TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN

truyện tranh TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN
SƠ LƯỢC

Thần đồng tên giang mới có bảy tuổi sinh trưởng quá nhanh nên bị đoản mệnh, vì là khôi phục cuộc sống bình thường, mang theo ký ức trong cơ thể một vị đại thần tiên xông vào Tiên giới, từ đây đi tới trở thành bá chủ Tiên giới mở ra con đường truyền kỳ...

 
 

Thể loại: Action Harem Manhua Martial Arts Supernatural Fantasy Tu chân - tu tiên

Đăng bởi: ꧁༺༒༻꧂ 🔺🔥🔺🔷 ☪️🔵🔥🔺🔶☢️♍️🌎❧☯️🔻⚪️꧁༺༒༻꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 1265376 Theo dõi: 1045

Update: 15/09/2019 21:16TỔNG HỢP (224 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 222 15/09/2019 21:16

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 221 13/09/2019 23:45

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 220 11/09/2019 20:50

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 219 10/09/2019 04:33

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 218 10/09/2019 04:32

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 217 07/09/2019 03:26

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 216 07/09/2019 03:26

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 215 07/09/2019 03:25

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 214 07/09/2019 03:25

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 213 07/09/2019 03:25

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 212 07/09/2019 03:25

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 211 07/09/2019 03:25

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 210 07/09/2019 03:25

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 209 07/09/2019 03:25

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 208 07/09/2019 03:25

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 207 07/09/2019 03:25

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 206 07/09/2019 03:21

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 205 07/09/2019 03:21

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 204 07/09/2019 03:21

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 203 07/09/2019 03:21

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 202 07/09/2019 03:21

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 201 07/09/2019 03:21

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 200 07/09/2019 03:21

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 199 07/09/2019 03:21

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 198 07/09/2019 03:20

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 197 07/09/2019 03:20

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 196 07/09/2019 03:20

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 195 07/09/2019 03:20

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 194 07/09/2019 03:18

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 193 07/09/2019 03:18

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 192 07/09/2019 03:17

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 191 12/08/2019 13:42

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 190 10/08/2019 19:09

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 189 29/07/2019 21:54

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 188 26/07/2019 10:12

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 187 03/07/2019 00:13

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 186 22/05/2019 23:13

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 185 20/05/2019 23:01

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 184 18/05/2019 22:16

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 183 12/05/2019 13:46

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 182 10/05/2019 20:58

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 181 10/05/2019 20:58

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 180 10/05/2019 20:58

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 179 30/04/2019 12:58

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 178 28/04/2019 12:10

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 177 26/04/2019 11:45

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 176 25/04/2019 14:17

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 175 24/04/2019 13:18

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 174 23/04/2019 12:31

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 173 22/04/2019 18:09

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 172 21/04/2019 14:43

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 171 20/04/2019 13:59

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 170 19/04/2019 15:07

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 169 18/04/2019 16:24

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 168 17/04/2019 14:37

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 167 16/04/2019 13:29

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 166 15/04/2019 13:22

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 165 14/04/2019 14:22

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 164 13/04/2019 19:55

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 163 12/04/2019 14:05

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 162 11/04/2019 16:06

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 161 10/04/2019 12:49

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 161 10/04/2019 12:49

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 160 09/04/2019 14:25

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 159 08/04/2019 19:39

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 158 07/04/2019 15:21

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 157 05/04/2019 14:34

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 156 04/04/2019 16:20

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 155 03/04/2019 14:26

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 154 02/04/2019 19:52

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 153 01/04/2019 13:11

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 152 30/03/2019 13:45

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 151 29/03/2019 14:03

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 150 28/03/2019 13:38

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 149 27/03/2019 13:40

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 148 26/03/2019 12:52

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 147 25/03/2019 14:16

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 146 22/03/2019 13:35

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 145 21/03/2019 13:37

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 144 20/03/2019 17:36

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 143 19/03/2019 13:23

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 142 18/03/2019 14:11

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 141 17/03/2019 16:47

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 140 16/03/2019 13:27

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 139 15/03/2019 13:14

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 138 14/03/2019 14:56

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 137 13/03/2019 12:06

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 136 12/03/2019 13:51

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 135 11/03/2019 14:48

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 134 10/03/2019 13:22

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 133 09/03/2019 13:56

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 132 08/03/2019 14:10

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 131 07/03/2019 12:27

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 130 06/03/2019 14:13

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 129 05/03/2019 12:48

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 128 04/03/2019 17:12

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 127 03/03/2019 13:29

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 126 02/03/2019 12:47

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 125 01/03/2019 12:51

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 124 28/02/2019 13:59

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 123 27/02/2019 13:25

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 122 26/02/2019 13:42

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 121 25/02/2019 21:04

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 120 23/02/2019 12:11

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 119 23/02/2019 11:18

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 118 22/02/2019 13:24

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 117 21/02/2019 13:43

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 116 20/02/2019 22:52

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 115 20/02/2019 22:52

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 114 18/02/2019 22:31

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 113 17/02/2019 12:51

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 112 16/02/2019 13:16

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 111 15/02/2019 12:55

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 110 15/02/2019 12:55

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 109 13/02/2019 14:23

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 108 12/02/2019 18:05

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 107 11/02/2019 13:44

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 106 10/02/2019 19:07

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 105 09/02/2019 12:01

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 104 08/02/2019 12:39

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 103 07/02/2019 11:42

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 102 06/02/2019 17:15

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 101 05/02/2019 11:40

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 100 04/02/2019 13:02

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 99 03/02/2019 13:42

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 98 02/02/2019 15:12

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 97 01/02/2019 12:08

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 96 30/01/2019 13:48

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 95 29/01/2019 16:11

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 94 28/01/2019 20:54

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 93 27/01/2019 10:49

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 92 26/01/2019 12:25

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 91 25/01/2019 12:41

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 90 24/01/2019 13:55

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 89 23/01/2019 10:55

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 88 22/01/2019 12:49

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 87 21/01/2019 13:52

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 86 20/01/2019 16:01

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 85 19/01/2019 13:15

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 84 18/01/2019 13:52

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 83 17/01/2019 13:34

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 82 16/01/2019 13:11

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 81 15/01/2019 20:38

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 80 14/01/2019 20:55

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 79 13/01/2019 16:56

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 78 12/01/2019 13:41

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 77 11/01/2019 10:46

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 76 10/01/2019 21:47

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 75 09/01/2019 22:15

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 74 08/01/2019 13:11

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 73 07/01/2019 12:58

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 72 06/01/2019 13:17

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 71 05/01/2019 11:45

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 70 04/01/2019 12:46

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 69 03/01/2019 21:20

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 68 02/01/2019 23:08

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 67 01/01/2019 20:24

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 66 31/12/2018 11:43

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 65 31/12/2018 06:29

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 64 29/12/2018 10:43

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 63 28/12/2018 12:21

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 62 27/12/2018 12:22

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 61 26/12/2018 11:26

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 60 25/12/2018 12:42

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 59 24/12/2018 15:24

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 58 23/12/2018 18:32

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 57 22/12/2018 13:02

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 56 21/12/2018 13:15

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 55 20/12/2018 12:36

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 54 19/12/2018 12:50

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 53 18/12/2018 15:35

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 52 17/12/2018 19:00

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 51 16/12/2018 13:22

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 50 15/12/2018 12:56

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 49 14/12/2018 20:45

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 48 13/12/2018 18:01

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 47 12/12/2018 12:46

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 46 11/12/2018 12:54

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 45 10/12/2018 13:18

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 44 09/12/2018 17:47

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 43 08/12/2018 12:48

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 42 07/12/2018 13:10

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 41 06/12/2018 12:52

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 40 05/12/2018 13:05

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 39 04/12/2018 12:54

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 38 03/12/2018 12:53

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 37 02/12/2018 13:47

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 36 01/12/2018 13:38

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 35 30/11/2018 12:51

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 34 29/11/2018 13:02

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 33 28/11/2018 12:50

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 32 27/11/2018 12:31

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 31 26/11/2018 13:34

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 30 25/11/2018 15:20

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 29 24/11/2018 13:19

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 28 23/11/2018 13:08

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 27 22/11/2018 13:40

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 26 21/11/2018 13:04

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 25 20/11/2018 13:05

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 24 19/11/2018 13:13

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 23 18/11/2018 12:58

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 22 17/11/2018 13:10

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 21 16/11/2018 13:24

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 20 15/11/2018 12:35

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 19 14/11/2018 12:47

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 18 13/11/2018 12:33

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 17 12/11/2018 12:32

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 16 11/11/2018 13:38

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 15 10/11/2018 13:14

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 14 09/11/2018 20:30

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 13 08/11/2018 13:13

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 12 07/11/2018 18:02

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 11 06/11/2018 12:38

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 10 06/11/2018 12:38

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 9 06/11/2018 12:38

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 8 03/11/2018 18:20

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 7 02/11/2018 14:07

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 6 01/11/2018 12:45

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 5 31/10/2018 12:27

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 4 30/10/2018 12:46

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 3 29/10/2018 13:35

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 2 28/10/2018 13:35

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 1 26/10/2018 19:33

TA LÀ ĐẠI THẦN TIÊN chap 0 21/10/2018 21:46

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi - Update Chap 229 ENDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD update oneshot
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!