Linh Nhận Truyền Thuyết update chap 228

truyện tranh Linh Nhận Truyền Thuyết
SƠ LƯỢC

Trâu Nhất từ nhỏ đã bị cha mẹ vứt bỏ, bởi thân phận làm nô lệ nên thường xuyên bị đối xử không
công bằng cùng ức hiếp. Mắt thấy bạn thanh mai trúc mã Tiểu Tình chết, Trâu Nhất mất đi hi vọng sống, nhưng lại ngẫu nhiên gặp được Nhận linh phong ấn trong linh nhận, trở thành cao thủ tuyệt thế.

Để đạt được sức mạnh, Trâu Nhất đồng ý giúp nhận linh giải trừ phong ấn, từ đó bước lên hành trình mạo hiểm đi thu thập bạch linh nhận…

Thể loại: Manhua Mystery Shounen Supernatural Fantasy

Đăng bởi: ꧁༺༒༻꧂ 🔺🔥🔺🔷 ☪️🔵🔥🔺🔶☢️♍️🌎❧☯️🔻⚪️꧁༺༒༻꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 1239986 Theo dõi: 722

Update: 23/06/2018 19:11TỔNG HỢP (228 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 228 23/06/2018 19:10

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 227 23/06/2018 12:43

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 226 22/06/2018 18:57

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 225 22/06/2018 12:56

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 224 21/06/2018 20:57

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 223 21/06/2018 13:08

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 222 20/06/2018 12:39

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 221 20/06/2018 12:38

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 220 19/06/2018 20:06

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 219 19/06/2018 20:06

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 218 18/06/2018 20:48

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 217 18/06/2018 13:09

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 216 17/06/2018 13:18

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 215 17/06/2018 13:18

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 214 16/06/2018 12:58

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 213 16/06/2018 12:58

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 212 15/06/2018 13:04

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 211 15/06/2018 13:03

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 210 14/06/2018 21:18

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 209 14/06/2018 20:50

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 208 14/06/2018 13:40

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 207 14/06/2018 13:40

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 206 13/06/2018 19:12

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 205 13/06/2018 12:57

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 204 13/06/2018 12:57

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 203 12/06/2018 18:38

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 202 12/06/2018 18:38

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 201 12/06/2018 18:38

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 200 11/06/2018 18:34

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 199 11/06/2018 18:33

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 198 11/06/2018 13:04

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 197 11/06/2018 13:04

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 196 10/06/2018 19:29

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 195 10/06/2018 19:28

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 194 10/06/2018 19:28

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 193 10/06/2018 13:05

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 192 10/06/2018 13:05

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 191 10/06/2018 13:05

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 190 09/06/2018 18:53

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 189 09/06/2018 18:52

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 188 09/06/2018 18:51

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 187 09/06/2018 18:51

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 186 09/06/2018 18:50

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 185 09/06/2018 18:50

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 184 09/06/2018 18:49

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 183 09/06/2018 18:49

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 182 08/06/2018 18:39

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 181 08/06/2018 18:39

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 180 08/06/2018 18:39

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 179 08/06/2018 18:39

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 178 08/06/2018 18:39

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 177 08/06/2018 18:39

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 176 08/06/2018 18:39

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 175 08/06/2018 18:38

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 174 07/06/2018 19:10

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 173 07/06/2018 17:56

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 172 07/06/2018 17:56

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 171 07/06/2018 17:56

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 170 07/06/2018 17:56

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 169 07/06/2018 17:56

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 168 07/06/2018 17:56

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 167 07/06/2018 17:56

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 166 06/06/2018 17:36

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 165 06/06/2018 17:36

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 164 06/06/2018 17:36

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 163 06/06/2018 17:36

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 162 06/06/2018 17:36

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 161 06/06/2018 12:55

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 160 06/06/2018 12:55

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 159 06/06/2018 12:55

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 158 05/06/2018 19:01

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 157 05/06/2018 19:01

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 156 05/06/2018 19:01

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 155 05/06/2018 18:10

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 154 05/06/2018 18:10

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 153 05/06/2018 18:10

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 152 05/06/2018 18:10

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 151 05/06/2018 18:10

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 150 04/06/2018 19:08

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 149 04/06/2018 19:08

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 148 04/06/2018 19:08

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 147 04/06/2018 19:07

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 146 04/06/2018 19:07

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 145 04/06/2018 19:07

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 144 04/06/2018 19:07

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 143 04/06/2018 19:07

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 142 03/06/2018 22:18

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 141 03/06/2018 19:42

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 140 03/06/2018 19:42

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 139 03/06/2018 19:23

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 138 03/06/2018 19:23

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 137 03/06/2018 19:23

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 136 03/06/2018 12:52

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 135 03/06/2018 12:52

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 134 03/06/2018 12:52

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 133 03/06/2018 12:51

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 132 02/06/2018 21:13

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 131 02/06/2018 18:47

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 130 02/06/2018 18:47

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 129 02/06/2018 18:47

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 128 02/06/2018 18:47

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 127 02/06/2018 18:47

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 126 02/06/2018 12:40

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 125 02/06/2018 12:40

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 124 02/06/2018 12:39

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 123 02/06/2018 12:39

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 122 01/06/2018 21:33

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 121 01/06/2018 18:36

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 120 01/06/2018 18:36

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 119 01/06/2018 18:36

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 118 01/06/2018 18:36

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 117 01/06/2018 18:36

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 116 01/06/2018 12:46

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 115 01/06/2018 12:46

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 114 01/06/2018 12:46

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 113 01/06/2018 12:46

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 112 31/05/2018 20:49

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 111 31/05/2018 20:49

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 110 31/05/2018 20:48

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 109 31/05/2018 20:11

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 108 31/05/2018 20:02

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 107 31/05/2018 20:02

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 106 31/05/2018 19:46

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 105 31/05/2018 19:46

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 104 31/05/2018 19:46

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 103 31/05/2018 19:46

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 102 31/05/2018 19:46

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 101 31/05/2018 19:46

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 100 31/05/2018 19:46

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 99 31/05/2018 19:45

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 98 31/05/2018 19:45

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 97 31/05/2018 19:45

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 96 31/05/2018 19:45

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 95 31/05/2018 19:45

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 94 31/05/2018 19:45

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 93 31/05/2018 19:44

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 92 31/05/2018 19:44

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 91 31/05/2018 19:43

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 90 31/05/2018 19:43

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 89 31/05/2018 19:42

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 88 31/05/2018 19:42

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 87 31/05/2018 19:42

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 86 31/05/2018 19:42

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 85 31/05/2018 19:42

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 84 31/05/2018 19:42

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 83 31/05/2018 18:17

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 82 30/05/2018 18:34

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 81 29/05/2018 18:30

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 80 28/05/2018 18:27

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 79 27/05/2018 18:00

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 78 26/05/2018 18:41

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 77 25/05/2018 18:07

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 76 24/05/2018 18:58

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 75 23/05/2018 18:45

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 74 22/05/2018 21:55

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 73 21/05/2018 17:56

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 72 20/05/2018 17:25

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 71 19/05/2018 18:01

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 70 18/05/2018 18:19

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 69 17/05/2018 18:40

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 68 16/05/2018 19:28

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 67 15/05/2018 18:28

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 66 14/05/2018 19:05

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 65 13/05/2018 17:13

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 64 12/05/2018 19:16

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 63 11/05/2018 19:45

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 62 11/05/2018 19:44

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 61 09/05/2018 22:19

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 60 08/05/2018 19:56

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 59 07/05/2018 17:31

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 58 06/05/2018 18:56

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 57 05/05/2018 17:08

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 56 04/05/2018 19:03

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 55 04/05/2018 11:57

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 54 03/05/2018 18:25

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 53 01/05/2018 20:27

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 52 30/04/2018 19:19

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 51 29/04/2018 18:45

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 50 28/04/2018 18:49

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 49 27/04/2018 19:14

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 48 26/04/2018 19:38

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 47 25/04/2018 19:58

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 46 24/04/2018 19:06

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 45 23/04/2018 21:32

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 44 22/04/2018 19:10

Linh Nhận Truyền Thuyết chapo 43 21/04/2018 19:23

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 42 21/04/2018 13:51

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 41 19/04/2018 19:29

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 40 18/04/2018 20:59

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 39 17/04/2018 19:52

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 38 16/04/2018 17:57

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 37 15/04/2018 20:59

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 36 14/04/2018 18:52

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 35 13/04/2018 20:51

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 34 12/04/2018 20:03

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 33 11/04/2018 20:02

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 32 10/04/2018 17:40

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 31 09/04/2018 21:37

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 30 08/04/2018 20:50

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 29 07/04/2018 20:38

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 28 06/04/2018 19:49

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 27 05/04/2018 20:51

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 26 04/04/2018 19:04

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 25 03/04/2018 18:59

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 24 03/04/2018 18:59

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 23 02/04/2018 18:37

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 22 01/04/2018 20:26

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 21 31/03/2018 22:00

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 20 30/03/2018 18:55

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 19 29/03/2018 20:39

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 18 28/03/2018 20:07

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 17 27/03/2018 19:19

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 16 26/03/2018 20:12

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 15 25/03/2018 20:48

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 14 24/03/2018 17:51

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 13 23/03/2018 19:36

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 12 22/03/2018 20:08

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 11 21/03/2018 19:42

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 10 20/03/2018 22:19

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 9 19/03/2018 18:47

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 8 19/03/2018 12:12

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 7 18/03/2018 12:17

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 6 17/03/2018 18:52

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 5 17/03/2018 09:55

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 4 16/03/2018 19:54

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 3 15/03/2018 17:52

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 2 15/03/2018 10:22

Linh Nhận Truyền Thuyết chap 1 14/03/2018 22:21

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi - Update Chap 229 ENDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD update oneshot
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!