ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI

truyện tranh ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI
SƠ LƯỢC
Sinh viên đại học phổ thông- Lâm Hải, sau khi cập nhật Wechat, bị lôi kéo vào nhóm giao dịch của Thiên Đình, Cuộc sống từ nay trở về sau trở nên nhiều màu sắc, quả bàn đào đổi lấy mặt nạ đắp mặt, Kim Đan đổi thuốc lá, thứ lỗi cho không ký sổ!

Thể loại: Comedy Manhua Mystery Romance Shoujo Fantasy Tu chân - tu tiên

Đăng bởi: ꧁༺༒༻꧂ 🔺🔥🔺🔷 ☪️🔵🔥🔺🔶☢️♍️🌎❧☯️🔻⚪️꧁༺༒༻꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 958952 Theo dõi: 791

Update: 10/11/2019 23:09TỔNG HỢP (162 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 162 13/11/2019 20:15

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 161 10/11/2019 23:08

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 160 08/11/2019 21:17

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 159 03/11/2019 21:51

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 158 30/10/2019 18:39

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 157 16/10/2019 20:55

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 156 03/10/2019 16:49

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 155 01/10/2019 14:09

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 154 29/09/2019 21:37

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 153 27/09/2019 19:18

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 152 27/09/2019 19:18

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 151 27/09/2019 19:18

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 150 29/08/2019 04:10

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 149 29/08/2019 04:10

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 148 29/08/2019 04:10

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 147 29/08/2019 04:10

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 146 29/08/2019 04:10

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 145 29/08/2019 04:10

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 144 29/08/2019 04:09

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 143 29/08/2019 04:09

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 142 29/08/2019 04:09

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 141 29/08/2019 04:09

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 140 29/08/2019 04:09

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 139 29/08/2019 04:09

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 138 29/08/2019 04:09

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 137 29/08/2019 04:09

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 136 29/08/2019 04:08

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 135 29/08/2019 04:08

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 134 29/08/2019 04:08

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 133 29/08/2019 04:03

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 132 29/08/2019 04:03

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 131 29/08/2019 04:01

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 130 29/08/2019 04:01

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 129 29/08/2019 04:00

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 128 29/08/2019 00:59

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 127 29/08/2019 00:59

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 126 29/08/2019 00:58

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 125 29/08/2019 00:58

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 124 29/08/2019 00:58

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 123 29/08/2019 00:58

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 122 29/08/2019 00:58

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 121 17/08/2019 13:01

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 120 07/08/2019 19:13

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 119 26/07/2019 23:29

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 118 15/07/2019 20:05

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 117 13/07/2019 19:47

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 116 04/07/2019 13:44

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 115 02/07/2019 13:19

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 114 22/05/2019 19:48

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 113 20/05/2019 20:11

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 112 18/05/2019 18:13

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 111 16/05/2019 18:36

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 110 10/05/2019 20:24

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 109 10/05/2019 20:24

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 108 10/05/2019 20:24

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 107 05/05/2019 03:32

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 106 28/04/2019 20:23

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 105 26/04/2019 19:57

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 104 19/04/2019 15:13

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 103 17/04/2019 14:08

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 102 15/04/2019 13:29

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 101 13/04/2019 20:06

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 100 11/04/2019 16:14

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 99 09/04/2019 14:30

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 98 07/04/2019 15:24

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 97 05/04/2019 14:47

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 96 03/04/2019 14:25

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 95 01/04/2019 19:30

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 94 30/03/2019 19:58

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 93 28/03/2019 20:38

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 92 26/03/2019 23:11

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 91 24/03/2019 22:22

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 90 23/03/2019 00:13

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 89 20/03/2019 20:36

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 88 19/03/2019 02:02

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 87 16/03/2019 22:50

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 86 14/03/2019 21:43

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 85 26/02/2019 14:11

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 84 24/02/2019 13:10

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 83 18/02/2019 21:57

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 82 15/02/2019 21:48

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 81 09/02/2019 22:20

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 80 31/01/2019 22:42

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 79 29/01/2019 17:43

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 78 27/01/2019 17:19

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 77 25/01/2019 21:08

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 76 23/01/2019 20:38

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 75 14/01/2019 22:42

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 74 12/01/2019 22:33

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 73 12/01/2019 22:33

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 72 22/12/2018 21:15

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 71 16/12/2018 00:29

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 70 14/12/2018 22:10

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 69 07/12/2018 22:22

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 68 07/12/2018 02:11

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 67 02/12/2018 13:49

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 66 30/11/2018 12:56

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 65 27/11/2018 20:25

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 64 26/11/2018 21:31

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 63 25/11/2018 19:59

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 62 24/11/2018 21:04

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 61 23/11/2018 20:41

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 60 22/11/2018 21:07

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 59 21/11/2018 21:07

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 58 20/11/2018 20:04

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 57 19/11/2018 21:30

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 56 18/11/2018 19:33

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 55 17/11/2018 20:22

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 54 16/11/2018 20:18

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 53 15/11/2018 21:24

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 52 14/11/2018 20:23

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 51 13/11/2018 20:52

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 50 12/11/2018 20:18

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 49 11/11/2018 20:01

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 48 10/11/2018 20:14

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 47 09/11/2018 21:40

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 46 08/11/2018 19:51

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 45 07/11/2018 19:30

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 44 06/11/2018 20:07

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 43 05/11/2018 21:43

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 42 04/11/2018 20:57

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 41 03/11/2018 19:39

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 40 02/11/2018 20:52

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 39 01/11/2018 19:58

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 38 31/10/2018 21:01

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 37 30/10/2018 19:06

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 36 29/10/2018 20:35

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 35 28/10/2018 20:44

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 34 27/10/2018 19:30

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 33 26/10/2018 20:14

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 32 26/10/2018 20:13

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 31 24/10/2018 20:39

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 30 23/10/2018 19:29

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 29 22/10/2018 19:09

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 28 21/10/2018 19:22

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 27 20/10/2018 19:30

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 26 19/10/2018 19:30

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 25 18/10/2018 21:16

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 24 17/10/2018 19:36

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 23 16/10/2018 20:08

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 22 15/10/2018 19:58

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 21 14/10/2018 20:18

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 20 13/10/2018 18:00

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 19 12/10/2018 18:03

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 18 11/10/2018 15:18

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 17 20/09/2018 13:25

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 16 19/09/2018 13:56

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 15 15/09/2018 21:28

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 14 14/09/2018 21:47

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 13 13/09/2018 21:34

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 12 12/09/2018 00:23

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 11 10/09/2018 06:25

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 10 08/09/2018 19:34

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 9 07/09/2018 20:03

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 8 06/09/2018 21:57

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 7 06/09/2018 19:12

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 6 06/09/2018 12:11

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 5 03/09/2018 18:00

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 4 01/09/2018 20:10

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 3 29/08/2018 20:30

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 2 28/08/2018 20:09

ĐIỆN THOẠI CỦA TA THÔNG TAM GIỚI chap 1 27/08/2018 21:49

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end


loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!