Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên update chap 56

truyện tranh Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên
SƠ LƯỢC
Cười cười phong lôi chấn  Giận Dữ Thương Hải Hàn  Nhất thủ phá Thương Khung  Nhất kiếm vũ trường thiên Một người một kiếm, ngạo thế Cửu Trọng Thiên!

Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ

Thể loại: Manhua Martial Arts

Đăng bởi: ꧁༺༒༻꧂ 🔺🔥🔺🔷 ☪️🔵🔥🔺🔶☢️♍️🌎❧☯️🔻⚪️꧁༺༒༻꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 577415 Theo dõi: 574

Update: 10/12/2018 13:16TỔNG HỢP (95 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 56.5 10/12/2018 13:16

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 56 03/12/2018 00:32

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 55.5 09/11/2018 21:08

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 55 11/10/2018 21:56

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 54 08/10/2018 12:28

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 53.5 05/09/2018 20:22

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 53 27/08/2018 18:19

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 52.5 14/08/2018 15:18

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 52 30/07/2018 22:36

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 51.5 17/07/2018 21:42

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 51 03/07/2018 19:53

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 50.5 15/06/2018 21:00

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 50 03/06/2018 19:56

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 49.5 19/05/2018 18:04

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 49 09/05/2018 21:32

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 48.5 16/04/2018 18:20

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 48 04/04/2018 21:38

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 47.5 23/03/2018 20:59

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 47 20/03/2018 19:59

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 46.5 25/02/2018 21:53

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 46 07/02/2018 18:20

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 45.5 06/02/2018 20:37

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 45 04/01/2018 20:27

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 44.5 20/12/2017 19:45

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 44 04/12/2017 21:34

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 43.5 14/11/2017 21:26

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 43 06/11/2017 20:20

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 42.5 19/10/2017 20:18

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 42 17/10/2017 21:07

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 41.5 20/09/2017 20:44

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 41 07/09/2017 21:33

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 40.5 28/08/2017 18:03

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 40 08/08/2017 20:53

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 39.5 11/07/2017 20:58

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 39 30/06/2017 17:49

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 38.5 20/06/2017 20:52

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 38 08/06/2017 18:37

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 37.5 16/05/2017 18:10

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 37 10/05/2017 19:28

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 36.5 21/03/2017 21:10

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 36 23/02/2017 21:33

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 35.5 26/01/2017 18:06

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 35 17/01/2017 19:20

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 34.5 17/01/2017 19:20

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 34 16/12/2016 12:39

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 33.5 02/12/2016 19:00

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 33 16/11/2016 19:34

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 32.5 03/11/2016 21:48

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 32 19/10/2016 20:39

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 31.5 01/10/2016 20:55

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 31 29/09/2016 20:20

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 30.5 26/08/2016 20:22

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 30 15/08/2016 19:51

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 29.5 22/07/2016 21:08

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 29 14/07/2016 20:19

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 28.5 04/07/2016 20:01

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 28 03/07/2016 19:59

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 27.5 27/06/2016 19:46

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 27 26/06/2016 00:26

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 26.5 24/06/2016 20:28

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 26 24/06/2016 20:28

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 25.2 24/06/2016 20:28

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 25.1 27/03/2016 20:35

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 24.4 01/03/2016 17:35

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 24.3 29/02/2016 17:25

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 24.2 13/02/2016 16:38

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 24.1 27/01/2016 21:26

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 23.5 23/01/2016 20:44

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 23 16/01/2016 21:22

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 22 11/01/2016 21:47

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 21.3 22/12/2015 20:49

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 21.2 19/12/2015 20:46

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 21.1 19/12/2015 20:46

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 20.3 15/11/2015 01:19

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 20.2 04/11/2015 10:23

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 20.1 22/10/2015 09:18

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 19 21/10/2015 23:27

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 18 19/08/2015 12:56

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 17 19/08/2015 12:56

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 16 01/05/2015 17:54

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên Chap 15 20/04/2015 23:09

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 14 14/02/2015 16:10

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 13 02/01/2015 13:19

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 12 01/01/2015 16:48

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 11 30/12/2014 18:48

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 10 27/08/2014 05:06

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 9 27/08/2014 05:05

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 8 10/08/2014 22:04

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 7 07/07/2014 17:08

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 6 15/05/2014 14:07

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 5 15/04/2014 16:51

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 4 15/04/2014 16:51

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 3 15/04/2014 16:51

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 2 15/04/2014 16:51

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chap 1 15/04/2014 16:51

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi - Update Chap 229 ENDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD update oneshot
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!