Toàn Chức Pháp Sư

truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
SƠ LƯỢC
Tỉnh lại sau giấc ngủ, thế giới đại biến. Quen thuộc cao trung truyền thụ chính là phép thuật, nói cho mọi người muốn trở thành một tên xuất sắc Ma Pháp Sư. Ở lại đô thị ở ngoài du đãng tập kích nhân loại ma vật yêu thú, mắt nhìn chằm chằm. Tôn trọng khoa học thế giới đã biến thành tôn trọng phép thuật, một mực có như nhau lấy học tra đối xử giáo viên của chính mình, như nhau ánh mắt dị dạng bạn học, như nhau xã hội tầng dưới chót giãy dụa ba ba, như nhau thuần mỹ nhưng không thể bước đi không phải huyết thống muội muội... Bất quá, Mạc Phàm phát hiện tuyệt đại đa số người đều chỉ có thể chủ tu nhất hệ phép thuật, chính mình nhưng là toàn hệ toàn năng pháp sư

Thể loại: Action Adventure Manhua Tu chân - tu tiên

Đăng bởi: ꧁༺༒༻꧂ 🔺🔥🔺🔷 ☪️🔵🔥🔺🔶☢️♍️🌎❧☯️🔻⚪️꧁༺༒༻꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 832623 Theo dõi: 603

Update: 13/11/2018 20:40TỔNG HỢP (180 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Toàn Chức Pháp Sư chap 179 13/11/2018 20:40

Toàn Chức Pháp Sư chap 178 12/11/2018 20:13

Toàn Chức Pháp Sư chap 177 11/11/2018 19:55

Toàn Chức Pháp Sư chap 176 10/11/2018 19:51

Toàn Chức Pháp Sư chap 175 09/11/2018 21:31

Toàn Chức Pháp Sư chap 174 08/11/2018 19:40

Toàn Chức Pháp Sư chap 173 07/11/2018 19:18

Toàn Chức Pháp Sư chap 172 06/11/2018 19:58

Toàn Chức Pháp Sư chap 171 05/11/2018 21:33

Toàn Chức Pháp Sư chap 170 05/11/2018 21:33

Toàn Chức Pháp Sư chap 169 03/11/2018 19:24

Toàn Chức Pháp Sư chap 168 02/11/2018 20:46

Toàn Chức Pháp Sư chap 167 01/11/2018 19:39

Toàn Chức Pháp Sư chap 166 31/10/2018 20:46

Toàn Chức Pháp Sư chap 165 30/10/2018 18:39

Toàn Chức Pháp Sư chap 164 29/10/2018 20:32

Toàn Chức Pháp Sư chap 163 28/10/2018 20:17

Toàn Chức Pháp Sư chap 162 27/10/2018 19:27

Toàn Chức Pháp Sư chap 161 26/10/2018 20:09

Toàn Chức Pháp Sư chap 160 26/10/2018 20:09

Toàn Chức Pháp Sư chap 159 24/10/2018 18:54

Toàn Chức Pháp Sư chap 158 23/10/2018 18:25

Toàn Chức Pháp Sư chap 157 22/10/2018 19:07

Toàn Chức Pháp Sư chap 156 21/10/2018 19:17

Toàn Chức Pháp Sư chap 155 20/10/2018 19:16

Toàn Chức Pháp Sư chap 154 19/10/2018 19:26

Toàn Chức Pháp Sư chap 153 18/10/2018 18:26

Toàn Chức Pháp Sư chap 152 17/10/2018 19:33

Toàn Chức Pháp Sư chap 151 16/10/2018 20:02

Toàn Chức Pháp Sư chap 150 15/10/2018 18:45

Toàn Chức Pháp Sư chap 149 14/10/2018 19:50

Toàn Chức Pháp Sư chap 148 13/10/2018 19:19

Toàn Chức Pháp Sư chap 147 12/10/2018 18:09

Toàn Chức Pháp Sư chap 146 11/10/2018 19:14

Toàn Chức Pháp Sư chap 145 10/10/2018 19:14

Toàn Chức Pháp Sư chap 144 09/10/2018 19:03

Toàn Chức Pháp Sư chap 143 08/10/2018 19:18

Toàn Chức Pháp Sư chap 142 07/10/2018 18:19

Toàn Chức Pháp Sư chap 141 06/10/2018 18:45

Toàn Chức Pháp Sư chap 140 05/10/2018 18:16

Toàn Chức Pháp Sư chap 139 04/10/2018 18:23

Toàn Chức Pháp Sư chap 138 03/10/2018 18:42

Toàn Chức Pháp Sư chap 137 02/10/2018 18:11

Toàn Chức Pháp Sư chap 136 30/09/2018 19:22

Toàn Chức Pháp Sư chap 135 30/09/2018 19:22

Toàn Chức Pháp Sư chap 134 28/09/2018 20:40

Toàn Chức Pháp Sư chap 133 28/09/2018 20:40

Toàn Chức Pháp Sư chap 132 27/09/2018 18:33

Toàn Chức Pháp Sư chap 131 26/09/2018 18:33

Toàn Chức Pháp Sư chap 130 25/09/2018 18:23

Toàn Chức Pháp Sư chap 129 24/09/2018 19:30

Toàn Chức Pháp Sư chap 128 22/09/2018 18:17

Toàn Chức Pháp Sư chap 127 17/09/2018 12:49

Toàn Chức Pháp Sư chap 126 14/09/2018 13:07

Toàn Chức Pháp Sư chap 125 13/09/2018 12:41

Toàn Chức Pháp Sư chap 124 12/09/2018 17:57

Toàn Chức Pháp Sư chap 123 11/09/2018 13:16

Toàn Chức Pháp Sư chap 122 10/09/2018 13:40

Toàn Chức Pháp Sư chap 121 09/09/2018 15:47

Toàn Chức Pháp Sư chap 120 08/09/2018 19:05

Toàn Chức Pháp Sư chap 119 07/09/2018 12:38

Toàn Chức Pháp Sư chap 118 06/09/2018 12:15

Toàn Chức Pháp Sư chap 117 05/09/2018 19:49

Toàn Chức Pháp Sư chap 116 04/09/2018 13:04

Toàn Chức Pháp Sư chap 115 02/09/2018 12:59

Toàn Chức Pháp Sư chap 114 01/09/2018 13:12

Toàn Chức Pháp Sư chap 113 31/08/2018 12:53

Toàn Chức Pháp Sư chap 112 30/08/2018 17:14

Toàn Chức Pháp Sư chap 111 29/08/2018 13:53

Toàn Chức Pháp Sư chap 110 28/08/2018 18:58

Toàn Chức Pháp Sư chap 109 27/08/2018 17:56

Toàn Chức Pháp Sư chap 108 25/08/2018 13:13

Toàn Chức Pháp Sư chap 107 23/08/2018 13:11

Toàn Chức Pháp Sư chap 106 21/08/2018 13:32

Toàn Chức Pháp Sư chap 105 19/08/2018 16:14

Toàn Chức Pháp Sư chap 104 18/08/2018 12:49

Toàn Chức Pháp Sư chap 103 16/08/2018 19:34

Toàn Chức Pháp Sư chap 102 15/08/2018 17:05

Toàn Chức Pháp Sư chap 101 14/08/2018 15:19

Toàn Chức Pháp Sư chap 100 12/08/2018 12:25

Toàn Chức Pháp Sư chap 99 11/08/2018 14:09

Toàn Chức Pháp Sư chap 98 10/08/2018 18:53

Toàn Chức Pháp Sư chap 97 09/08/2018 15:12

Toàn Chức Pháp Sư chap 96 08/08/2018 14:23

Toàn Chức Pháp Sư chap 95 06/08/2018 20:59

Toàn Chức Pháp Sư chap 94 04/08/2018 17:38

Toàn Chức Pháp Sư chap 93 29/07/2018 15:13

Toàn Chức Pháp Sư chap 92 16/07/2018 20:40

Toàn Chức Pháp Sư chap 91 15/07/2018 19:49

Toàn Chức Pháp Sư chap 90 15/07/2018 19:49

Toàn Chức Pháp Sư chap 89 07/07/2018 19:35

Toàn Chức Pháp Sư chap 88 04/07/2018 19:57

Toàn Chức Pháp Sư chap 87 03/07/2018 19:12

Toàn Chức Pháp Sư chap 86 02/07/2018 20:46

Toàn Chức Pháp Sư chap 85 01/07/2018 20:43

Toàn Chức Pháp Sư chap 84 29/06/2018 21:06

Toàn Chức Pháp Sư chap 83 28/06/2018 23:33

Toàn Chức Pháp Sư chap 82 28/06/2018 23:33

Toàn Chức Pháp Sư chap 81 24/06/2018 13:13

Toàn Chức Pháp Sư chap 80 23/06/2018 20:20

Toàn Chức Pháp Sư chap 80 23/06/2018 20:20

Toàn Chức Pháp Sư chap 79 22/06/2018 21:04

Toàn Chức Pháp Sư chap 78 21/06/2018 21:35

Toàn Chức Pháp Sư chap 77 20/06/2018 20:45

Toàn Chức Pháp Sư chap 76 19/06/2018 21:48

Toàn Chức Pháp Sư chap 75 18/06/2018 20:56

Toàn Chức Pháp Sư chap 74 17/06/2018 19:19

Toàn Chức Pháp Sư chap 73 16/06/2018 19:12

Toàn Chức Pháp Sư chap 72 15/06/2018 19:34

Toàn Chức Pháp Sư chap 71 14/06/2018 19:11

Toàn Chức Pháp Sư chap 70 13/06/2018 20:55

Toàn Chức Pháp Sư chap 69 09/06/2018 20:12

Toàn Chức Pháp Sư chap 68 08/06/2018 19:38

Toàn Chức Pháp Sư chap 67 07/06/2018 22:15

Toàn Chức Pháp Sư chap 66 06/06/2018 19:41

Toàn Chức Pháp Sư chap 65 05/06/2018 21:21

Toàn Chức Pháp Sư chap 64 30/05/2018 21:23

Toàn Chức Pháp Sư chap 63 29/05/2018 19:26

Toàn Chức Pháp Sư chap 62 26/05/2018 21:12

Toàn Chức Pháp Sư chap 61 25/05/2018 20:29

Toàn Chức Pháp Sư chap 60 21/05/2018 12:19

Toàn Chức Pháp Sư chap 59 19/05/2018 17:32

Toàn Chức Pháp Sư chap 58 18/05/2018 17:14

Toàn Chức Pháp Sư chap 57 17/05/2018 18:08

Toàn Chức Pháp Sư chap 56 16/05/2018 12:48

Toàn Chức Pháp Sư chap 55 13/05/2018 09:53

Toàn Chức Pháp Sư chap 54 11/05/2018 12:53

Toàn Chức Pháp Sư chap 53 10/05/2018 21:07

Toàn Chức Pháp Sư chap 52 09/05/2018 21:53

Toàn Chức Pháp Sư chap 51 30/04/2018 19:14

Toàn Chức Pháp Sư chap 50 28/04/2018 11:00

Toàn Chức Pháp Sư chap 49 27/04/2018 12:07

Toàn Chức Pháp Sư chap 48 25/04/2018 11:51

Toàn Chức Pháp Sư chap 47 22/04/2018 11:51

Toàn Chức Pháp Sư chap 46 20/04/2018 20:44

Toàn Chức Pháp Sư chap 45 18/04/2018 21:05

Toàn Chức Pháp Sư chap 44 17/04/2018 12:49

Toàn Chức Pháp Sư chap 43 16/04/2018 13:35

Toàn Chức Pháp Sư chap 42 15/04/2018 11:20

Toàn Chức Pháp Sư chap 41 14/04/2018 12:18

Toàn Chức Pháp Sư chap 40 13/04/2018 14:10

Toàn Chức Pháp Sư chap 39 12/04/2018 15:11

Toàn Chức Pháp Sư chap 38 11/04/2018 00:46

Toàn Chức Pháp Sư chap 37 09/04/2018 13:39

Toàn Chức Pháp Sư chap 36 08/04/2018 12:34

Toàn Chức Pháp Sư chap 35 07/04/2018 16:40

Toàn Chức Pháp Sư chap 34 05/04/2018 12:41

Toàn Chức Pháp Sư chap 33 04/04/2018 13:11

Toàn Chức Pháp Sư chap 32 02/04/2018 11:32

Toàn Chức Pháp Sư chap 31 01/04/2018 20:32

Toàn Chức Pháp Sư chap 30 30/03/2018 12:13

Toàn Chức Pháp Sư chap 29 30/03/2018 12:12

Toàn Chức Pháp Sư chap 28 28/03/2018 12:38

Toàn Chức Pháp Sư chap 27 26/03/2018 19:55

Toàn Chức Pháp Sư chap 26 24/03/2018 21:41

Toàn Chức Pháp Sư chap 25 19/03/2018 12:23

Toàn Chức Pháp Sư chap 24 17/03/2018 12:07

Toàn Chức Pháp Sư chap 23 16/03/2018 12:24

Toàn Chức Pháp Sư chap 22 15/03/2018 19:40

Toàn Chức Pháp Sư chap 21 13/03/2018 14:09

Toàn Chức Pháp Sư chap 20 11/03/2018 16:48

Toàn Chức Pháp Sư chap 19 10/03/2018 20:47

Toàn Chức Pháp Sư chap 18 09/03/2018 13:19

Toàn Chức Pháp Sư chap 17 08/03/2018 13:02

Toàn Chức Pháp Sư chap 16 08/03/2018 13:02

Toàn Chức Pháp Sư chap 15 06/03/2018 12:42

Toàn Chức Pháp Sư chap 14 06/03/2018 12:34

Toàn Chức Pháp Sư chap 13 04/03/2018 12:08

Toàn Chức Pháp Sư chap 12 03/03/2018 19:25

Toàn Chức Pháp Sư chap 11 02/03/2018 19:00

Toàn Chức Pháp Sư chap 10 01/03/2018 12:20

Toàn Chức Pháp Sư chap 9 28/02/2018 19:35

Toàn Chức Pháp Sư chap 8 27/02/2018 21:33

Toàn Chức Pháp Sư chap 7 26/02/2018 19:01

Toàn Chức Pháp Sư chap 6 25/02/2018 22:51

Toàn Chức Pháp Sư chap 5 23/02/2018 12:42

Toàn Chức Pháp Sư chap 4 21/02/2018 19:03

Toàn Chức Pháp Sư chap 3 20/02/2018 21:10

Toàn Chức Pháp Sư chap 2 18/02/2018 13:08

Toàn Chức Pháp Sư chap 1 17/02/2018 20:18

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi - Update Chap 229 ENDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD update oneshot
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!