Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố

truyện tranh Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố
SƠ LƯỢC
Một lính đặc nhiệm đã xuất ngũ với năng lực cực mạnh và sức hấp dẫn cực lớn

Tên khác: Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị

Thể loại: Action Adventure Manhua Martial Arts

Đăng bởi: ꧁༺༒༻꧂ 🔺🔥🔺🔷 ☪️🔵🔥🔺🔶☢️♍️🌎❧☯️🔻⚪️꧁༺༒༻꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 1160960 Theo dõi: 1030

Update: 11/10/2019 22:36TỔNG HỢP (161 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 161 11/10/2019 22:36

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 160 11/10/2019 10:04

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 159 07/10/2019 17:09

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 158 05/10/2019 16:53

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 157 01/10/2019 19:52

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 156 27/09/2019 22:59

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 155 25/09/2019 14:11

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 154 20/09/2019 21:14

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 153 18/09/2019 06:17

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 152 15/09/2019 02:22

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 151 09/09/2019 19:48

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 150 08/09/2019 01:56

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 149 03/09/2019 20:59

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 148 01/09/2019 14:31

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 147 29/08/2019 19:32

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 146 27/08/2019 12:47

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 145 23/08/2019 22:29

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 144 18/08/2019 20:54

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 143 11/08/2019 18:34

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 142 08/08/2019 20:37

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 141 05/08/2019 21:28

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 140 03/08/2019 20:26

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 139 30/07/2019 14:10

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 138 26/07/2019 02:11

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 137 23/07/2019 13:03

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 136 18/07/2019 17:37

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 135 12/07/2019 20:33

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 134 10/07/2019 16:25

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 133 09/07/2019 16:55

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 132 06/07/2019 13:12

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 131 04/07/2019 13:44

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 130 30/06/2019 22:10

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 129 29/06/2019 16:48

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 128 26/06/2019 18:46

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 127 25/06/2019 13:10

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 126 18/06/2019 12:45

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 125 14/06/2019 22:27

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 124 10/06/2019 21:55

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 123 06/06/2019 19:58

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 122 03/06/2019 21:35

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 121 30/05/2019 14:40

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 120 27/05/2019 21:27

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 119 26/05/2019 13:49

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 118 25/05/2019 12:56

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 117 22/05/2019 12:48

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 116 18/05/2019 13:07

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 115 16/05/2019 12:46

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 114 10/05/2019 20:56

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 113 06/05/2019 07:42

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 112 02/05/2019 15:01

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 111 01/05/2019 19:55

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 110 29/04/2019 11:59

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 109 23/04/2019 13:32

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 108 18/04/2019 16:22

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 107 15/04/2019 13:59

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 106 12/04/2019 14:03

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 105 08/04/2019 19:52

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 104 07/04/2019 15:20

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 103 05/04/2019 14:31

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 102 31/03/2019 20:35

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 101 25/03/2019 14:15

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 100 21/03/2019 23:58

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 99 20/03/2019 17:42

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 98 18/03/2019 14:10

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 97 14/03/2019 22:25

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 96 12/03/2019 13:48

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 95 10/03/2019 22:23

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 94 09/03/2019 14:10

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 93 05/03/2019 12:45

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 92 04/03/2019 17:51

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 91 26/02/2019 22:33

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 90 24/02/2019 11:48

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 89 21/02/2019 13:45

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 88 15/02/2019 01:31

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 87 11/02/2019 13:45

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 86 09/02/2019 11:59

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 85 07/02/2019 06:39

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 84 04/02/2019 13:01

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 83 01/02/2019 21:08

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 82 25/01/2019 12:36

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 81 24/01/2019 13:54

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 80 20/01/2019 16:13

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 79 17/01/2019 13:29

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 78 15/01/2019 20:35

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 77 07/01/2019 22:00

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 76 06/01/2019 13:16

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 75 03/01/2019 21:22

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 74 31/12/2018 06:09

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 73 24/12/2018 15:35

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 72 21/12/2018 13:32

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 71 18/12/2018 15:52

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 70 17/12/2018 20:10

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 69 15/12/2018 13:02

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 68 13/12/2018 17:58

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 67 11/12/2018 21:36

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 66 10/12/2018 13:15

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 65 08/12/2018 21:10

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 64 04/12/2018 13:16

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 63 02/12/2018 13:50

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 62 24/11/2018 13:22

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 61 19/11/2018 21:25

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 60 16/11/2018 13:31

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 59 12/11/2018 20:10

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 58 08/11/2018 19:49

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 57 05/11/2018 19:57

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 56 03/11/2018 19:23

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 55 01/11/2018 12:43

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 54 26/10/2018 20:24

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 53 21/10/2018 19:18

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 52 18/10/2018 21:17

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 51 15/10/2018 17:43

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 50 14/10/2018 13:08

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 49 09/10/2018 12:26

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 48 07/10/2018 21:45

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 47 06/10/2018 11:59

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 46 05/10/2018 19:43

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 45 03/10/2018 21:04

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 44 30/09/2018 12:56

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 43 26/09/2018 18:13

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 42 20/09/2018 13:25

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 41 17/09/2018 19:38

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 40 13/09/2018 20:26

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 39 11/09/2018 20:31

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 38 09/09/2018 18:48

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 37 04/09/2018 12:47

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 36 02/09/2018 18:15

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 35 31/08/2018 19:27

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 34 30/08/2018 16:54

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 33 26/08/2018 19:38

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 32 17/08/2018 19:19

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 31 17/08/2018 19:19

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 30 05/08/2018 18:56

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 29 02/08/2018 16:16

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 28 29/07/2018 20:40

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 27 26/07/2018 14:08

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 26 22/07/2018 14:32

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 25 19/07/2018 15:23

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 24 15/07/2018 19:48

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 23 15/07/2018 14:09

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 22 12/07/2018 13:37

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 21 11/07/2018 19:26

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 20 10/07/2018 19:01

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 19 09/07/2018 12:53

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 18 08/07/2018 14:22

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 17 06/07/2018 12:58

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 16 05/07/2018 13:35

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 15 04/07/2018 13:57

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 14 03/07/2018 19:10

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 13 03/07/2018 19:10

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 12 01/07/2018 07:30

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 11 01/07/2018 07:30

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 10 28/06/2018 20:30

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 9 22/06/2018 23:01

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 8 21/06/2018 21:44

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 7 19/06/2018 22:19

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 6 19/06/2018 22:19

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 5 17/06/2018 20:31

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 4 15/06/2018 21:50

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 3 14/06/2018 18:57

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 2 14/06/2018 18:57

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố chap 1 14/06/2018 18:57

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi - Update Chap 229 ENDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD update oneshot
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!