SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN update chap 72

truyện tranh SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN
SƠ LƯỢC
Đã xuyên việt rồi, hơn nữa trở thành nhất phái tôn sư! 
Xem tựa hồ không tệ, chỉ là môn phái này tựa hồ yếu đi điểm, người cũng thiếu một chút... 
"Sư huynh, sư phó nói, chấn hưng bổn phái trách nhiệm tựu giao cho ngươi rồi!" Duy nhất đồng môn sư muội vẻ mặt khó chịu nói: "Nếu như ngươi làm không đến tựu vội vàng đem chức chưởng môn lại để cho cho ta đi!"

Thể loại: Martial Arts Mystery Fantasy Tu chân - tu tiên

Đăng bởi: ꧁༺༒༻꧂ 🔺🔥🔺🔷 ☪️🔵🔥🔺🔶☢️♍️🌎❧☯️🔻⚪️꧁༺༒༻꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 482945 Theo dõi: 589

Update: 21/08/2019 00:48TỔNG HỢP (79 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chap 79 22/08/2019 23:26

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chap 78 21/08/2019 00:47

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chap 77 18/08/2019 21:31

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chap 76 16/08/2019 22:47

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chap 75 11/07/2019 20:43

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chap 74 09/07/2019 20:04

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chap 73 07/07/2019 18:13

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chap 72 05/07/2019 21:14

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chap 71 03/07/2019 22:25

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chap 70 27/11/2018 23:50

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chap 69 27/11/2018 00:02

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chap 68 26/11/2018 13:17

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chap 67 20/11/2018 22:25

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chap 66 19/11/2018 21:54

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chap 65 18/11/2018 21:53

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chap 64 17/11/2018 21:27

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chap 63 16/11/2018 22:43

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chap 62 16/11/2018 06:39

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chap 61 14/11/2018 21:28

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chap 60 13/11/2018 21:12

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chap 59 12/11/2018 22:26

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chap 58 11/11/2018 22:12

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chap 57 10/11/2018 21:12

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chap 56 09/11/2018 22:00

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chap 55 08/11/2018 23:36

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chap 54 07/11/2018 22:45

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chap 53 06/11/2018 21:46

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chap 52 05/11/2018 22:02

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chap 51 04/11/2018 22:22

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chap 50 03/11/2018 22:41

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chap 49 02/11/2018 21:04

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chap 48 01/11/2018 22:02

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chap 47 31/10/2018 21:44

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chap 46 30/10/2018 23:13

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chap 45 29/10/2018 21:31

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chap 44 28/10/2018 21:20

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chap 43 27/10/2018 22:02

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chap 42 26/10/2018 21:29

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chap 41 26/10/2018 19:19

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chap 40 24/10/2018 21:05

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chap 39 23/10/2018 21:40

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chap 38 22/10/2018 21:11

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chap 37 21/10/2018 21:48

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chap 36 20/10/2018 21:46

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chap 35 19/10/2018 21:05

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chap 34 18/10/2018 21:42

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chap 33 17/10/2018 21:13

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chap 32 16/10/2018 21:29

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chap 31 15/10/2018 22:08

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chap 30 14/10/2018 22:58

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chap 29 13/10/2018 22:23

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chap 28 12/10/2018 21:11

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chap 27 11/10/2018 21:56

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chap 26 10/10/2018 22:40

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chap 25 09/10/2018 21:24

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chap 24 08/10/2018 21:11

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chap 23 07/10/2018 21:22

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chap 22 06/10/2018 22:03

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chap 21 05/10/2018 21:45

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chap 20 04/10/2018 23:26

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chap 19 03/10/2018 21:21

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chap 18 02/10/2018 21:52

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chap 17 01/10/2018 21:36

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chap 16 30/09/2018 21:50

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chap 15 29/09/2018 21:23

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chap 14 28/09/2018 21:18

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chap 13 27/09/2018 13:29

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chap 12 26/09/2018 21:22

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chap 11 25/09/2018 23:00

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chap 10 24/09/2018 21:38

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chap 9 23/09/2018 23:11

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chap 8 22/09/2018 21:30

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chap 7 21/09/2018 21:29

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chap 6 20/09/2018 21:15

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chap 5 19/09/2018 18:39

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chap 4 18/09/2018 22:48

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chap 3 17/09/2018 21:08

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chap 2 17/09/2018 05:54

SỬ THƯỢNG ĐỆ NHẤT CHƯỞNG MÔN chap 1 15/09/2018 21:48

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi - Update Chap 229 ENDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD update oneshot
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!