Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 109.5

truyện tranh Thịnh Thế Đế Vương Phi
SƠ LƯỢC
Nàng thân là công chúa diện mạo khuynh quốc, bị kẻ gian hãm hại nên thân phải ở dị quốc.

Hắn là vương gia của Bắc Châu, đứng trên vạn người.

Hắn vì giải cứu nàng mà lén vào hoàng cung Tây Sở, cùng nàng bước đi trên con đường báo thù đầy chông gai.

Kết quả rồi sẽ ra sao, liệu họ có báo thù thành công

Thể loại: Comedy Manhua Romance Shoujo

Đăng bởi: ꧁༺༒༻꧂ 🔺🔥🔺🔷 ☪️🔵🔥🔺🔶☢️♍️🌎❧☯️🔻⚪️꧁༺༒༻꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 36829 Theo dõi: 26

Update: 25/12/2018 15:16TỔNG HỢP (116 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 110 03/01/2019 22:32

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 109.5 25/12/2018 15:16

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 109 23/12/2018 18:52

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 108 13/12/2018 18:07

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 107 09/12/2018 18:05

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 106 06/12/2018 19:39

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 105 01/12/2018 18:29

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 104 30/11/2018 12:54

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 103 24/11/2018 21:15

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 102 22/11/2018 20:36

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 101.5 17/11/2018 13:12

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 101 15/11/2018 12:36

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 100 10/11/2018 13:30

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 99 08/11/2018 18:55

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 98 03/11/2018 18:41

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 97 01/11/2018 12:56

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 96 28/10/2018 23:21

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 95 25/10/2018 12:56

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 94 20/10/2018 16:46

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 93 18/10/2018 13:04

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 92 13/10/2018 19:51

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 91 11/10/2018 12:41

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 90 06/10/2018 11:06

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 89 01/10/2018 21:26

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 88.5 01/10/2018 12:45

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 88 29/09/2018 13:09

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 87 27/09/2018 13:20

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 86 27/09/2018 13:20

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 85 20/09/2018 19:21

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 84 16/09/2018 15:57

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 83 15/09/2018 16:30

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 82 14/09/2018 13:00

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 81 13/09/2018 12:40

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 80 12/09/2018 17:27

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 79 11/09/2018 13:07

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 78 10/09/2018 19:02

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 77 10/09/2018 19:01

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 76 09/09/2018 18:48

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 75 09/09/2018 15:50

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 74 09/09/2018 15:50

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 73 03/09/2018 18:08

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 72 02/09/2018 18:22

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 71 01/09/2018 13:08

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 70 30/08/2018 20:30

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 69 30/08/2018 16:59

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 68 29/08/2018 20:07

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 67 28/08/2018 19:13

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 66 27/08/2018 16:43

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 65 26/08/2018 17:11

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 64 24/08/2018 12:50

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 63 23/08/2018 13:10

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 62 23/08/2018 13:10

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 61 21/08/2018 13:32

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 60 20/08/2018 21:00

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 59 19/08/2018 16:39

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 58 19/08/2018 16:39

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 57 17/08/2018 12:54

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 56 16/08/2018 18:07

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 55 14/08/2018 15:14

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 54.5 13/08/2018 15:24

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 54 12/08/2018 23:51

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 53 12/08/2018 23:51

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 52 12/08/2018 19:53

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 51.5 12/08/2018 19:53

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 51 10/08/2018 18:46

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 50 09/08/2018 15:11

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 49 08/08/2018 21:46

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 48 06/08/2018 16:17

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 47 05/08/2018 19:57

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 46 05/08/2018 07:01

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 45 03/08/2018 17:42

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 44 02/08/2018 16:32

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 43 01/08/2018 15:26

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 42 31/07/2018 21:21

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 41 30/07/2018 19:46

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 40 29/07/2018 17:21

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 39 26/07/2018 19:17

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 38 25/07/2018 19:30

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 37 23/07/2018 20:02

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 36 21/07/2018 23:28

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 35 18/07/2018 20:12

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 34 17/07/2018 21:10

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 33 16/07/2018 20:21

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 32 15/07/2018 21:42

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 31 14/07/2018 22:22

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 30 14/07/2018 22:22

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 29.5 11/07/2018 21:23

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 29 11/07/2018 21:23

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 28 11/07/2018 21:23

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 27 08/07/2018 18:39

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 26 07/07/2018 23:04

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 25 07/07/2018 00:13

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 24 05/07/2018 21:40

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 23 05/07/2018 21:40

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 22 03/07/2018 23:31

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 21 02/07/2018 13:40

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 20 02/07/2018 13:40

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 19 02/07/2018 13:40

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 18 26/06/2018 00:34

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 17 24/06/2018 23:57

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 16 24/06/2018 23:57

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 15 24/06/2018 23:56

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 14 17/06/2018 22:57

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 13 17/06/2018 22:57

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 12 14/06/2018 22:07

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 11 13/06/2018 19:37

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 10 13/06/2018 19:37

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 9 13/06/2018 19:37

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 8 09/06/2018 20:03

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 7 06/06/2018 18:57

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 6 04/06/2018 20:28

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 5 04/06/2018 20:28

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 4 04/06/2018 20:28

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 3 04/06/2018 20:27

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 2 30/05/2018 19:31

Thịnh Thế Đế Vương Phi chap 1 30/05/2018 19:31

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi - Update Chap 229 ENDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD update oneshot
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!