Baki - Son of Ogre Update chap 307

truyện tranh Baki - Son of Ogre
SƠ LƯỢC

Một bộ truyện thuần chiến đấu Cực hấp dẫn    

 

Từ Chapter 001 => 005 của nhóm  Lightning Group

Tên khác: Baki Son of Ogre; Baki SoO; Son of Ogre; Grappler Baki - Son of Ogre, Baki The Grapple; Hanma Baki

Tác giả: Itagaki Keisuke

Nguồn: Lightning Group + izManga.Com,vuitruyentranh.com

Thể loại: Action Martial Arts Shounen Supernatural 16+

Đăng bởi: Nguyễn Hoàng Thế Bảo Trạng thái: Đang tiến hành

Tham gia update: Black[Ghost] , julad00 , KoNaYuKi , Ralph

Số lượt xem: 2078150 Theo dõi: 670

Update: 11/07/2019 20:50TỔNG HỢP (301 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Baki - Son of Ogre chap 312 11/07/2019 20:50

Baki - Son of Ogre chap 311 10/07/2019 20:24

Baki - Son of Ogre chap 310 09/07/2019 16:53

Baki - Son of Ogre chap 309 09/07/2019 16:52

Baki - Son of Ogre chap 308 09/07/2019 16:52

Baki - Son of Ogre chap 307 14/04/2019 20:39

Baki - Son of Ogre chap 306 04/04/2019 16:39

Baki - Son of Ogre chap 305 30/03/2019 18:24

Baki - Son of Ogre chap 304 24/03/2019 22:22

Baki - Son of Ogre chap 303 15/03/2019 13:23

Baki - Son of Ogre chap 302 10/03/2019 13:36

Baki - Son of Ogre chap 301 06/03/2019 07:06

Baki - Son of Ogre chap 300 03/03/2019 13:45

Baki - Son of Ogre chap 299 02/03/2019 05:15

Baki - Son of Ogre chap 298 27/02/2019 18:24

Baki - Son of Ogre chap 297 15/02/2019 20:54

Baki - Son of Ogre chap 296 14/02/2019 13:35

Baki - Son of Ogre chap 295 04/02/2019 19:53

Baki - Son of Ogre chap 294 02/02/2019 15:48

Baki - Son of Ogre chap 293 28/01/2019 20:51

Baki - Son of Ogre chap 292 25/01/2019 21:15

Baki - Son of Ogre chap 291 24/01/2019 17:43

Baki - Son of Ogre chap 290 08/01/2019 21:53

Baki - Son of Ogre chap 289 27/12/2018 22:30

Baki - Son of Ogre chap 288 25/12/2018 22:13

Baki - Son of Ogre chap 287 24/12/2018 05:45

Baki - Son of Ogre chap 286 21/12/2018 21:39

Baki - Son of Ogre chap 285 19/12/2018 21:15

Baki - Son of Ogre chap 284 17/12/2018 20:32

Baki - Son of Ogre chap 283 16/12/2018 12:44

Baki - Son of Ogre chap 282 13/12/2018 22:12

Baki - Son of Ogre chap 281 11/12/2018 13:29

Baki - Son of Ogre chap 280 10/12/2018 13:29

Baki - Son of Ogre chap 279 04/12/2018 23:40

Baki - Son of Ogre chap 278 01/12/2018 21:02

Baki - Son of Ogre chap 277 27/11/2018 12:41

Baki - Son of Ogre chap 276 26/11/2018 13:34

Baki - Son of Ogre chap 275 19/11/2018 22:06

Baki - Son of Ogre chap 274 16/11/2018 20:01

Baki - Son of Ogre chap 273 14/11/2018 23:24

Baki - Son of Ogre chap 272 12/11/2018 22:48

Baki - Son of Ogre chap 271 07/11/2018 22:47

Baki - Son of Ogre chap 270 05/11/2018 22:05

Baki - Son of Ogre chap 269 01/11/2018 22:17

Baki - Son of Ogre chap 268 29/10/2018 13:45

Baki - Son of Ogre chap 267 24/10/2018 18:46

Baki - Son of Ogre chap 266 23/10/2018 17:07

Baki - Son of Ogre chap 265 20/10/2018 20:27

Baki - Son of Ogre chap 264 30/09/2018 00:44

Baki - Son of Ogre chap 263 25/09/2018 18:02

Baki - Son of Ogre chap 262 24/09/2018 19:15

Baki - Son of Ogre chap 261 22/09/2018 18:49

Baki - Son of Ogre chap 260 17/09/2018 19:19

Baki - Son of Ogre chap 259 17/09/2018 05:43

Baki - Son of Ogre chap 258 10/09/2018 20:09

Baki - Son of Ogre chap 257 08/09/2018 23:28

Baki - Son of Ogre chap 256 07/09/2018 20:01

Baki - Son of Ogre chap 255 22/02/2016 21:05

Baki - Son of Ogre chap 254 22/02/2016 21:02

Baki - Son of Ogre chap 253 12/11/2015 15:29

Baki - Son of Ogre chap 251 28/12/2014 20:11

Baki - Son of Ogre chap 250 28/12/2014 20:11

Baki - Son of Ogre chap 248 28/12/2014 20:11

Baki - Son of Ogre chap 247 28/12/2014 20:10

Baki - Son of Ogre chap 246 28/12/2014 20:15

Baki - Son of Ogre chap 245 28/12/2014 20:10

Baki - Son of Ogre chap 244 28/12/2014 20:10

Baki - Son of Ogre chap 243 28/12/2014 20:10

Baki - Son of Ogre chap 242 28/12/2014 20:09

Baki - Son of Ogre chap 241 28/12/2014 20:09

Baki - Son of Ogre chap 240 28/12/2014 20:09

Baki - Son of Ogre chap 239 28/12/2014 20:08

Baki - Son of Ogre chap 237 28/12/2014 20:08

Baki - Son of Ogre chap 236 28/12/2014 20:08

Baki - Son of Ogre chap 235 28/12/2014 20:07

Baki - Son of Ogre chap 234 28/12/2014 20:07

Baki - Son of Ogre chap 233 28/12/2014 20:08

Baki - Son of Ogre chap 232 28/12/2014 20:07

Baki - Son of Ogre chap 231 28/12/2014 20:06

Baki - Son of Ogre chap 230 28/12/2014 20:06

Baki - Son of Ogre chap 229 28/12/2014 20:04

Baki - Son of Ogre chap 228 28/12/2014 20:06

Baki - Son of Ogre chap 227 28/12/2014 20:05

Baki - Son of Ogre chap 226 22/11/2014 22:57

Baki - Son of Ogre chap 225 22/11/2014 22:58

Baki - Son of Ogre chap 224 22/11/2014 22:59

Baki - Son of Ogre chap 223 22/11/2014 23:01

Baki - Son of Ogre chap 222 22/11/2014 23:38

Baki - Son of Ogre chap 221 22/11/2014 23:38

Baki - Son of Ogre chap 220 22/11/2014 23:37

Baki - Son of Ogre chap 219 22/11/2014 23:37

Baki - Son of Ogre chap 218 22/11/2014 23:37

Baki - Son of Ogre chap 217 22/11/2014 23:37

Baki - Son of Ogre chap 216 22/11/2014 23:36

Baki - Son of Ogre chap 215 22/11/2014 23:36

Baki - Son of Ogre chap 214 22/11/2014 23:36

Baki - Son of Ogre chap 213 22/11/2014 23:36

Baki - Son of Ogre chap 212 22/11/2014 23:35

Baki - Son of Ogre chap 211 22/11/2014 23:35

Baki - Son of Ogre chap 210 22/11/2014 23:35

Baki - Son of Ogre chap 209 22/11/2014 23:35

Baki - Son of Ogre chap 208 22/11/2014 23:35

Baki - Son of Ogre chap 207 22/11/2014 23:34

Baki - Son of Ogre chap 206 22/11/2014 23:34

Baki - Son of Ogre chap 205 22/11/2014 23:34

Baki - Son of Ogre chap 204 22/11/2014 23:34

Baki - Son of Ogre chap 203 22/11/2014 23:33

Baki - Son of Ogre chap 202 22/11/2014 23:33

Baki - Son of Ogre chap 201 22/11/2014 23:32

Baki - Son of Ogre chap 200 22/11/2014 23:32

Baki - Son of Ogre chap 199 22/11/2014 23:32

Baki - Son of Ogre chap 198 22/11/2014 23:32

Baki - Son of Ogre chap 197 22/11/2014 23:31

Baki - Son of Ogre chap 196 22/11/2014 23:31

Baki - Son of Ogre chap 195 22/11/2014 23:30

Baki - Son of Ogre chap 194 22/11/2014 23:30

Baki - Son of Ogre chap 193 22/11/2014 23:30

Baki - Son of Ogre chap 192 22/11/2014 23:30

Baki - Son of Ogre chap 191 22/11/2014 23:29

Baki - Son of Ogre chap 190 22/11/2014 23:29

Baki - Son of Ogre chap 189 22/11/2014 23:29

Baki - Son of Ogre chap 188 22/11/2014 23:29

Baki - Son of Ogre chap 187 22/11/2014 23:29

Baki - Son of Ogre chap 186 22/11/2014 23:29

Baki - Son of Ogre chap 185 22/11/2014 23:28

Baki - Son of Ogre chap 184 22/11/2014 23:28

Baki - Son of Ogre chap 183 22/11/2014 23:27

Baki - Son of Ogre chap 182 22/11/2014 23:27

Baki - Son of Ogre chap 181 22/11/2014 23:27

Baki - Son of Ogre chap 180 22/11/2014 23:26

Baki - Son of Ogre chap 179 22/11/2014 23:26

Baki - Son of Ogre chap 178 22/11/2014 23:26

Baki - Son of Ogre chap 177 22/11/2014 23:26

Baki - Son of Ogre chap 176 22/11/2014 23:26

Baki - Son of Ogre chap 175 22/11/2014 23:26

Baki - Son of Ogre chap 174 22/11/2014 23:25

Baki - Son of Ogre chap 173 22/11/2014 23:24

Baki - Son of Ogre chap 172 22/11/2014 23:24

Baki - Son of Ogre chap 171 22/11/2014 23:24

Baki - Son of Ogre chap 170 22/11/2014 23:23

Baki - Son of Ogre chap 169 22/11/2014 23:23

Baki - Son of Ogre chap 168 22/11/2014 23:23

Baki - Son of Ogre chap 167 22/11/2014 23:23

Baki - Son of Ogre chap 166 22/11/2014 23:23

Baki - Son of Ogre chap 165 22/11/2014 23:23

Baki - Son of Ogre chap 164 22/11/2014 23:22

Baki - Son of Ogre chap 163 22/11/2014 23:22

Baki - Son of Ogre chap 162 22/11/2014 23:22

Baki - Son of Ogre chap 161 22/11/2014 23:22

Baki - Son of Ogre chap 160 22/11/2014 23:20

Baki - Son of Ogre chap 159 22/11/2014 23:19

Baki - Son of Ogre chap 158 22/11/2014 23:19

Baki - Son of Ogre chap 157 22/11/2014 23:19

Baki - Son of Ogre chap 156 22/11/2014 23:19

Baki - Son of Ogre chap 155 22/11/2014 23:19

Baki - Son of Ogre chap 154 22/11/2014 23:18

Baki - Son of Ogre chap 153 22/11/2014 23:18

Baki - Son of Ogre chap 152 22/11/2014 23:17

Baki - Son of Ogre chap 151 22/11/2014 23:17

Baki - Son of Ogre chap 150 22/11/2014 23:17

Baki - Son of Ogre chap 149 22/11/2014 23:17

Baki - Son of Ogre chap 148 22/11/2014 23:16

Baki - Son of Ogre chap 147 22/11/2014 23:16

Baki - Son of Ogre chap 146 22/11/2014 23:16

Baki - Son of Ogre chap 145 22/11/2014 23:16

Baki - Son of Ogre chap 144 22/11/2014 23:16

Baki - Son of Ogre chap 143 22/11/2014 23:16

Baki - Son of Ogre chap 142 22/11/2014 23:15

Baki - Son of Ogre chap 141 22/11/2014 23:15

Baki - Son of Ogre chap 140 22/11/2014 23:12

Baki - Son of Ogre chap 139 22/11/2014 23:12

Baki - Son of Ogre chap 138 22/11/2014 23:12

Baki - Son of Ogre chap 137 22/11/2014 23:11

Baki - Son of Ogre chap 136 22/11/2014 23:11

Baki - Son of Ogre chap 135 22/11/2014 23:11

Baki - Son of Ogre chap 134 22/11/2014 23:11

Baki - Son of Ogre chap 133 22/11/2014 23:10

Baki - Son of Ogre chap 132 22/11/2014 23:11

Baki - Son of Ogre chap 131 22/11/2014 23:10

Baki - Son of Ogre chap 130 22/11/2014 23:08

Baki - Son of Ogre chap 129 22/11/2014 23:08

Baki - Son of Ogre chap 128 22/11/2014 23:08

Baki - Son of Ogre chap 127 22/11/2014 23:07

Baki - Son of Ogre chap 126 22/11/2014 23:07

Baki - Son of Ogre chap 125 22/11/2014 23:07

Baki - Son of Ogre chap 124 22/11/2014 23:06

Baki - Son of Ogre chap 123 22/11/2014 23:06

Baki - Son of Ogre chap 122 22/11/2014 23:06

Baki - Son of Ogre chap 121 22/11/2014 23:06

Baki - Son of Ogre chap 120 21/11/2014 15:37

Baki - Son of Ogre chap 119 21/11/2014 15:37

Baki - Son of Ogre chap 118 21/11/2014 15:37

Baki - Son of Ogre chap 117 21/11/2014 15:37

Baki - Son of Ogre chap 116 21/11/2014 15:37

Baki - Son of Ogre chap 115 21/11/2014 15:37

Baki - Son of Ogre chap 114 21/11/2014 15:36

Baki - Son of Ogre chap 113 21/11/2014 15:36

Baki - Son of Ogre chap 112 21/11/2014 15:36

Baki - Son of Ogre chap 111 21/11/2014 15:35

Baki - Son of Ogre chap 110 21/11/2014 15:34

Baki - Son of Ogre chap 109 21/11/2014 15:34

Baki - Son of Ogre chap 108 21/11/2014 15:34

Baki - Son of Ogre chap 107 21/11/2014 15:34

Baki - Son of Ogre chap 106 21/11/2014 15:34

Baki - Son of Ogre chap 105 21/11/2014 15:33

Baki - Son of Ogre chap 104 12/09/2014 23:30

Baki - Son of Ogre chap 103 10/09/2014 14:25

Baki - Son of Ogre chap 102 26/08/2014 23:11

Baki - Son of Ogre chap 101 15/08/2014 09:34

Baki - Son of Ogre chap 100 14/08/2014 11:22

Baki - Son of Ogre chap 99 12/08/2014 11:59

Baki - Son of Ogre chap 98 12/08/2014 11:50

Baki - Son of Ogre chap 97 24/07/2014 14:31

Baki - Son of Ogre chap 96 24/07/2014 14:31

Baki - Son of Ogre chap 95 13/07/2014 18:03

Baki - Son of Ogre chap 94 13/07/2014 18:03

Baki - Son of Ogre chap 93 11/07/2014 20:40

Baki - Son of Ogre chap 92 11/07/2014 15:16

Baki - Son of Ogre chap 91 11/07/2014 15:16

Baki - Son of Ogre chap 90 11/07/2014 15:16

Baki - Son of Ogre chap 89 11/07/2014 15:16

Baki - Son of Ogre chap 88 11/07/2014 15:16

Baki - Son of Ogre chap 87 11/07/2014 15:15

Baki - Son of Ogre chap 86 11/07/2014 15:15

Baki - Son of Ogre chap 85 30/05/2014 15:31

Baki - Son of Ogre chap 84 30/05/2014 15:31

Baki - Son of Ogre chap 83 30/05/2014 15:31

Baki - Son of Ogre chap 82 30/05/2014 15:30

Baki - Son of Ogre chap 81 30/05/2014 15:29

Baki - Son of Ogre chap 80 30/05/2014 15:28

Baki - Son of Ogre chap 79 30/05/2014 15:26

Baki - Son of Ogre chap 78 30/05/2014 15:26

Baki - Son of Ogre chap 77 30/05/2014 15:25

Baki - Son of Ogre chap 76 30/05/2014 15:24

Baki - Son of Ogre chap 75 30/05/2014 15:19

Baki - Son of Ogre chap 74 30/05/2014 15:18

Baki - Son of Ogre chap 73 30/05/2014 15:17

Baki - Son of Ogre chap 72 28/05/2014 16:41

Baki - Son of Ogre chap 70-71 28/05/2014 16:41

Baki - Son of Ogre chap 66-69 28/05/2014 16:41

Baki - Son of Ogre chap 61-65 22/05/2014 15:53

Baki - Son of Ogre chap 60 22/05/2014 15:53

Baki - Son of Ogre chap 59 22/05/2014 15:53

Baki - Son of Ogre chap 58 22/05/2014 15:53

Baki - Son of Ogre chap 57 22/05/2014 15:53

Baki - Son of Ogre chap 56 22/05/2014 15:52

Baki - Son of Ogre chap 55 22/05/2014 15:52

Baki - Son of Ogre chap 54 22/05/2014 15:52

Baki - Son of Ogre chap 53 22/05/2014 15:52

Baki - Son of Ogre chap 52 22/05/2014 15:51

Baki - Son of Ogre chap 51 22/05/2014 15:50

Baki - Son of Ogre chap 50 22/05/2014 15:50

Baki - Son of Ogre chap 49 22/05/2014 15:50

Baki - Son of Ogre chap 48 22/05/2014 15:50

Baki - Son of Ogre chap 47 22/05/2014 15:49

Baki - Son of Ogre chap 46 22/05/2014 15:49

Baki - Son of Ogre chap 45 22/05/2014 15:49

Baki - Son of Ogre chap 44 22/05/2014 15:49

Baki - Son of Ogre chap 43 22/05/2014 15:49

Baki - Son of Ogre chap 42 22/05/2014 15:48

Baki - Son of Ogre chap 41 22/05/2014 15:48

Baki - Son of Ogre chap 40 22/05/2014 15:48

Baki - Son of Ogre chap 39 22/05/2014 15:46

Baki - Son of Ogre 038 15/04/2014 16:37

Baki - Son of Ogre 037 15/04/2014 16:37

Baki - Son of Ogre 036 15/04/2014 16:37

Baki - Son of Ogre 035 15/04/2014 16:36

Baki - Son of Ogre 034 15/04/2014 16:36

Baki - Son of Ogre 033 15/04/2014 16:36

Baki - Son of Ogre 032 15/04/2014 16:36

Baki - Son of Ogre 031 15/04/2014 16:35

Baki - Son of Ogre 030 15/04/2014 16:35

Baki - Son of Ogre 029 15/04/2014 16:35

Baki - Son of Ogre 028 15/04/2014 16:35

Baki - Son of Ogre 027 22/03/2014 20:35

Baki - Son of Ogre 026 22/03/2014 20:35

Baki - Son of Ogre 025 22/03/2014 20:35

Baki - Son of Ogre 024 22/03/2014 20:29

Baki - Son of Ogre 023 07/03/2014 07:48

Baki - Son of Ogre 022 05/03/2014 08:55

Baki - Son of Ogre 021 05/03/2014 08:55

Baki - Son of Ogre 020 05/03/2014 08:54

Baki - Son of Ogre 019 05/03/2014 08:54

Baki - Son of Ogre 018 05/03/2014 08:53

Baki - Son of Ogre 017 05/03/2014 08:52

Baki - Son of Ogre 016 05/03/2014 08:50

Baki - Son of Ogre 015 05/03/2014 08:50

Baki - Son of Ogre 014 05/03/2014 08:49

Baki - Son of Ogre 013 05/03/2014 08:48

Baki - Son of Ogre 012 27/01/2014 22:16

Baki - Son of Ogre 011 27/01/2014 22:16

Baki - Son of Ogre 010 27/01/2014 22:15

Baki - Son of Ogre 009 27/01/2014 22:15

Baki - Son of Ogre 008 27/01/2014 22:15

Baki - Son of Ogre 007 27/01/2014 22:14

Baki - Son of Ogre 006 27/01/2014 22:14

Baki - Son of Ogre 005 23/09/2012 17:48

Baki - Son of Ogre 004 23/09/2012 09:48

Baki - Son of Ogre 003 22/09/2012 20:05

Baki - Son of Ogre 002 21/09/2012 01:11

Baki - Son of Ogre 001 20/09/2012 15:37

 

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Kuroko No Basket Update Chap 274-275 [end]
  • truyện tranh Bloody Monday 3 update chap 34-35
  • truyện tranh Jojo no Kimyou na Bouken update chapter 629
  • truyện tranh Legend of Zelda: Oracle of Seasons xin loi lan dau minh Upload lon
  • truyện tranh Legend of Zelda:Oracle of Ages
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!