Lessa 2: The Crimson Knight Update Chap 109

truyện tranh Lessa 2: The Crimson Knight
SƠ LƯỢC
Phần 2 của truyện Lessa. 1 năm sau sự kiện thử nghiệm vệ tinh Mặt Trời thất bại, đảo Lục Giác giờ đã trở thành vương quốc của lũ Deman, con người phải sống chui lủi khắp nơi và lũ Deman có thể ập tới bất kì lúc nào, Rano và Lessa đang ở đâu ? Chuyện gì sẽ xảy ra với số phận loài người đây ?

Đọc Lessa 1 tại đây

Tên khác: Lessa 2 , Lessa the Crimson Knight

Tác giả: Pogo

Nguồn: webtoons.com NBT

Nhóm dịch: NBT

Thể loại: Action Adventure Manhwa Sci-fi Supernatural Fantasy Webtoon

Đăng bởi: Tuấn NBT Trạng thái: Đã hoàn thành

Số lượt xem: 490116 Theo dõi: 524

Update: 15/02/2019 10:31TỔNG HỢP (110 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 109 07/02/2019 11:00

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 108 06/02/2019 10:09

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 107 03/02/2019 13:25

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 106 02/02/2019 16:07

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 105 01/02/2019 09:17

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 104 31/01/2019 10:25

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 103 30/01/2019 09:49

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 102 29/01/2019 08:40

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 101 27/01/2019 13:04

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 100 26/01/2019 10:01

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 99 24/01/2019 11:25

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 98 23/01/2019 11:13

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 97 22/01/2019 10:58

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 96 21/01/2019 11:57

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 95 20/01/2019 13:36

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 94 19/01/2019 10:20

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 93 18/01/2019 09:56

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 92 17/01/2019 10:36

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 91 16/01/2019 10:30

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 90 15/01/2019 11:54

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 89 13/01/2019 15:49

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 88 12/01/2019 12:07

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 87 11/01/2019 11:12

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 86 10/01/2019 10:54

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 85 09/01/2019 10:15

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 84 30/12/2018 14:06

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 83 28/12/2018 14:04

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 82 27/12/2018 14:15

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 81 26/12/2018 11:31

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 80 25/12/2018 09:45

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 79 22/12/2018 08:38

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 78 21/12/2018 14:48

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 77 20/12/2018 07:42

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 76 19/12/2018 12:48

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 75 18/12/2018 13:18

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 74 15/12/2018 11:18

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 73 13/12/2018 17:36

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 72 11/12/2018 13:44

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 71 09/12/2018 10:31

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 70 08/12/2018 09:12

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 69 06/12/2018 13:29

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 68 04/12/2018 07:13

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 67 02/12/2018 12:08

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 66 01/12/2018 12:36

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 65 29/11/2018 07:49

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 64 28/11/2018 16:17

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 63 27/11/2018 07:21

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 62 25/11/2018 10:07

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 61 24/11/2018 10:16

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 60 23/11/2018 14:34

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 59 17/11/2018 14:40

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 58 16/11/2018 16:30

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 57 15/11/2018 07:11

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 56 13/11/2018 13:26

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 55 11/11/2018 09:50

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 54 10/11/2018 09:49

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 53 09/11/2018 14:00

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 52 08/11/2018 07:15

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 51 07/11/2018 09:18

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 50 06/11/2018 10:26

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 49 04/11/2018 10:13

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 48 03/11/2018 08:25

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 47 02/11/2018 09:38

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 46 01/11/2018 14:06

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 45 31/10/2018 08:37

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 44 30/10/2018 10:03

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 43 29/10/2018 10:38

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 42 28/10/2018 10:05

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 41 27/10/2018 08:44

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 40 26/10/2018 08:59

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 39 25/10/2018 10:03

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 38 24/10/2018 10:21

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 37 23/10/2018 08:36

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 36 21/10/2018 07:08

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 35 20/10/2018 09:40

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 34 18/10/2018 14:29

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 33 17/10/2018 13:54

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 32 16/10/2018 06:29

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 31 14/10/2018 10:47

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 30 13/10/2018 09:13

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 29 12/10/2018 09:10

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 28 11/10/2018 14:17

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 27 10/10/2018 14:09

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 26 08/10/2018 13:53

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 25 07/10/2018 06:40

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 24 06/10/2018 08:38

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 23 05/10/2018 08:44

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 22 04/10/2018 11:29

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 21 03/10/2018 07:42

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 20 02/10/2018 15:47

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 19 01/10/2018 13:41

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 18 30/09/2018 12:23

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 17 29/09/2018 09:17

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 16 28/09/2018 08:46

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 15 27/09/2018 18:12

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 14 26/09/2018 07:29

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 13 25/09/2018 09:13

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 12 24/09/2018 14:35

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 11 23/09/2018 07:42

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 10 22/09/2018 08:53

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 9 21/09/2018 08:22

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 8 20/09/2018 08:42

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 7 19/09/2018 07:51

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 6 18/09/2018 13:30

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 5 17/09/2018 11:31

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 4 16/09/2018 09:26

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 3 15/09/2018 08:11

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 2 14/09/2018 08:17

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 1 13/09/2018 06:20

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 0 12/09/2018 08:07

Đọc Lessa 1 tại đây

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Hive Update Chap 242 END
  • truyện tranh Narakarana Chap 23 12.5 20.5 23.5 HOT
  • truyện tranh Nano list Update Chap 147: Phụ chương
  • truyện tranh Lessa Update Chap 58
  • truyện tranh Aura from another planet (người từ trên trời rơi xuống) Update Chap 36
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!