MẠT THẾ PHÀM NHÂN

truyện tranh MẠT THẾ PHÀM NHÂN
SƠ LƯỢC
Châu Thiên Trần là nhân loại cuối cùng còn sống sót trong đại dịch Zombie . Do bị 1 Zombie giết chết , Thiên Trần trùng sinh quay trở lại thời trung học 10 năm trước, thời điểm mà đại dịch bắt đầu . Nhớ lại những người thân, bạn bè của mình bị giết chết , Cậu đã thề rằng sẽ tiêu diệt hết lũ Zombie và bảo vệ bạn bè của mình

Thể loại: Action Horror Manhua Supernatural Webtoon

Đăng bởi: ꧁༺༒༻꧂ 🔺🔥🔺🔷 ☪️🔵🔥🔺🔶☢️♍️🌎❧☯️🔻⚪️꧁༺༒༻꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 476544 Theo dõi: 594

Update: 22/05/2019 23:07TỔNG HỢP (91 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 91 22/05/2019 23:07

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 90 21/05/2019 21:24

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 89 20/05/2019 21:23

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 88 19/05/2019 22:48

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 87 19/05/2019 22:48

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 86 18/05/2019 03:40

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 85 17/05/2019 02:03

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 84 15/05/2019 22:34

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 83 15/05/2019 00:25

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 82 13/05/2019 21:36

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 81 13/05/2019 02:34

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 80 11/05/2019 21:33

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 79 10/05/2019 20:44

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 78 10/05/2019 20:44

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 77 10/05/2019 20:44

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 76 10/05/2019 20:44

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 75 10/05/2019 20:43

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 74 05/05/2019 03:20

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 73 03/05/2019 20:41

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 72 02/05/2019 21:10

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 71 02/05/2019 16:02

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 70 30/04/2019 21:03

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 69 29/04/2019 22:03

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 68 28/04/2019 20:52

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 67 27/04/2019 20:55

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 66 26/04/2019 21:30

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 65 25/04/2019 20:39

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 64 24/04/2019 20:56

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 63 23/04/2019 21:25

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 62 22/04/2019 21:06

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 61 21/04/2019 20:46

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 60 20/04/2019 21:23

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 59 19/04/2019 20:45

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 58 18/04/2019 20:44

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 57 17/04/2019 21:22

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 56 16/04/2019 20:57

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 55 15/04/2019 21:34

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 54 14/04/2019 20:43

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 53 13/04/2019 22:50

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 52 12/04/2019 20:44

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 51 11/04/2019 21:28

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 50 10/04/2019 20:36

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 49 09/04/2019 21:03

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 48 08/04/2019 21:12

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 47 07/04/2019 22:08

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 46 06/04/2019 22:30

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 45 05/04/2019 20:52

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 44 03/04/2019 20:51

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 43 02/04/2019 21:10

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 42 01/04/2019 20:34

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 41 31/03/2019 22:01

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 40 30/03/2019 20:45

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 39 30/03/2019 00:45

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 38 28/03/2019 21:42

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 37 28/03/2019 00:26

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 36 26/03/2019 23:28

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 35 26/03/2019 05:33

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 34 24/03/2019 22:34

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 33 23/03/2019 23:12

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 32 23/03/2019 00:27

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 31 21/03/2019 21:43

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 30 20/03/2019 21:43

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 29 19/03/2019 21:33

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 28 19/03/2019 02:45

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 27 17/03/2019 22:46

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 26 16/03/2019 23:04

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 25 15/03/2019 22:24

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 24 14/03/2019 22:13

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 23 14/03/2019 13:23

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 22 12/03/2019 22:25

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 21 11/03/2019 22:31

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 20 10/03/2019 22:47

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 19 10/03/2019 06:50

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 18 08/03/2019 22:08

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 17 08/03/2019 00:29

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 16 06/03/2019 21:35

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 15 06/03/2019 07:28

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 14 04/03/2019 22:14

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 13 04/03/2019 08:06

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 12 03/03/2019 06:55

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 11 02/03/2019 05:52

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 10 28/02/2019 23:16

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 9 28/02/2019 13:34

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 8 26/02/2019 23:13

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 7 25/02/2019 22:54

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 6 25/02/2019 00:46

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 5 24/02/2019 12:13

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 4 21/02/2019 21:45

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 3 20/02/2019 23:05

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 2 20/02/2019 18:01

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 1 18/02/2019 21:56

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi - Update Chap 229 ENDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD update oneshot
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!