Bạn Trai Quái Thú Của Tôi

truyện tranh  Bạn Trai Quái Thú Của Tôi
SƠ LƯỢC
Tạ Như Quả từ nhỏ đến lớn chỉ là một cô gái bình thường, năm 16 tuổi bị tra ra có gen biến dị, đưa vào học viên siêu năng. Phần tử khủng bố xâm nhập khiến cô ấy thức tỉnh, những học sinh hàng đầu bị khí vị của cô ấy thu hút mà đến cứu giúp, từ đây mở ra một cuộc sống học đường hoàn toàn mới của Tạ Như Quả!


TỔNG HỢP (70 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi chap 70 15/12/2018 19:43

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi chap 69 12/12/2018 21:37

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi chap 68 08/12/2018 20:45

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi chap 67 05/12/2018 13:11

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi chap 66 01/12/2018 17:53

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi chap 65 28/11/2018 13:15

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi chap 64 24/11/2018 13:32

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi chap 63 21/11/2018 21:21

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi chap 62 18/11/2018 13:10

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi chap 61 14/11/2018 13:08

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi chap 60 10/11/2018 13:24

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi chap 59 07/11/2018 19:19

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi chap 58 03/11/2018 18:48

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi chap 57 31/10/2018 20:40

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi chap 56 27/10/2018 13:32

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi chap 55 24/10/2018 18:59

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi chap 54 20/10/2018 19:29

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi chap 53 17/10/2018 19:39

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi chap 52 13/10/2018 18:00

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi chap 51 10/10/2018 13:03

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi chap 50 06/10/2018 17:17

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi chap 49 03/10/2018 17:48

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi chap 48 28/09/2018 20:58

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi chap 47 26/09/2018 18:41

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi chap 45 20/09/2018 19:23

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi chap 44 15/09/2018 16:58

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi chap 43 07/09/2018 22:52

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi chap 42 05/09/2018 19:55

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi chap 41 01/09/2018 13:22

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi chap 40 29/08/2018 13:41

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi chap 39 25/08/2018 13:23

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi chap 38 22/08/2018 18:40

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi chap 37 18/08/2018 12:46

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi chap 36 15/08/2018 12:54

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi chap 35 14/08/2018 22:13

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi chap 34 14/08/2018 18:38

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi chap 33 14/08/2018 15:14

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi chap 32 14/08/2018 15:14

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi chap 31 04/08/2018 17:08

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi chap 30 01/08/2018 14:35

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi chap 29 28/07/2018 13:46

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi chap 28 25/07/2018 13:12

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi chap 27 21/07/2018 12:48

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi chap 26 18/07/2018 16:24

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi chap 25 14/07/2018 16:19

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi chap 24 11/07/2018 20:04

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi chap 23 07/07/2018 19:32

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi chap 22 04/07/2018 19:55

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi chap 21 30/06/2018 20:39

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi chap 20 28/06/2018 19:03

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi chap 19 23/06/2018 19:16

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi chap 18 20/06/2018 19:50

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi chap 17 17/06/2018 12:52

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi chap 16 13/06/2018 19:32

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi chap 15 10/06/2018 13:07

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi chap 14 10/06/2018 13:07

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi chap 13 02/06/2018 18:48

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi chap 12 31/05/2018 13:03

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi chap 11 27/05/2018 18:59

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi chap 10 23/05/2018 20:51

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi chap 9 23/05/2018 20:51

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi chap 8 16/05/2018 19:27

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi chap 7 13/05/2018 11:27

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi chap 6 10/05/2018 12:49

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi chap 5 07/05/2018 12:17

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi chap 4 07/05/2018 12:17

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi chap 3 05/05/2018 10:29

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi chap 2 04/05/2018 12:16

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi chap 1 03/05/2018 18:36

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi chap 0 03/05/2018 18:36

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi - Update Chap 229 ENDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD update oneshot
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!