MẠT THẾ PHÀM NHÂN truyện đã mua bản quyền và drop vô thời hạn drop chap 136

truyện tranh MẠT THẾ PHÀM NHÂN
SƠ LƯỢC
Châu Thiên Trần là nhân loại cuối cùng còn sống sót trong đại dịch Zombie . Do bị 1 Zombie giết chết , Thiên Trần trùng sinh quay trở lại thời trung học 10 năm trước, thời điểm mà đại dịch bắt đầu . Nhớ lại những người thân, bạn bè của mình bị giết chết , Cậu đã thề rằng sẽ tiêu diệt hết lũ Zombie và bảo vệ bạn bè của mình

Thể loại: Action Horror Manhua Supernatural Webtoon

Đăng bởi: ꧁༺༒༻꧂ 🔺🔥🔺🔷 ☪️🔵🔥🔺🔶☢️♍️🌎❧☯️🔻⚪️꧁༺༒༻꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 752692 Theo dõi: 720

Update: 18/07/2019 22:17

TỔNG HỢP (123 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 123 18/07/2019 22:16

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 122 17/07/2019 14:35

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 121 17/07/2019 14:35

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 120 12/07/2019 21:14

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 119 10/07/2019 20:58

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 118 08/07/2019 21:12

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 117 06/07/2019 22:27

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 116 06/07/2019 22:27

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 115 06/07/2019 22:27

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 114 30/06/2019 22:49

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 113 30/06/2019 22:49

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 112 26/06/2019 22:01

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 111 26/06/2019 22:01

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 110 22/06/2019 23:21

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 109 22/06/2019 12:47

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 108 22/06/2019 12:47

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 107 18/06/2019 22:01

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 106 16/06/2019 23:46

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 105 14/06/2019 23:23

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 104 12/06/2019 22:28

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chapo 103 10/06/2019 22:38

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 102 08/06/2019 22:22

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 101 06/06/2019 22:48

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 100 04/06/2019 23:44

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 99 03/06/2019 19:39

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 98 01/06/2019 00:37

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 97 01/06/2019 00:37

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 96 27/05/2019 21:44

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 95 26/05/2019 22:49

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 94 25/05/2019 21:12

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 93 24/05/2019 22:33

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 92 24/05/2019 22:32

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 91 22/05/2019 23:07

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 90 21/05/2019 21:24

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 89 20/05/2019 21:23

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 88 19/05/2019 22:48

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 87 19/05/2019 22:48

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 86 18/05/2019 03:40

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 85 17/05/2019 02:03

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 84 15/05/2019 22:34

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 83 15/05/2019 00:25

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 82 13/05/2019 21:36

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 81 13/05/2019 02:34

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 80 11/05/2019 21:33

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 79 10/05/2019 20:44

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 78 10/05/2019 20:44

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 77 10/05/2019 20:44

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 76 10/05/2019 20:44

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 75 10/05/2019 20:43

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 74 05/05/2019 03:20

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 73 03/05/2019 20:41

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 72 02/05/2019 21:10

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 71 02/05/2019 16:02

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 70 30/04/2019 21:03

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 69 29/04/2019 22:03

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 68 28/04/2019 20:52

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 67 27/04/2019 20:55

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 66 26/04/2019 21:30

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 65 25/04/2019 20:39

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 64 24/04/2019 20:56

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 63 23/04/2019 21:25

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 62 22/04/2019 21:06

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 61 21/04/2019 20:46

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 60 20/04/2019 21:23

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 59 19/04/2019 20:45

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 58 18/04/2019 20:44

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 57 17/04/2019 21:22

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 56 16/04/2019 20:57

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 55 15/04/2019 21:34

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 54 14/04/2019 20:43

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 53 13/04/2019 22:50

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 52 12/04/2019 20:44

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 51 11/04/2019 21:28

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 50 10/04/2019 20:36

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 49 09/04/2019 21:03

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 48 08/04/2019 21:12

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 47 07/04/2019 22:08

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 46 06/04/2019 22:30

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 45 05/04/2019 20:52

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 44 03/04/2019 20:51

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 43 02/04/2019 21:10

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 42 01/04/2019 20:34

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 41 31/03/2019 22:01

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 40 30/03/2019 20:45

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 39 30/03/2019 00:45

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 38 28/03/2019 21:42

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 37 28/03/2019 00:26

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 36 26/03/2019 23:28

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 35 26/03/2019 05:33

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 34 24/03/2019 22:34

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 33 23/03/2019 23:12

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 32 23/03/2019 00:27

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 31 21/03/2019 21:43

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 30 20/03/2019 21:43

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 29 19/03/2019 21:33

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 28 19/03/2019 02:45

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 27 17/03/2019 22:46

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 26 16/03/2019 23:04

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 25 15/03/2019 22:24

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 24 14/03/2019 22:13

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 23 14/03/2019 13:23

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 22 12/03/2019 22:25

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 21 11/03/2019 22:31

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 20 10/03/2019 22:47

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 19 10/03/2019 06:50

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 18 08/03/2019 22:08

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 17 08/03/2019 00:29

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 16 06/03/2019 21:35

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 15 06/03/2019 07:28

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 14 04/03/2019 22:14

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 13 04/03/2019 08:06

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 12 03/03/2019 06:55

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 11 02/03/2019 05:52

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 10 28/02/2019 23:16

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 9 28/02/2019 13:34

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 8 26/02/2019 23:13

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 7 25/02/2019 22:54

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 6 25/02/2019 00:46

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 5 24/02/2019 12:13

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 4 21/02/2019 21:45

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 3 20/02/2019 23:05

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 2 20/02/2019 18:01

MẠT THẾ PHÀM NHÂN chap 1 18/02/2019 21:56

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end


loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!