shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team)

truyện tranh shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team)
SƠ LƯỢC
Vào ngày đầu khi chuyển tới trường mới, chàng trai trẻ Mori Buntarou đã bị khiêu khích bởi người bạn cùng lớp Miyamoto và leo lên sân thượng của trường. Chỉ cần sơ sảy một chút là cậu sẽ bỏ mạng. nhưng may mắn thay, buntarou đã có thể chinh phục được đỉnh cao đầu tiên của mình, đồng thời tìm thấy cảm thấy "ham muốn sống” mà cậu vốn chưa từng có trước đây… Từ đó buntarou quyết định sẽ theo đuổi những ngọn núi theo cách của mình…

Tên khác: NGƯỜI CÔ ĐƠN

Nhóm dịch: MEGA TEAM

Thể loại: Adventure Psychological Slice of life Sports Drama manga

Đăng bởi: ꧁༺༒༻꧂ 🔺🔥🔺🔷 ☪️🔵🔥🔺🔶☢️♍️🌎❧☯️🔻⚪️꧁༺༒༻꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 65819 Theo dõi: 87

Update: 08/11/2019 23:52

TỔNG HỢP (113 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 113 12/11/2019 21:33

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 112 08/11/2019 23:52

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 111 07/11/2019 20:48

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 110 04/11/2019 22:32

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 109 02/11/2019 22:20

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 108 30/10/2019 23:11

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 107 28/10/2019 23:25

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 106 25/10/2019 22:31

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 105 23/10/2019 23:33

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 104 21/10/2019 22:29

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 103 19/10/2019 09:15

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 102 16/10/2019 23:12

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 101 14/10/2019 23:12

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 100 13/10/2019 22:15

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 99 12/10/2019 21:52

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 98 08/10/2019 06:44

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 97 05/10/2019 16:53

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 96 02/10/2019 22:57

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 95 01/10/2019 12:03

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 94 28/09/2019 00:20

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 93 27/09/2019 16:21

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 92 27/09/2019 16:21

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 91 27/09/2019 16:21

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 90 27/09/2019 16:21

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 89 19/09/2019 22:12

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 88 18/09/2019 06:38

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 87 13/09/2019 23:50

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 86 11/09/2019 20:10

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 85 09/09/2019 13:39

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 84 07/09/2019 04:30

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 83 03/09/2019 21:46

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 82 30/08/2019 22:55

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 81 29/08/2019 03:57

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 80 27/08/2019 00:03

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 79 24/08/2019 00:11

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 78 22/08/2019 00:37

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 77 19/08/2019 21:28

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 76 17/08/2019 23:09

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 75 15/08/2019 23:44

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 74 13/08/2019 21:29

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 73 10/08/2019 21:40

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 72 09/08/2019 19:05

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 71 07/08/2019 19:38

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 70 03/08/2019 13:16

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 69 01/08/2019 01:21

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 68 29/07/2019 22:48

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 67 26/07/2019 23:10

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 66 24/07/2019 21:26

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 65 22/07/2019 21:40

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 64 19/07/2019 21:53

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 63 17/07/2019 20:42

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 62 15/07/2019 20:11

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 61 12/07/2019 22:43

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 60 11/07/2019 21:10

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 59 08/07/2019 20:15

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 58 05/07/2019 22:10

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 57 04/07/2019 07:31

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 56 01/07/2019 21:55

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 55 28/06/2019 19:30

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 54 26/06/2019 20:48

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 53 24/06/2019 21:16

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 52 22/06/2019 07:01

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 51 19/06/2019 21:28

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 50 17/06/2019 22:55

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 49 14/06/2019 22:48

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 48 12/06/2019 22:01

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 47 10/06/2019 22:05

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 46 08/06/2019 21:44

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 45 05/06/2019 19:32

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 44 03/06/2019 22:12

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 43 31/05/2019 20:18

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 42 29/05/2019 21:19

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 41 28/05/2019 19:51

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 40 27/05/2019 21:37

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 39 24/05/2019 19:44

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 38 21/05/2019 21:13

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 37 18/05/2019 20:41

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 36 17/05/2019 19:06

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 35 16/05/2019 20:44

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 34 15/05/2019 14:24

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 33 14/05/2019 15:24

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 32 13/05/2019 20:48

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 31 12/05/2019 15:39

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 30 11/05/2019 20:07

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 29 11/05/2019 20:07

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 28 11/05/2019 20:07

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 27 11/05/2019 20:07

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 26 11/05/2019 20:07

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 25 11/05/2019 20:07

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 24 02/05/2019 21:12

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 23 01/05/2019 19:41

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 22 29/04/2019 20:50

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 21 28/04/2019 18:37

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 20 28/04/2019 18:37

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 19 28/04/2019 18:37

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 18 27/04/2019 22:10

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 17 27/04/2019 22:10

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 16 27/04/2019 22:09

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 15 26/04/2019 14:07

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 14 26/04/2019 14:07

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 13 26/04/2019 14:07

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 12 24/04/2019 15:57

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 11 24/04/2019 15:57

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 10 24/04/2019 15:57

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 9 23/04/2019 20:07

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 8 23/04/2019 20:07

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 7 23/04/2019 20:07

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 6 22/04/2019 20:56

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 5 22/04/2019 20:56

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 4 22/04/2019 20:56

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 3 21/04/2019 22:49

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 2 21/04/2019 22:49

shinichi sakamoto the climber-Người Cô Đơn (mega team) chap 1 21/04/2019 22:48

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end


loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!