World Trigger UPDATE chap 179!!!

truyện tranh World Trigger
SƠ LƯỢC
Tại thành phố Mikado,bỗng dưng một ngày những cánh cổng kì lạ xuất hiện và đi từ đó ra là những kẻ địch đến từ các thế giới khác đe dọa sự tồn vong của thành phố.Thành phố đang gặp nguy hiểm thì những nhân vật bí ẩn sử dụng ''Trigger'' xuất hiện.Họ thành lập tổ chức tên gọi là Border để bảo vệ thành phố.Diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào ?

Tác giả: Ashihara Daisuke

Nguồn: Nhóm dịch: Crazy Pirates 36 trở đi : AME + vechai.info

Nhóm dịch: World Trigger - VN

Thể loại: Action Sci-fi Shounen Supernatural

Đăng bởi: Võ Văn Nhân Trí Trạng thái: Đang tiến hành

Tham gia update: dango , Crazy Pirates

Số lượt xem: 1472091 Theo dõi: 1597

Update: 31/08/2019 11:13TỔNG HỢP (182 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

World Trigger 179 Chika Amatori 1 31/08/2019 11:13

World Trigger 178 Đội Ninomiya 20/08/2019 11:34

World Trigger 177 Mikumo 17 29/07/2019 17:31

World Trigger 176 Eizo Netsuki 22/07/2019 17:19

World Trigger 175 Hyuse 7 19/07/2019 03:53

World Trigger 174 Azuma squad 2 12/07/2019 16:21

World Trigger 173 Azuma Squad 09/07/2019 05:11

World Trigger 172 Hyuse 6 06/07/2019 04:30

World Trigger 171 Hyuse 5 04/07/2019 20:37

World Trigger 170 Tamakoma-2 23 04/07/2019 02:57

World Trigger 169 - Tamakoma-2 22 03/07/2019 23:58

World Trigger 168 - Suzunari-1 3 18/11/2018 01:31

World Trigger 167 - Suzunari-1 2 11/11/2018 23:06

World Trigger 166 - Tamakoma Second 21 11/11/2018 23:05

World Trigger Chap 165: Mikumo Osamu [Comeback sau hai năm] 27/10/2018 02:07

World Trigger Chapter 164 - Tamakoma Second 20 05/11/2016 17:03

World Trigger Chapter 163 - Ema Yuzuru 2 29/10/2016 21:25

World Trigger Chapter 162 - Chi nhánh Tamakoma 5 23/10/2016 16:40

World Trigger Chapter 161 - Chi nhánh Tamakoma 4 15/10/2016 19:16

World Trigger Chap 160 - Hyuse 4 09/10/2016 18:55

World Trigger Chapter 159 - Hyuse 3 23/09/2016 14:10

World Trigger Border Briefing File 2 08/09/2016 17:17

World Trigger Border Briefing File 09/04/2016 22:20

World Trigger Chap 158 - Tamakoma Second 19 15/09/2016 15:23

World Trigger Chap 157 - Tamakoma Second 18 09/09/2016 06:41

World Trigger Chapter 156 - Ouji Kazuaki 08/09/2016 20:42

World Trigger Chapter 155 - Ouji Unit 16/09/2016 21:02

World Trigger Chapter 154 - Ikoma Tatsuhito 2 10/09/2016 19:23

World Trigger Chapter 153 - Ikoma Tatsuhito 10/09/2016 13:02

World Trigger chap 152 08/09/2016 17:16

World Trigger chap 151 24/07/2016 19:57

World Trigger chap 150 15/07/2016 23:35

World Trigger chap 149 12/07/2016 22:48

World Trigger chap 148 10/07/2016 19:38

World Trigger chap 147 08/07/2016 20:46

World Trigger chap 146 07/07/2016 11:47

World Trigger chap 145 05/07/2016 13:30

World Trigger chap 144 03/07/2016 21:48

World Trigger chap 143 15/05/2016 00:08

World Trigger chap 142 09/05/2016 23:31

World Trigger chap 141 24/04/2016 02:43

World Trigger Chap 140 16/04/2016 01:58

World Trigger chap 139 08/04/2016 22:39

World Trigger chap 138 01/04/2016 21:14

World Trigger chap 137.5 28/03/2016 19:38

World Trigger chap 137 27/03/2016 19:27

World Trigger chap 136 25/03/2016 23:51

World Trigger chap 135 24/03/2016 21:52

World Trigger chap 134 23/03/2016 22:01

World Trigger chap 133 22/03/2016 21:50

World Trigger chap 132 21/03/2016 23:27

World Trigger chap 131 20/03/2016 23:06

World Trigger chap 130 20/03/2016 21:33

World Trigger chap 129 20/03/2016 21:34

World Trigger chap 128 18/03/2016 21:28

World Trigger chap 127 17/03/2016 21:58

World Trigger chap 126 17/03/2016 20:45

World Trigger chap 125 22/02/2016 21:40

World Trigger chap 124 18/02/2016 23:33

World Trigger chap 123 29/12/2015 16:19

World Trigger chap 122 23/12/2015 22:15

World Trigger chap 121 20/12/2015 21:17

World Trigger chap 120 11/12/2015 22:33

World Trigger chap 119 19/10/2015 19:23

World Trigger chap 118 10/10/2015 16:00

World Trigger chap 117 07/10/2015 22:21

World Trigger chap 116 19/09/2015 17:32

World Trigger chap 115 16/09/2015 03:45

World Trigger chap 114 10/09/2015 21:23

World Trigger chap 113 10/09/2015 21:23

World Trigger chap 112 15/08/2015 23:09

World Trigger chap 111 14/08/2015 22:44

World Trigger chap 110 14/08/2015 22:44

World Trigger chap 109 25/07/2015 08:17

World Trigger chap 108 25/07/2015 08:17

World Trigger chap 107 25/07/2015 08:17

World Trigger chap 106 24/06/2015 11:05

World Trigger chap 105 19/06/2015 22:55

World Trigger chap 104 07/06/2015 22:18

World Trigger chap 103 07/06/2015 22:10

World Trigger chap 102 07/06/2015 22:10

World Trigger chap 101 01/06/2015 15:46

World Trigger chap 100 01/06/2015 15:45

World Trigger chap 99 01/06/2015 15:45

World Trigger chap 98 30/04/2015 18:43

World Trigger chap 97 30/04/2015 18:43

World Trigger chap 96 30/04/2015 18:43

World Trigger chap 95 30/04/2015 18:42

World Trigger chap 94 30/04/2015 18:43

World Trigger chap 93 30/04/2015 18:42

World Trigger chap 92 25/03/2015 14:58

World Trigger chap 91 25/03/2015 14:57

World Trigger chap 90 23/03/2015 14:55

World Trigger chap 89 23/03/2015 15:04

World Trigger chap 88 23/03/2015 15:04

World Trigger chap 87 23/03/2015 15:03

World Trigger chap 86 23/03/2015 15:04

World Trigger chap 85 23/03/2015 15:02

World Trigger chap 84 23/03/2015 15:01

World Trigger chap 83 23/03/2015 15:01

World Trigger chap 82 23/03/2015 15:00

World Trigger chap 81 23/03/2015 15:00

World Trigger chap 80 23/03/2015 14:59

World Trigger chap 79 23/03/2015 14:59

World Trigger chap 78 23/03/2015 14:59

World Trigger chap 77 23/03/2015 14:59

World Trigger chap 76 23/03/2015 14:57

World Trigger chap 75 23/03/2015 14:57

World Trigger chap 74 23/03/2015 14:56

World Trigger chap 73 23/03/2015 14:56

World Trigger chap 72 23/03/2015 11:35

World Trigger chap 71 23/03/2015 11:35

World Trigger chap 70 23/03/2015 11:13

World Trigger chap 69 20/03/2015 19:02

World Trigger chap 68 12/03/2015 20:11

World Trigger chap 67 09/03/2015 20:02

World Trigger chap 66 22/02/2015 20:47

World Trigger chap 65 13/02/2015 23:33

World Trigger chap 64 09/02/2015 07:39

World Trigger chap 63 03/02/2015 20:31

World Trigger chap 62 31/01/2015 21:04

World Trigger chap 61 21/01/2015 20:01

World Trigger chap 60 14/01/2015 21:47

World Trigger chap 59 12/01/2015 18:46

World Trigger chap 58 19/12/2014 00:01

World Trigger chap 57 16/12/2014 12:51

World Trigger chap 56 14/12/2014 16:50

World Trigger chap 55 29/07/2014 17:00

World Trigger chap 54 14/06/2014 20:30

World Trigger chap 53 02/06/2014 20:54

World Trigger chap 52 01/05/2014 22:50

World Trigger chap 51 24/04/2014 21:37

World Trigger chap 50 24/04/2014 21:42

World Trigger chap 49 24/04/2014 21:42

World Trigger chap 48 24/04/2014 21:42

World Trigger chap 47 24/04/2014 21:42

World Trigger chap 46 24/04/2014 21:41

World Trigger chap 45 24/04/2014 21:38

World Trigger chap 44 24/04/2014 21:41

World Trigger chap 43 24/04/2014 21:41

World Trigger chap 42 24/04/2014 21:40

World Trigger chap 41 24/04/2014 21:40

World Trigger chap 40 24/04/2014 21:40

World Trigger chap 39 24/04/2014 21:40

World Trigger chap 38 24/04/2014 21:40

World Trigger chap 37 24/04/2014 21:39

World Trigger chap 36 24/04/2014 21:39

World Trigger chap 35 24/04/2014 21:39

World Trigger chap 34 25/11/2013 14:29

World Trigger chap 33 14/11/2013 12:08

World Trigger chap 32 21/10/2013 04:22

World Trigger chap 31 12/10/2013 17:14

World Trigger chap 30 07/10/2013 04:04

World Trigger chap 29 03/10/2013 16:45

World Trigger chap 28 29/09/2013 02:10

World Trigger chap 27 17/09/2013 22:03

World Trigger chap 26 14/09/2013 23:00

World Trigger chap 25 09/09/2013 01:54

World Trigger chap 24 08/09/2013 01:56

World Trigger chap 23 07/09/2013 01:03

World Trigger chap 22 03/09/2013 02:13

World Trigger chap 21 02/09/2013 02:00

World Trigger chap 20 31/08/2013 02:03

World Trigger chap 19 20/08/2013 00:17

World Trigger chap 18 18/08/2013 16:06

World Trigger chap 17 12/08/2013 01:35

World Trigger chap 16 06/08/2013 14:38

World Trigger chap 15 31/07/2013 15:43

World Trigger chap 14 31/07/2013 15:41

World Trigger chap 13 26/07/2013 23:11

World Trigger chap 12 25/07/2013 21:29

World Trigger chap 11 20/07/2013 13:09

World Trigger chap 10 13/07/2013 14:10 Download

World Trigger chap 9 11/07/2013 18:26 Download

World Trigger chap 8 05/07/2013 18:09 Download

World Trigger chap 7 30/06/2013 17:23 Download

World Trigger chap 6 23/06/2013 18:04 Download

World Trigger chap 5 21/06/2013 23:09 Download

World Trigger chap 4 21/06/2013 23:06 Download

World Trigger chap 3 21/06/2013 23:03 Download

World Trigger chap 2 21/06/2013 23:01 Download

World Trigger chap 1 21/06/2013 22:58 Download

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!