TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN

truyện tranh TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN
SƠ LƯỢC

 NỘI DUNGTruyện Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thập Lý Kiếm ThầnBắc Huyền Tiên Tôn Trần Phàm do tu hành quá nhanh mà độ kiếp thất bại. Trở về thời niên thiếu ở trái đất, pháp bảo, thần thông, tiên khí đều không còn. Hắn nhớ lại ân oán tình thù ngày trước, quyết tâm đền bù đầy đủ, tu hành một thế, trúc vô thượng đạo cơ, rũ sạch tâm ma... thành tựu Chân Tiên đại đạo

Nhóm dịch: hamtruyen

Thể loại: Action Adventure Manhua Shoujo Tu chân - tu tiên

Đăng bởi: ꧁༺༒༻꧂ 🔺🔥🔺🔷 ☪️🔵🔥🔺🔶☢️♍️🌎❧☯️🔻⚪️꧁༺༒༻꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 336606 Theo dõi: 405

Update: 16/11/2018 13:38TỔNG HỢP (86 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 86 16/11/2018 13:38

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 85 15/11/2018 12:46

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 84 14/11/2018 13:07

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 83 13/11/2018 12:49

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 82 12/11/2018 12:42

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 81 11/11/2018 13:49

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 80 10/11/2018 13:36

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 79 09/11/2018 20:59

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 78 08/11/2018 13:23

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 77 07/11/2018 18:49

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 76 06/11/2018 19:25

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 75 05/11/2018 20:02

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 74 04/11/2018 13:09

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 73 03/11/2018 18:38

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 72 02/11/2018 20:07

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 71 01/11/2018 13:02

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 70 31/10/2018 12:47

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 69 30/10/2018 12:54

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 68 29/10/2018 13:43

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 67 28/10/2018 21:14

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 66 28/10/2018 13:45

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 65 27/10/2018 13:37

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 64 26/10/2018 19:51

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 63 25/10/2018 13:12

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 62 24/10/2018 14:48

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 61 23/10/2018 17:07

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 60 22/10/2018 13:00

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 59 21/10/2018 15:16

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 58 20/10/2018 16:48

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 57 19/10/2018 18:53

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 56 18/10/2018 13:11

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 55 17/10/2018 13:25

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 54 16/10/2018 12:42

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 53 15/10/2018 12:49

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 52 14/10/2018 13:36

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 51 13/10/2018 12:54

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 50 12/10/2018 17:48

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 49 11/10/2018 13:04

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 48 10/10/2018 13:05

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 47 09/10/2018 12:47

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 46 08/10/2018 12:41

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 45 07/10/2018 13:58

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 44 06/10/2018 12:06

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 43 05/10/2018 17:45

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 42 04/10/2018 13:04

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 41 03/10/2018 18:05

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 40 02/10/2018 14:15

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 39 02/10/2018 14:14

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 38 30/09/2018 13:27

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 37 29/09/2018 13:17

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 36 28/09/2018 19:39

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 35 27/09/2018 13:26

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 34 26/09/2018 18:19

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 33 25/09/2018 13:33

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 32 25/09/2018 13:33

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 31 23/09/2018 13:15

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 30 22/09/2018 18:40

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 29 21/09/2018 17:04

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 28 20/09/2018 13:26

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 27 19/09/2018 14:04

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 26 18/09/2018 13:06

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 25 17/09/2018 12:52

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 24 16/09/2018 15:55

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 23 15/09/2018 16:56

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 22 15/09/2018 16:56

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 21 13/09/2018 12:43

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 20 12/09/2018 18:04

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 19 11/09/2018 13:17

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 18 10/09/2018 19:00

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 17 09/09/2018 15:51

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 16 08/09/2018 19:10

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 15 07/09/2018 12:40

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 14 06/09/2018 12:22

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 13 05/09/2018 19:53

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 12 04/09/2018 13:07

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 11 03/09/2018 18:07

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 10 02/09/2018 13:15

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 9 01/09/2018 13:20

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 8 31/08/2018 12:56

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 7 30/08/2018 16:07

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 6 29/08/2018 14:05

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 5 28/08/2018 19:16

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 4 27/08/2018 18:00

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 3 26/08/2018 17:25

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 2 25/08/2018 13:23

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 1 24/08/2018 15:28

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi - Update Chap 229 ENDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD update oneshot
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!