Wonted

truyện tranh Wonted
SƠ LƯỢC
Có ba loại người khác nhau trong thế giới này: Những người được sinh ra bình thường, Những người được sinh ra bình thường nhưng có thể thay đổi, và những người được sinh ra với sức mạnh đặc biệt ...

Tác giả: Lucks

Nguồn: deathplace.us

Nhóm dịch: Deathplace Team

Thể loại: Action Comedy Mystery Supernatural

Đăng bởi: nguyễn hiếu thanh dung Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 257104 Theo dõi: 259

Update: 09/12/2018 17:54TỔNG HỢP (136 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Wonted chap 137 09/12/2018 19:50

Wonted chap 136 09/12/2018 19:50

Wonted chap 135 09/12/2018 19:50

Wonted chap 134 09/12/2018 17:54

Wonted chap 133 09/12/2018 17:53

Wonted chap 132 09/12/2018 17:53

Wonted chap 131 09/12/2018 17:53

Wonted chap 130 08/12/2018 21:47

Wonted chap 129 14/11/2018 20:23

Wonted chap 128 14/11/2018 20:22

Wonted chap 127 14/11/2018 20:22

Wonted chap 126 13/11/2018 00:38

Wonted chap 125 06/11/2018 19:18

Wonted chap 124 06/11/2018 19:18

Wonted chap 123 06/11/2018 19:18

Wonted chap 122 06/11/2018 19:18

Wonted chap 121 06/11/2018 19:18

Wonted chap 120 06/11/2018 19:18

Wonted chap 119 02/11/2018 20:50

Wonted chap 118 02/11/2018 20:50

Wonted chap 117 17/10/2018 21:06

Wonted chap 116 17/10/2018 21:06

Wonted chap 115 06/10/2018 22:00

Wonted chap 114 06/10/2018 22:00

Wonted chap 113 06/10/2018 22:00

Wonted chap 112 06/10/2018 21:59

Wonted chap 111 06/10/2018 21:59

Wonted chap 110 06/10/2018 21:59

Wonted chap 109 02/10/2018 14:09

Wonted chap 108 02/10/2018 14:09

Wonted chap 107 02/10/2018 14:09

Wonted chap 106 02/10/2018 14:09

Wonted chap 105 02/10/2018 14:09

Wonted chap 104 02/10/2018 14:09

Wonted chap 103 02/10/2018 14:09

Wonted chap 102 02/10/2018 14:09

Wonted chap 101 02/10/2018 14:08

Wonted chap 100 02/10/2018 14:08

Wonted chap 99 02/10/2018 14:08

Wonted chap 98 02/10/2018 14:08

Wonted chap 97 06/05/2018 12:59

Wonted chap 96 06/05/2018 12:59

Wonted chap 95 06/05/2018 12:59

Wonted chap 94 06/05/2018 12:58

Wonted chap 92 26/03/2018 11:51

Wonted chap 91 26/03/2018 11:50

Wonted chap 90 26/03/2018 11:50

Wonted chap 89 24/03/2018 10:37

Wonted chap 88 24/03/2018 10:36

Wonted chap 87 24/03/2018 10:36

Wonted chap 86 24/03/2018 10:36

Wonted chap 85 24/03/2018 10:36

Wonted chap 84 24/03/2018 10:36

Wonted chap 83 24/03/2018 10:36

Wonted chap 82 24/03/2018 10:36

Wonted chap 81 24/03/2018 10:30

Wonted chap 80 24/03/2018 10:30

Wonted chap 79 24/03/2018 10:30

Wonted chap 78 24/03/2018 10:30

Wonted chap 77 24/03/2018 10:30

Wonted chap 76 24/03/2018 10:30

Wonted chap 75 20/03/2018 21:24

Wonted chap 74 01/01/2018 23:37

Wonted chap 73 01/01/2018 23:37

Wonted chap 72 01/01/2018 23:37

Wonted chap 71 01/01/2018 23:37

Wonted chap 70 01/01/2018 23:37

Wonted chap 69 01/01/2018 23:37

Wonted chap 68 01/01/2018 23:36

Wonted chap 67 01/01/2018 23:36

Wonted chap 66 01/01/2018 23:36

Wonted chap 65 01/01/2018 23:36

Wonted chap 64 01/01/2018 23:36