Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam)

truyện tranh Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam)
SƠ LƯỢC
Một trò chơi chết chóc, một "áo đỏ" đãm máu, một vòng lặp không lối thoát. Bạn sẽ làm gì khi bị giết ngày này qua ngày khác?! Liệu họ có hoàn thành trò chơi này hay không?! Thực hiện bởi Mega Team

Tên khác: Body Search

Tác giả: Katsutoshi Murase Welzard

Nguồn: Comicvn.net

Nhóm dịch: MEGA TEAM

Thể loại: Horror School Life Slice of life Drama manga

Đăng bởi: ꧁༺༒༻꧂ 🔺🔥🔺🔷 ☪️🔵🔥🔺🔶☢️♍️🌎❧☯️🔻⚪️꧁༺༒༻꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 837820 Theo dõi: 1198

Update: 14/10/2019 23:52TỔNG HỢP (106 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 103 14/10/2019 23:51

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 102 14/10/2019 10:48

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 101 13/10/2019 00:07

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 100 08/10/2019 06:59

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 99 07/10/2019 16:22

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 98 06/10/2019 01:05

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 97 04/10/2019 15:14

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 96 02/10/2019 23:30

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 95 02/10/2019 16:27

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 94 30/09/2019 02:35

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 93 29/09/2019 20:22

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 92 28/09/2019 01:27

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 91 27/09/2019 18:24

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 90 27/09/2019 00:01

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 89 27/09/2019 00:01

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 88 27/09/2019 00:01

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 87 27/09/2019 00:01

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 86 27/09/2019 00:01

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 85 21/09/2019 00:01

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 84 21/09/2019 00:01

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 83 19/09/2019 04:47

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 82 18/09/2019 07:01

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 81 17/09/2019 02:24

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 80 16/09/2019 12:42

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 79 15/09/2019 01:17

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 78 09/12/2018 19:47

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 77 02/12/2018 19:25

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) cap 76 01/12/2018 21:03

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 75 29/11/2018 20:28

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 74 27/11/2018 20:42

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 73 25/11/2018 20:00

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 72 24/11/2018 21:22

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 71 23/11/2018 20:47

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 70 23/11/2018 20:47

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 69 07/08/2018 20:35

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 68 06/08/2018 20:42

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 67 06/08/2018 02:02

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 66 04/08/2018 23:30

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 65 04/08/2018 02:38

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 64 02/08/2018 21:26

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 63 01/08/2018 22:00

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 62 31/07/2018 21:20

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 61.5 30/06/2018 21:23

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 61 25/06/2018 20:41

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 60 23/06/2018 21:21

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 59 22/06/2018 20:43

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 58 22/06/2018 20:42

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 57 19/06/2018 22:22

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 56 18/06/2018 21:48

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 55 17/06/2018 20:33

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap Extra: Người Mang Kí Ức 11/06/2018 13:00

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 54 11/06/2018 13:00

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 53.5 26/05/2018 13:39

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 53 18/05/2018 21:53

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 52 17/05/2018 19:49

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 51 17/05/2018 19:49

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 50 17/05/2018 19:49

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 49 14/05/2018 20:12

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 48 12/05/2018 21:17

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 47 11/05/2018 21:01

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 46 10/05/2018 21:25

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 45 09/05/2018 21:33

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 44 09/05/2018 21:33

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 43 07/05/2018 20:33

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 42 07/05/2018 09:09

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 41 07/05/2018 09:09

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 40 07/05/2018 09:09

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 39 07/05/2018 09:09

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 38 07/05/2018 09:09

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 37 03/05/2018 21:02

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 36 03/05/2018 21:02

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 35 30/04/2018 19:54

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 34 30/04/2018 19:54

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 33 29/04/2018 22:36

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 32 29/04/2018 22:36

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 31 29/04/2018 22:36

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 30 29/04/2018 22:36

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 29 29/04/2018 22:36

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 28 29/04/2018 22:35

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 27 29/04/2018 22:35

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 26 29/04/2018 22:35

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 25 29/04/2018 22:35

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 24 29/04/2018 22:35

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 23 24/04/2018 12:42

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 22 24/04/2018 12:42

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 21 24/04/2018 12:42

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 20 24/04/2018 12:42

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 19 24/04/2018 12:42

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 18 24/04/2018 12:42

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 17 20/04/2018 22:56

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 16 20/04/2018 22:55

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 15 20/04/2018 22:55

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 14 19/04/2018 20:33

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 13 19/04/2018 20:33

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 12 19/04/2018 20:33

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 11 19/04/2018 20:33

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 10 19/04/2018 20:33

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 9 19/04/2018 20:33

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 8 19/04/2018 20:33

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 7 19/04/2018 20:33

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 6 19/04/2018 20:33

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 5 19/04/2018 20:32

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 4 19/04/2018 20:32

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 3 19/04/2018 20:32

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 2 19/04/2018 20:32

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI (megateam) chap 1 19/04/2018 20:32

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi - Update Chap 229 ENDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD update oneshot
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!