TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN

truyện tranh TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN
SƠ LƯỢC

 NỘI DUNGTruyện Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thập Lý Kiếm ThầnBắc Huyền Tiên Tôn Trần Phàm do tu hành quá nhanh mà độ kiếp thất bại. Trở về thời niên thiếu ở trái đất, pháp bảo, thần thông, tiên khí đều không còn. Hắn nhớ lại ân oán tình thù ngày trước, quyết tâm đền bù đầy đủ, tu hành một thế, trúc vô thượng đạo cơ, rũ sạch tâm ma... thành tựu Chân Tiên đại đạo

Nhóm dịch: hamtruyen

Thể loại: Action Adventure Manhua Shoujo Tu chân - tu tiên

Đăng bởi: ꧁༺༒༻꧂ 🔺🔥🔺🔷 ☪️🔵🔥🔺🔶☢️♍️🌎❧☯️🔻⚪️꧁༺༒༻꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 1884231 Theo dõi: 1018

Update: 15/11/2019 20:11

TỔNG HỢP (265 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 263 15/11/2019 20:11

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 262 12/11/2019 16:51

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 261 12/11/2019 16:51

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 260 04/11/2019 18:42

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 259 01/11/2019 18:01

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 258 23/10/2019 16:17

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 257 21/10/2019 10:35

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 256 17/10/2019 19:23

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 255 09/10/2019 19:38

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 254 30/09/2019 01:31

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 253 27/09/2019 19:51

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 252 27/09/2019 19:51

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 251 19/09/2019 21:41

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 250 15/09/2019 00:11

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 249 12/09/2019 15:00

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 248 10/09/2019 16:50

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 247 08/09/2019 17:30

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 246 07/09/2019 02:45

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 245 03/09/2019 13:40

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 244 01/09/2019 15:05

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 243 31/08/2019 05:14

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 242 31/08/2019 05:14

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 241 31/08/2019 05:14

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 240 31/08/2019 05:14

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 239 31/08/2019 05:14

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 238 31/08/2019 05:14

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 237 31/08/2019 05:14

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 236 31/08/2019 05:14

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 235 31/08/2019 05:14

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 234 31/08/2019 05:13

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 233 31/08/2019 05:13

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 232 31/08/2019 05:13

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 231 31/08/2019 05:13

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 230 31/08/2019 05:13

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 229 31/08/2019 05:13

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 228 31/08/2019 05:13

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 227 31/08/2019 05:13

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 226 31/08/2019 05:13

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 225 31/08/2019 05:12

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 224 31/08/2019 05:12

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 223 31/08/2019 05:12

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 222 31/08/2019 05:12

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 221 31/08/2019 05:12

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 220 31/08/2019 05:12

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 219 31/08/2019 05:12

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 218 31/08/2019 05:12

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 217 31/08/2019 05:11

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 216 31/08/2019 05:11

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 215 24/08/2019 22:37

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 214 24/08/2019 22:35

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 213 24/08/2019 22:34

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 212 24/08/2019 22:33

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 211 24/08/2019 22:33

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 210 24/08/2019 22:33

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 209 24/08/2019 22:32

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 208 24/08/2019 22:31

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 207 24/08/2019 22:31

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 206 24/08/2019 22:31

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 205 24/08/2019 22:30

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 204 24/08/2019 22:30

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 203 24/08/2019 22:30

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 202 24/08/2019 22:30

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 201 24/08/2019 22:30

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 200 24/08/2019 22:30

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 199 24/08/2019 22:30

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 198 24/08/2019 22:30

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 197 24/08/2019 22:30

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 196 24/08/2019 22:29

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 195 19/08/2019 23:16

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 194 14/08/2019 13:38

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 193 10/08/2019 21:01

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 192 08/08/2019 21:54

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 191 31/07/2019 04:02

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 190 25/07/2019 21:02

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 189 19/07/2019 20:57

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 188 14/07/2019 22:14

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 187 11/07/2019 16:05

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 186 07/07/2019 15:57

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 185 05/07/2019 13:37

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 184 03/07/2019 14:18

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 183 01/07/2019 17:34

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 182 25/05/2019 18:29

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 181 23/05/2019 18:32

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 180 21/05/2019 18:48

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chaap 179 17/05/2019 01:48

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 178 15/05/2019 22:25

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 177 13/05/2019 21:28

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 176 11/05/2019 21:33

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 175 11/05/2019 21:33

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 174 11/05/2019 21:33

TRỌNG SINH ĐÔ THỊ TU TIÊN chap 174