 21/05/2018 12:26

Chư Thiên Ký chap 54 15/05/2018 18:33

Chư Thiên Ký chap 53 14/05/2018 13:46

Chư Thiên Ký chap 52 13/05/2018 09:47

Chư Thiên Ký chap 51 05/05/2018 17:01

Chư Thiên Ký chap 50 03/05/2018 18:32

Chư Thiên Ký chap 49 01/05/2018 18:34

Chư Thiên Ký chap 48 28/04/2018 17:37

Chư Thiên Ký chap 47 25/04/2018 20:08

Chư Thiên Ký chap 46 24/04/2018 12:46

Chư Thiên Ký chap 45 21/04/2018 14:14

Chư Thiên Ký chap 44 18/04/2018 20:46

Chư Thiên Ký chap 43 18/04/2018 20:46

Chư Thiên Ký chap 42 16/04/2018 08:32

Chư Thiên Ký chap 41 15/04/2018 00:21

Chư Thiên Ký chap 40 15/04/2018 00:21

Chư Thiên Ký chap 39 13/04/2018 10:27

Chư Thiên Ký chap 38 09/04/2018 21:32

Chư Thiên Ký chap 37 08/04/2018 19:13

Chư Thiên Ký chap 36.5 11/04/2018 00:45

Chư Thiên Ký chap 36 06/04/2018 19:58

Chư Thiên Ký chap 35 05/04/2018 20:52

Chư Thiên Ký chap 34 04/04/2018 19:59

Chư Thiên Ký chap 33 03/04/2018 23:23

Chư Thiên Ký chap 32 03/04/2018 00:48

Chư Thiên Ký chap 31 26/03/2018 23:51

Chư Thiên Ký chap 30 21/03/2018 19:22

Chư Thiên Ký chap 29 19/03/2018 12:11

Chư Thiên Ký chap 28 16/03/2018 12:24

Chư Thiên Ký chap 27 13/03/2018 22:13

Chư Thiên Ký chap 26 11/03/2018 21:50

Chư Thiên Ký chap 25 11/03/2018 21:50

Chư Thiên Ký chap 24 07/03/2018 15:50

Chư Thiên Ký chap 23 05/03/2018 21:36

Chư Thiên Ký chap 22 05/03/2018 21:35

Chư Thiên Ký chap 21 05/03/2018 21:35

Chư Thiên Ký chap 20 05/03/2018 21:35

Chư Thiên Ký chap 19 28/02/2018 20:08

Chư Thiên Ký chap 18 28/02/2018 12:01

Chư Thiên Ký chap 17 26/02/2018 22:38

Chư Thiên Ký chap 16 26/02/2018 12:33

Chư Thiên Ký chap 15 23/02/2018 12:59

Chư Thiên Ký chap 14 22/02/2018 23:54

Chư Thiên Ký chap 13 21/02/2018 21:13

Chư Thiên Ký chap 12 20/02/2018 21:13

Chư Thiên Ký chap 11 18/02/2018 22:32

Chư Thiên Ký chap 10 18/02/2018 22:32

Chư Thiên Ký chap 9 15/02/2018 18:50

Chư Thiên Ký chap 8 14/02/2018 20:34

Chư Thiên Ký chap 7 13/02/2018 10:38

Chư Thiên Ký chap 6 10/02/2018 10:58

Chư Thiên Ký chap 5 08/02/2018 20:04

Chư Thiên Ký chap 4 07/02/2018 19:51

Chư Thiên Ký chap 3 07/02/2018 00:07

Chư Thiên Ký chap 2 05/02/2018 23:28

Chư Thiên Ký chap 1 04/02/2018 22:48

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi - Update Chap 229 ENDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD update oneshot
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!