A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL

truyện tranh A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL
SƠ LƯỢC
Đại khái là thanh niên nghèo vượt khó, tuy không được đào tạo bài bản nhưng lại có khả năng gánh team. có điều chết vì quả thưởng bonus. Main nhà ta được hồi sinh và cho một cơ hội thay đổi. Liệu main có khả năng lập Harem và trở thành quí sờ tộc để được sức mạnh thay đổi tương lai của mình :))) mà đọc cái tiêu đề thì khỏi đoán ha :))) LOLLL

Tên khác: A Returner's Magic Should Be Special

Thể loại: Action Adventure Comedy Manhwa Martial Arts Romance School Life Shounen Slice of life Supernatural Drama Fantasy Webtoon Isekai/Dị giới/Trọng sinh

Đăng bởi: ꧁༺༒༻꧂ 🔺🔥🔺🔷 ☪️🔵🔥🔺🔶☢️♍️🌎❧☯️🔻⚪️꧁༺༒༻꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 1487617 Theo dõi: 2002

Update: 09/07/2019 13:49



TỔNG HỢP (138 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 138 09/07/2019 13:48

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 137 09/07/2019 13:46

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 136 09/07/2019 13:45

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 135 09/07/2019 13:44

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 134 09/07/2019 13:41

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 133 09/07/2019 13:40

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 132 09/07/2019 00:34

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 131 09/07/2019 00:33

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 130 11/06/2019 23:01

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 129 11/06/2019 22:59

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 128 04/06/2019 19:54

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 127 04/06/2019 19:54

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 126 04/06/2019 19:54

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 125 04/06/2019 19:54

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 124 01/06/2019 21:16

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 123 01/06/2019 21:15

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 122 10/05/2019 20:07

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 121 10/05/2019 20:07

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 120 10/05/2019 20:07

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 119 10/05/2019 20:07

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 118 09/05/2019 09:48

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 117 09/05/2019 09:48

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 116 21/04/2019 19:05

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 115 21/04/2019 19:05

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 114 21/04/2019 19:05

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 113 21/04/2019 19:05

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 112 07/04/2019 21:33

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 111 07/04/2019 21:33

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 110 07/04/2019 21:32

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 109 07/04/2019 21:32

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 108 19/03/2019 23:58

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 107 19/03/2019 23:57

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 106 19/03/2019 23:57

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 105 19/03/2019 23:57

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 104 12/03/2019 22:41

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 103 12/03/2019 22:41

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 102 28/02/2019 14:15

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 101 28/02/2019 14:14

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 100 28/02/2019 14:14

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 99 28/02/2019 14:14

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 98 28/02/2019 14:14

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 97 12/02/2019 22:26

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 96 12/02/2019 22:26

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 95 12/02/2019 22:26

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 94 12/02/2019 22:26

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 93 12/02/2019 22:25

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 92 12/02/2019 22:25

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 91 12/02/2019 22:25

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 90 12/02/2019 22:24

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 89 12/02/2019 22:24

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 88 12/02/2019 22:24

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 87 12/02/2019 22:24

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 86 25/01/2019 12:55

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 85 25/01/2019 12:55

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 84 25/01/2019 12:55

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 83 25/01/2019 12:55

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 82 25/01/2019 12:55

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 81 25/01/2019 12:55

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 80 25/01/2019 12:54

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 79 25/01/2019 12:54

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 78 15/01/2019 22:14

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 77 15/01/2019 22:14

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 76 15/01/2019 22:14

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 75 15/01/2019 22:14

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 74 15/01/2019 22:14

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 73 15/01/2019 22:14

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 72 15/01/2019 22:14

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 71 15/01/2019 22:14

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 70 15/01/2019 22:14

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 69 15/01/2019 22:13

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 68 13/01/2019 16:58

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 67 13/01/2019 16:58

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 66 13/01/2019 16:58

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 65 13/01/2019 16:58

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 64 13/01/2019 16:58

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 63 13/01/2019 16:58

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 62 13/01/2019 16:57

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 61 13/01/2019 16:57

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 60 13/01/2019 16:57

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 59 13/01/2019 16:57

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 58 12/01/2019 14:18

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 57 12/01/2019 14:18

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 56 12/01/2019 14:17

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 55 12/01/2019 14:17

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 54 12/01/2019 14:17

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 53 12/01/2019 14:17

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 52 12/01/2019 14:17

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 51 12/01/2019 14:17

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 50 12/01/2019 14:17

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 49 12/01/2019 14:17

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 48 11/01/2019 11:12

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 47 11/01/2019 11:12

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 46 11/01/2019 11:12

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 45 11/01/2019 11:12

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 44 11/01/2019 11:12

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 43 11/01/2019 11:12

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 42 11/01/2019 11:11

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 41 11/01/2019 11:11

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 40 11/01/2019 11:11

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 39 11/01/2019 11:11

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 38 11/01/2019 11:11

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 37 11/01/2019 11:11

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 36 11/01/2019 11:11

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 35 11/01/2019 11:11

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 34 11/01/2019 11:10

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 33 11/01/2019 11:10

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 32 11/01/2019 11:10

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 31 11/01/2019 11:10

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 30 11/01/2019 11:10

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 29 11/01/2019 11:10

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 28 11/01/2019 11:10

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 27 11/01/2019 11:10

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 26 11/01/2019 11:09

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 25 11/01/2019 11:09

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 24 11/01/2019 11:09

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 23 11/01/2019 11:09

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 22 11/01/2019 11:09

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 21 11/01/2019 11:09

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 20 11/01/2019 11:09

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 19 11/01/2019 11:08

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 18 11/01/2019 11:08

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 17 11/01/2019 11:08

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 16 11/01/2019 11:08

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 15 11/01/2019 11:08

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 14 11/01/2019 11:08

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 13 11/01/2019 11:08

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 12 11/01/2019 11:08

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 11 11/01/2019 11:07

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 10 11/01/2019 11:07

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 9 11/01/2019 11:07

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 8 11/01/2019 11:07

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 7 11/01/2019 11:07

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 6 11/01/2019 11:07

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 5 11/01/2019 11:07

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 4 11/01/2019 11:07

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 3 11/01/2019 11:06

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 2 11/01/2019 11:06

A RETURNER'S MAGIC SHOULD BE SPECIAL chap 1 11/01/2019 11:06

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi - Update Chap 229 ENDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD update oneshot
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...



ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!