Sekirei Chap 187 End by Sky Garden Group, Link ở dưới mô tả

truyện tranh Sekirei
SƠ LƯỢC

Minato loser toàn tập, trượt ĐH 2 lần, không có duyên với girl, không nghề nghiệp... túm lại chẳng khác gì Keitarou và bao nhân khác trong Harem. Vào một ngày trời đẹp, Minato biết mình trượt lần 2 và quyết định kiếm việc làm, cậu gặp Kusano và số phận thay đổi từ đây Minato biết mình là Ashikabi của những Seikirei (Ashikabi, Seikirei là gì đọc khắc biết) và cuộc tìm kiếm những em cute bắt đầu...

Tác giả: Gokurakuin Sakurako

Nhóm dịch: Sky Garden Group Kirashu Translation Team

Thể loại: Action Anime Comedy Harem Romance Ecchi

Đăng bởi: Ken Kyouta Trạng thái: Đã hoàn thành

Tham gia update: dk______ , nguyễn hiếu thanh dung , Đinh Xuân Hòa

Số lượt xem: 1198668 Theo dõi: 1809

Update: 30/11/2017 04:16TỔNG HỢP (180 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Sekirei chap 174 19/02/2017 16:39

Sekirei Chap 173 26/11/2015 12:06

Sekirei Chap 172 26/11/2015 10:51

Sekirei Chap 171 20/11/2015 21:59

Sekirei Chap 170 17/11/2015 09:33

Sekirei Chap 169 14/11/2015 22:59

Sekirei Chap 168 11/11/2015 13:04

Sekirei Chap 167 09/11/2015 16:32

Sekirei Chap 166 05/09/2014 16:49

Sekirei Chap 165 02/09/2014 09:43

Sekirei Chap 164 01/09/2014 17:29

Sekirei Chap 163 31/08/2014 17:29

Sekirei Chap 162 30/08/2014 10:16

Sekirei Chap 161 25/08/2014 19:32

Sekirei Chap 160 21/08/2014 12:09

Sekirei Chap 159 17/08/2014 22:25

Sekirei chap 158 14/08/2014 20:42

Sekirei chap 157 10/08/2014 10:48

Sekirei chap 156 05/04/2014 15:59

Sekirei Chap 155 01/04/2014 21:08

Sekirei Chap 154 29/03/2014 19:20

Sekirei chap 153 26/03/2014 01:10

Sekirei Chap 152 11/11/2013 15:42

Sekirei Chap 151 04/11/2013 17:01

Sekirei Chap 150 17/10/2013 15:02

Sekirei Chap 149 10/10/2013 16:01

Sekirei Chap 148 05/10/2013 14:24

Sekirei Chap 147 05/09/2013 16:21

Sekirei Chap 146 03/09/2013 12:26

Sekirei Chap 145 02/09/2013 20:11

Sekirei Chap 144 01/09/2013 16:50

Sekirei Chap 143 31/08/2013 12:08

Sekirei Chap 142.2 30/08/2013 16:22

Sekirei Chap 142.1 30/08/2013 13:45

Sekirei Chap 142 30/08/2013 13:45

Sekirei Chap 141.2 29/08/2013 22:17

Sekirei Chap 141.1 29/08/2013 15:50

Sekirei Chap 141 29/08/2013 12:15

Sekirei Chap 140 28/08/2013 15:47

Sekirei Chap 139 27/08/2013 15:49

Sekirei Chap 138 27/08/2013 10:26

Sekirei Chap 137 26/08/2013 14:07

Sekirei Chap 136 25/08/2013 23:38

Sekirei Chap 135 23/08/2013 23:44

Sekirei Chap 134 13/09/2012 12:53

Sekirei Chap 133 01/08/2012 00:34

Sekirei Chap 132 28/06/2012 18:48

Sekirei Chap 131 18/06/2012 20:12

Sekirei Chap 130 14/05/2012 15:42

Sekirei Chap 129 27/04/2012 12:05

Sekirei Chap 128 18/04/2012 16:01

Sekirei Chap 127 04/04/2012 19:40

Sekirei Chap 126 21/03/2012 15:14

Sekirei Chap 125 21/03/2012 15:14

Sekirei Chap 124 21/03/2012 15:14

Sekirei Chap 123 06/03/2012 15:05

Sekirei Chap 122 02/03/2012 23:14

Sekirei Chap 121 02/03/2012 23:13

Sekirei Chap 120 02/03/2012 23:12

Sekirei Chap 119 02/03/2012 23:11

Sekirei Chap 118 02/03/2012 23:09

Sekirei Chap 117 02/03/2012 23:09

Sekirei Chap 116 02/03/2012 23:08

Sekirei Chap 115 28/02/2012 23:37

Sekirei Chap 114 28/02/2012 23:36

Sekirei Chap 113 28/02/2012 23:34

Sekirei Chap 112 28/02/2012 23:34

Sekirei Chap 111 28/02/2012 23:30

Sekirei Chap 110 28/02/2012 23:29

Sekirei Chap 109 28/02/2012 23:29

Sekirei Chap 108 28/02/2012 23:28

Sekirei Chap 107 28/02/2012 23:27

Sekirei Chap 106 28/02/2012 23:25

Sekirei Chap 105 28/02/2012 23:24

Sekirei Chap 104 28/02/2012 23:24

Sekirei Chap 103 28/02/2012 23:23

Sekirei Chap 102 28/02/2012 23:23

Sekirei Chap 100 28/02/2012 11:29

Sekirei Cgap 101 28/02/2012 23:22

Sekirei Chap 99 28/02/2012 11:29

Sekirei Chap 98 28/02/2012 11:29

Sekirei Chap 97 28/02/2012 11:28

Sekirei Chap 96 28/02/2012 11:28

Sekirei Chap 95 28/02/2012 11:28

Sekirei Chap 94 28/02/2012 11:28

Sekirei Chap 93 28/02/2012 11:27

Sekirei Chap 92 28/02/2012 11:27

Sekirei Chap 91 28/02/2012 11:27

Sekirei Chap 90 27/02/2012 19:26

Sekirei Chap 89 27/02/2012 19:26

Sekirei Chap 88 27/02/2012 19:26

Sekirei Chap 87 27/02/2012 19:26

Sekirei Chap 86 27/02/2012 19:25

Sekirei Chap 85 27/02/2012 19:25

Sekirei Chap 84 27/02/2012 19:25

Sekirei Chap 83 27/02/2012 19:25

Sekirei Chap 82 27/02/2012 19:25

Sekirei Chap 81 27/02/2012 19:24

Sekirei Chap 80 26/02/2012 10:14

Sekirei Chap 79 26/02/2012 10:14

Sekirei Chap 78 26/02/2012 10:14

Sekirei Chap 77 26/02/2012 10:14

Sekirei Chap 76 26/02/2012 10:14

Sekirei Chap 75 26/02/2012 10:14

Sekirei Chap 74 26/02/2012 10:13

Sekirei Chap 73 26/02/2012 10:13

Sekirei Chap 72 26/02/2012 10:13

Sekirei Chap 71 26/02/2012 10:13

Sekirei Chap 70 24/02/2012 11:33

Sekirei Chap 69 24/02/2012 11:33

Sekirei Chap 68 24/02/2012 11:33

Sekirei Chap 67 24/02/2012 11:32

Sekirei Chap 66 24/02/2012 11:32

Sekirei Chap 65.5 06/10/2013 17:55

Sekirei Chap 65 23/02/2012 11:24

Sekirei Chap 64 23/02/2012 11:24

Sekirei Chap 63 23/02/2012 11:23

Sekirei Chap 62 23/02/2012 11:23

Sekirei Chap 61 23/02/2012 11:23

Sekirei Chap 60 22/02/2012 19:21

Sekirei Chap 59 22/02/2012 19:20

Sekirei Chap 58 22/02/2012 19:20

Sekirei Chap 57 22/02/2012 19:20

Sekirei Chap 56.5 06/10/2013 17:55

Sekirei Chap 56 22/02/2012 19:20

Sekirei Chap 55 22/02/2012 11:35

Sekirei Chap 54 22/02/2012 11:35

Sekirei Chap 53 22/02/2012 11:34

Sekirei Chap 52 22/02/2012 11:34

Sekirei Chap 51 22/02/2012 11:34

Sekirei Chap 50 21/02/2012 11:29

Sekirei Chap 49 21/02/2012 11:28

Sekirei Chap 48 21/02/2012 11:28

Sekirei Chap 47 21/02/2012 11:28

Sekirei Chap 46 21/02/2012 11:28

Sekirei Chap 45 20/02/2012 11:28

Sekirei Chap 44 20/02/2012 11:28

Sekirei Chap 43 20/02/2012 11:28

Sekirei Chap 42 20/02/2012 11:28

Sekirei Chap 41 20/02/2012 11:27

Sekirei Chap 40 19/02/2012 10:10

Sekirei Chap 39 19/02/2012 10:10

Sekirei Chap 38 19/02/2012 10:09

Sekirei Chap 37 19/02/2012 10:09

Sekirei Chap 36 19/02/2012 10:09

Sekirei Chap 35 19/02/2012 10:09

Sekirei Chap 34 19/02/2012 10:09

Sekirei Chap 33 19/02/2012 10:08

Sekirei Chap 32 19/02/2012 10:08

Sekirei Chap 31 19/02/2012 10:08

Sekirei Chap 30 18/02/2012 20:41

Sekirei Chap 29 18/02/2012 20:28

Sekirei Chap 28 18/02/2012 20:28

Sekirei Chap 27 18/02/2012 20:27

Sekirei Chap 26 18/02/2012 20:27

Sekirei Chap 25 18/02/2012 20:27

Sekirei Chap 24 18/02/2012 20:27

Sekirei Chap 23 18/02/2012 20:27

Sekirei Chap 22 18/02/2012 20:27

Sekirei Chap 21 18/02/2012 20:26

Sekirei Chap 20 17/02/2012 11:44

Sekirei Chap 19 17/02/2012 11:44

Sekirei Chap 18 17/02/2012 11:44

Sekirei Chap 17 17/02/2012 11:44

Sekirei Chap 16 17/02/2012 11:44

Sekirei Chap 15 17/02/2012 11:43

Sekirei Chap 14 17/02/2012 11:43

Sekirei Chap 13 17/02/2012 11:43

Sekirei Chap 12 17/02/2012 11:37

Sekirei Chap 11 17/02/2012 11:36

Sekirei Chap 10 16/02/2012 12:22 Download

Sekirei Chap 9 16/02/2012 12:22 Download

Sekirei Chap 8 16/02/2012 12:22 Download

Sekirei Chap 7 16/02/2012 12:21 Download

Sekirei Chap 6 16/02/2012 12:21 Download

Sekirei Chap 5 16/02/2012 11:21 Download

Sekirei Chap 4 16/02/2012 11:20 Download

Sekirei Chap 3 16/02/2012 11:20 Download

Sekirei Chap 2 16/02/2012 11:20 Download

Sekirei Chap 1 16/02/2012 11:19 Download

Nhóm Sky Garden Group đã dịch hết bộ này! 

Xin lỗi rất nhiều vì sự thiếu trách nhiệm của mình và cảm ơn chân thành nhóm Sky Garden Group đã dịch truyện. Xin cảm ơn.
http://truyen.academyvn.com/manga/3716/sekirei

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Trinity Seven Đã fix lỗi xong! Update 62 - 67
  • truyện tranh Magi - The Labyrinth Of Magic update chapter 331-334 !! HOT
  • truyện tranh Kuzu no Honkai Update Chap 016
  • truyện tranh Kyou no Cerberus
  • truyện tranh Kono Shima ni wa Midara de Jaaku na Mono ga Sumu! Update chap by Devil katana translation
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!