Phi Đãi Nghiên Tuyết update chap 148

truyện tranh Phi Đãi Nghiên Tuyết
SƠ LƯỢC
Phi Đãi Nghiên Tuyết là một câu chuyện tình yêu lãng mạn chốn thâm cung bí sử, một hoàng cung lộng lẫy, nguy nga, tráng lệ. Tuy nhiên, đó chỉ là vẻ bề ngoài, còn những ẩn tình bên trong, chứa đựng những âm mưu toan tính mà người ngoài không thể biết ...

Tên khác: Pei Xi Yan Xue

Tác giả: Qua Nhĩ Giai Hạ Lan

Nguồn: tuoithodudoi.com

Thể loại: Comedy Manhua Romance

Đăng bởi: Trần Thị Bích Vân Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 548097 Theo dõi: 352

Update: 20/07/2018 19:20TỔNG HỢP (153 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 150 27/09/2018 07:01

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 149 10/09/2018 13:23

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 148 20/07/2018 19:20

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 147 20/07/2018 19:19

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 146 16/05/2018 20:30

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 145 16/05/2018 20:30

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 144 16/05/2018 20:30

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 143 16/05/2018 20:30

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 142 16/05/2018 20:30

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 141 16/05/2018 20:29

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 140 16/05/2018 20:29

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 139.5 20/03/2018 12:41

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 139 16/03/2018 11:48

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 138 16/03/2018 11:48

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 137 14/12/2017 22:26

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 136 30/11/2017 00:27

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 135 26/11/2017 21:58

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 134 26/11/2017 21:58

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 133 26/11/2017 13:03

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 132 25/11/2017 21:14

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 131 25/11/2017 21:14

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 130 20/08/2017 10:27

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 129 16/08/2017 17:01

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 128 09/08/2017 18:11

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 127 31/07/2017 20:10

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 126 29/07/2017 17:36

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 125 14/06/2017 15:44

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 124 12/06/2017 12:28

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 123 01/06/2017 19:59

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 122 31/05/2017 12:38

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 121 09/05/2017 12:31

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 120 26/04/2017 21:16

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 119 26/04/2017 21:15

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 118 11/04/2017 17:27

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 117 18/03/2017 21:40

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 116 09/03/2017 22:32

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 115 16/02/2017 23:20

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 114 10/02/2017 20:46

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 113 20/01/2017 12:18

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 112 18/01/2017 18:23

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 111 10/01/2017 10:14

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 110 02/01/2017 00:42

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 109 21/12/2016 18:26

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 108 13/12/2016 17:08

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 107 05/12/2016 12:13

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 106 20/11/2016 15:14

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 105 15/11/2016 11:50

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 104 06/11/2016 19:58

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 103 29/10/2016 16:36

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 102 20/10/2016 20:53

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 101 15/10/2016 19:39

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 100.2 10/10/2016 17:51

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 100.1 30/09/2016 16:42

Phi Đãi Nghiên Tuyết Chap 99 18/09/2016 14:14

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 98 08/09/2016 19:51

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 97 25/08/2016 17:39

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 96 09/08/2016 17:19

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 95 21/07/2016 13:13

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 94 28/06/2016 13:55

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 93 20/06/2016 08:39

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 92 12/06/2016 10:26

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 91 25/05/2016 11:48

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 90 08/05/2016 12:43

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 89 21/04/2016 23:09

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 88 07/04/2016 20:26

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 87 20/03/2016 20:11

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 86 20/03/2016 20:12

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 85 22/02/2016 20:05

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 84 04/02/2016 20:47

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 83 22/01/2016 21:35

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 82 11/01/2016 21:13

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 81 24/12/2015 20:11

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 80 10/12/2015 23:44

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 79 23/11/2015 17:18

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 78 11/11/2015 20:40

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 77 22/10/2015 09:16

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 76 01/10/2015 08:14

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 75 23/09/2015 17:03

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 74 12/09/2015 07:04

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 73 25/08/2015 08:59

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 72 12/08/2015 09:06

Phi Đãi Nghiên Tuyết Chap 71 25/07/2015 20:06

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 70 15/07/2015 17:32

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 69 25/06/2015 10:38

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 68 20/06/2015 22:19

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 67 05/06/2015 21:07

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 66 11/05/2015 23:50

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 65 23/04/2015 17:49

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 64 14/04/2015 09:36

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 63 23/03/2015 11:42

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 62 11/03/2015 17:57

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 61 01/03/2015 09:50

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 60 09/02/2015 12:32

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 59 22/01/2015 17:32

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 58 09/01/2015 17:43

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 57 24/12/2014 16:26

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 56 24/12/2014 16:25

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 56 10/03/2016 19:16

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 55 01/12/2014 20:55

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 54 11/11/2014 14:58

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 53 23/10/2014 21:48

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 52 11/10/2014 18:59

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 51 23/09/2014 21:49

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 50 18/09/2014 23:22

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 49 04/09/2014 12:31

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 48 19/08/2014 22:20

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 47 09/08/2014 13:59

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 46 22/07/2014 13:04

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 45 02/07/2014 15:50

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 44 23/06/2014 16:28

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 43 06/06/2014 19:50

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 42 21/05/2014 15:45

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 41 08/05/2014 17:56

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 40 24/04/2014 18:37

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 39 23/04/2014 20:58

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 38 22/04/2014 13:44

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 37 21/04/2014 13:31

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 36 20/04/2014 12:34

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 35 20/04/2014 00:34

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 34 18/04/2014 19:07

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 33 17/04/2014 21:16

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 32 16/04/2014 17:49

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 31 15/04/2014 15:20

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 30 14/04/2014 15:19

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 29 13/04/2014 16:29

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 28 12/04/2014 09:19

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 27 11/04/2014 16:59

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 26 10/04/2014 19:00

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 25 09/04/2014 18:09

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 24 08/04/2014 15:54

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 23 07/04/2014 22:45

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 22 06/04/2014 22:45

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 21 06/04/2014 22:45

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 20 06/04/2014 22:45

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 19 05/04/2014 21:19

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 18 04/04/2014 19:52

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 17 03/04/2014 14:50

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 16 03/04/2014 14:50

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 15 01/04/2014 12:07

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 14 28/03/2014 16:54

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 13 27/03/2014 13:49

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 12 26/03/2014 10:09

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 11 26/03/2014 10:09

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 10 25/03/2014 10:22

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 9 24/03/2014 18:50

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 8 24/03/2014 18:50

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 7 19/03/2014 10:32

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 6 19/03/2014 10:32

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 5 12/03/2014 16:21

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 4 12/03/2014 16:22

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 3 12/03/2014 16:22

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 2 12/03/2014 16:22

Phi Đãi Nghiên Tuyết chap 1 12/03/2014 16:22

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Cu-cu-cute! [Update Chap 9] Drop :(((((((((((((((((
  • truyện tranh [Trace] gim lại truyện hay cho mọi người đọc
  • truyện tranh Come Come Vanilla update chapter 18 [END] Happy Ending ♥♥♥♥
  • truyện tranh Hajimete no aku Update chapter 84
  • truyện tranh Mouse Update chapter 31
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!