Tinh Thần Biến update chap 453

truyện tranh Tinh Thần Biến
SƠ LƯỢC
Một câu truyện tiên hiệp hoành tráng kể về người thanh niên Tần Vũ gian khổ tu luyện, vượt hết khó khăn này đến nguy hiểm khác để lên Thần Giới tìm người yêu. Tần Vũ đã gặp duyên kỳ ngộ học được Tinh Thần Biến công pháp của Lôi Vệ, phát triển lên sau này đã sáng tạo ra Tần Mông vũ trụ của riêng mình.Truyện mang đậm sắc thái tiên, thần, lấy tinh thần dũng cảm vượt khó khăn, cố gắng đến cực hạn của bản thân nhân vật chính để đi tìm được tình yêu của mình.

Tác giả: Thiên Tằm Thổ Đậu

Nguồn: hamtruyen.com

Thể loại: Action Adventure Manhua Shounen

Đăng bởi: ꧁༺༒༻꧂ THANH LONG CHẤM MẮM TÔM ꧁༺༒༻꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Tham gia update: Meow

Số lượt xem: 2088287 Theo dõi: 787

Update: 05/04/2018 12:35TỔNG HỢP (454 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Tinh Thần Biến chap 453 05/04/2018 12:35

Tinh Thần Biến chap 452 01/04/2018 08:58

Tinh Thần Biến chap 451 29/03/2018 15:36

Tinh Thần Biến chap 450 23/03/2018 12:48

Tinh Thần Biến chap 449 21/03/2018 12:17

Tinh Thần Biến chap 448 18/03/2018 10:04

Tinh Thần Biến chap 447 17/03/2018 11:53

Tinh Thần Biến chap 446 16/03/2018 11:28

Tinh Thần Biến chap 445 15/03/2018 10:22

Tinh Thần Biến chap 444 13/03/2018 10:59

Tinh Thần Biến chap 443 09/03/2018 13:16

Tinh Thần Biến chap 442 06/03/2018 12:33

Tinh Thần Biến chap 441 03/03/2018 10:49

Tinh Thần Biến chap 440 01/03/2018 12:09

Tinh Thần Biến chap 439 26/02/2018 12:05

Tinh Thần Biến chap 438 26/02/2018 12:04

Tinh Thần Biến chap 437 24/02/2018 12:03

Tinh Thần Biến chap 436 23/02/2018 10:23

Tinh Thần Biến chap 435 22/02/2018 11:35

Tinh Thần Biến chap 434 21/02/2018 10:17

Tinh Thần Biến chap 433 20/02/2018 14:45

Tinh Thần Biến chap 432 19/02/2018 15:21

Tinh Thần Biến chap 431 18/02/2018 13:05

Tinh Thần Biến chap 430 17/02/2018 11:25

Tinh Thần Biến chap 429 16/02/2018 09:49

Tinh Thần Biến chap 428 15/02/2018 09:00

Tinh Thần Biến chap 427 14/02/2018 11:42

Tinh Thần Biến chap 426 13/02/2018 10:22

Tinh Thần Biến chap 425 12/02/2018 09:07

Tinh Thần Biến chap 424 11/02/2018 11:44

Tinh Thần Biến chap 423 10/02/2018 11:02

Tinh Thần Biến chap 422 09/02/2018 09:11

Tinh Thần Biến chap 421 08/02/2018 12:05

Tinh Thần Biến chap 420 07/02/2018 12:16

Tinh Thần Biến chap 419 06/02/2018 11:47

Tinh Thần Biến chap 418 05/02/2018 11:52

Tinh Thần Biến chap 417 04/02/2018 09:36

Tinh Thần Biến chap 417 04/02/2018 09:36

Tinh Thần Biến chap 416 03/02/2018 10:10

Tinh Thần Biến chap 415 02/02/2018 11:38

Tinh Thần Biến chap 414 01/02/2018 11:39

Tinh Thần Biến chap 413 31/01/2018 11:22

Tinh Thần Biến chap 412 30/01/2018 12:30

Tinh Thần Biến chap 411 29/01/2018 13:26

Tinh Thần Biến chap 410 28/01/2018 12:00

Tinh Thần Biến chap 409 27/01/2018 17:14

Tinh Thần Biến chap 408 27/01/2018 11:58

Tinh Thần Biến chap 407 26/01/2018 13:12

Tinh Thần Biến chap 406 25/01/2018 12:38

Tinh Thần Biến chap 405 24/01/2018 13:13

Tinh Thần Biến chap 404 23/01/2018 12:11

Tinh Thần Biến chap 403 22/01/2018 12:28

Tinh Thần Biến chap 402 21/01/2018 10:09

Tinh Thần Biến chap 401 20/01/2018 09:12

Tinh Thần Biến chap 400 19/01/2018 12:02

Tinh Thần Biến chap 399 18/01/2018 11:37

Tinh Thần Biến chap 398 17/01/2018 12:14

Tinh Thần Biến chap 397 16/01/2018 12:02

Tinh Thần Biến chap 396 15/01/2018 12:11

Tinh Thần Biến chap 395 14/01/2018 12:37

Tinh Thần Biến chap 394 14/01/2018 12:37

Tinh Thần Biến chap 393 12/01/2018 16:02

Tinh Thần Biến chap 392 11/01/2018 12:20

Tinh Thần Biến chap 391 10/01/2018 11:22

Tinh Thần Biến chap 390 09/01/2018 11:03

Tinh Thần Biến chap 389 07/01/2018 11:34

Tinh Thần Biến chap 388 06/01/2018 12:22

Tinh Thần Biến chap 387 05/01/2018 12:01

Tinh Thần Biến chap 386 04/01/2018 12:08

Tinh Thần Biến chap 385 02/01/2018 11:08

Tinh Thần Biến chap 384 01/01/2018 12:10

Tinh Thần Biến chap 383 31/12/2017 12:10

Tinh Thần Biến chap 382 30/12/2017 12:14

Tinh Thần Biến chap 381 29/12/2017 12:00

Tinh Thần Biến chap 380 28/12/2017 11:52

Tinh Thần Biến chap 379 27/12/2017 12:05

Tinh Thần Biến chap 378 26/12/2017 12:13

Tinh Thần Biến chap 377 25/12/2017 12:45

Tinh Thần Biến chap 376 24/12/2017 12:56

Tinh Thần Biến chap 375 23/12/2017 11:58

Tinh Thần Biến chap 374 22/12/2017 12:18

Tinh Thần Biến chap 373 21/12/2017 19:43

Tinh Thần Biến chap 372 21/12/2017 12:46

Tinh Thần Biến chap 371 19/12/2017 12:30

Tinh Thần Biến chap 370 18/12/2017 11:21

Tinh Thần Biến chap 369 17/12/2017 12:59

Tinh Thần Biến chap 368 16/12/2017 17:38

Tinh Thần Biến chap 367 15/12/2017 11:19

Tinh Thần Biến chap 366 14/12/2017 12:26

Tinh Thần Biến chap 365 13/12/2017 12:49

Tinh Thần Biến chap 364 12/12/2017 14:27

Tinh Thần Biến chap 363 11/12/2017 12:33

Tinh Thần Biến chap 362 10/12/2017 12:57

Tinh Thần Biến chap 361 09/12/2017 10:46

Tinh Thần Biến chap 360 08/12/2017 12:05

Tinh Thần Biến chap 359 07/12/2017 11:58

Tinh Thần Biến chap 358 06/12/2017 11:56

Tinh Thần Biến chap 357 05/12/2017 12:31

Tinh Thần Biến chap 356 04/12/2017 12:18

Tinh Thần Biến chap 355 03/12/2017 11:37

Tinh Thần Biến chap 354 02/12/2017 12:36

Tinh Thần Biến chap 353 01/12/2017 12:32

Tinh Thần Biến chap 352 30/11/2017 13:25

Tinh Thần Biến chap 351 29/11/2017 12:21

Tinh Thần Biến chap 350 28/11/2017 11:50

Tinh Thần Biến chap 349 27/11/2017 12:17

Tinh Thần Biến chap 348 26/11/2017 12:40

Tinh Thần Biến chap 347 25/11/2017 13:14

Tinh Thần Biến chap 346 24/11/2017 13:04

Tinh Thần Biến chap 345 23/11/2017 10:21

Tinh Thần Biến chap 344 22/11/2017 09:37

Tinh Thần Biến chap 343 21/11/2017 11:31

Tinh Thần Biến chap 342 20/11/2017 11:42

Tinh Thần Biến chap 341 19/11/2017 12:20

Tinh Thần Biến chap 340 18/11/2017 11:49

Tinh Thần Biến chap 339 17/11/2017 12:34

Tinh Thần Biến chap 338 16/11/2017 12:14

Tinh Thần Biến chap 337 15/11/2017 09:24

Tinh Thần Biến chap 336 14/11/2017 12:14

Tinh Thần Biến chap 335 13/11/2017 13:02

Tinh Thần Biến chap 334 12/11/2017 13:05

Tinh Thần Biến chap 333 11/11/2017 12:46

Tinh Thần Biến chap 332 10/11/2017 15:49

Tinh Thần Biến chap 331 10/11/2017 15:47

Tinh Thần Biến chap 330 09/11/2017 12:57

Tinh Thần Biến chap 329 08/11/2017 12:31

Tinh Thần Biến chap 328 07/11/2017 12:02

Tinh Thần Biến chap 327 06/11/2017 10:37

Tinh Thần Biến chap 326 04/11/2017 09:12

Tinh Thần Biến chap 325 03/11/2017 11:32

Tinh Thần Biến chap 324 03/11/2017 09:27

Tinh Thần Biến chap 323 02/11/2017 11:18

Tinh Thần Biến chap 322 01/11/2017 12:00

Tinh Thần Biến chap 321 01/11/2017 09:20

Tinh Thần Biến chap 320 31/10/2017 12:06

Tinh Thần Biến chap 319 31/10/2017 11:19

Tinh Thần Biến chap 318 30/10/2017 11:03

Tinh Thần Biến chap 317 29/10/2017 09:55

Tinh Thần Biến chap 316 28/10/2017 11:52

Tinh Thần Biến chap 315 27/10/2017 12:03

Tinh Thần Biến chap 314 26/10/2017 10:40

Tinh Thần Biến chap 313 25/10/2017 10:53

Tinh Thần Biến chap 312 24/10/2017 12:34

Tinh Thần Biến chap 311 23/10/2017 12:26

Tinh Thần Biến chap 310 21/10/2017 09:56

Tinh Thần Biến chap 309 20/10/2017 09:30

Tinh Thần Biến chap 308 19/10/2017 09:51

Tinh Thần Biến chap 307 18/10/2017 09:17

Tinh Thần Biến chap 306 17/10/2017 09:53

Tinh Thần Biến chap 305 16/10/2017 14:19

Tinh Thần Biến chap 304 15/10/2017 09:48

Tinh Thần Biến chap 303 14/10/2017 09:57

Tinh Thần Biến chap 302 13/10/2017 10:03

Tinh Thần Biến chap 301 12/10/2017 10:08

Tinh Thần Biến chap 300 11/10/2017 09:14

Tinh Thần Biến chap 299 10/10/2017 10:54

Tinh Thần Biến chap 298 09/10/2017 09:44

Tinh Thần Biến chap 297 08/10/2017 09:53

Tinh Thần Biến chap 296 07/10/2017 09:27

Tinh Thần Biến chap 295 06/10/2017 09:21

Tinh Thần Biến chap 294 05/10/2017 10:17

Tinh Thần Biến chap 293 04/10/2017 09:36

Tinh Thần Biến chap 292 03/10/2017 10:18

Tinh Thần Biến chap 291 02/10/2017 11:08

Tinh Thần Biến chap 290 01/10/2017 09:19

Tinh Thần Biến chap 289 30/09/2017 10:17

Tinh Thần Biến chap 288 29/09/2017 10:01

Tinh Thần Biến chap 287 28/09/2017 09:40

Tinh Thần Biến chap 286 27/09/2017 11:46

Tinh Thần Biến chap 285 26/09/2017 10:46

Tinh Thần Biến chap 284 25/09/2017 10:30

Tinh Thần Biến chap 283 24/09/2017 09:35

Tinh Thần Biến chap 282 23/09/2017 10:02

Tinh Thần Biến chap 281 22/09/2017 14:23

Tinh Thần Biến chap 280 21/09/2017 11:35

Tinh Thần Biến chap 279 20/09/2017 10:18

Tinh Thần Biến chap 278 19/09/2017 09:26

Tinh Thần Biến chap 277 18/09/2017 10:10

Tinh Thần Biến chap 276 16/09/2017 09:20

Tinh Thần Biến chap 275 15/09/2017 10:02

Tinh Thần Biến chap 274 14/09/2017 09:30

Tinh Thần Biến chap 273 13/09/2017 09:10

Tinh Thần Biến chap 272 12/09/2017 12:25

Tinh Thần Biến chap 271 10/09/2017 10:25

Tinh Thần Biến chap 270 09/09/2017 10:04

Tinh Thần Biến chap 269 08/09/2017 12:32

Tinh Thần Biến chap 268 07/09/2017 11:50

Tinh Thần Biến chap 267 06/09/2017 10:11

Tinh Thần Biến chap 266 05/09/2017 18:47

Tinh Thần Biến chap 265 04/09/2017 09:36

Tinh Thần Biến chap 264 03/09/2017 13:24

Tinh Thần Biến chap 263 02/09/2017 12:28

Tinh Thần Biến chap 262 02/09/2017 12:27

Tinh Thần Biến chap 261 31/08/2017 11:52

Tinh Thần Biến chap 260 30/08/2017 10:32

Tinh Thần Biến chap 259 29/08/2017 12:49

Tinh Thần Biến chap 258 28/08/2017 11:51

Tinh Thần Biến chap 257 27/08/2017 11:15

Tinh Thần Biến chap 256 26/08/2017 12:10

Tinh Thần Biến chap 255 25/08/2017 14:32

Tinh Thần Biến chap 254 24/08/2017 11:39

Tinh Thần Biến chap 253 23/08/2017 11:52

Tinh Thần Biến chap 252 22/08/2017 10:53

Tinh Thần Biến chap 251 21/08/2017 10:13

Tinh Thần Biến chap 250 20/08/2017 10:34

Tinh Thần Biến chap 249 19/08/2017 10:37

Tinh Thần Biến chap 248 18/08/2017 10:07

Tinh Thần Biến chap 247 17/08/2017 09:59

Tinh Thần Biến chap 246 16/08/2017 12:49

Tinh Thần Biến chap 245 15/08/2017 10:32

Tinh Thần Biến chap 244 14/08/2017 10:49

Tinh Thần Biến chap 243 13/08/2017 11:27

Tinh Thần Biến chap 242 12/08/2017 20:07

Tinh Thần Biến chap 241 11/08/2017 10:05

Tinh Thần Biến chap 240 10/08/2017 09:30

Tinh Thần Biến chap 239 09/08/2017 10:38

Tinh Thần Biến chap 238 08/08/2017 10:23

Tinh Thần Biến chap 237 07/08/2017 18:34

Tinh Thần Biến chap 236 06/08/2017 13:05

Tinh Thần Biến chap 235 05/08/2017 10:45

Tinh Thần Biến chap 234 04/08/2017 10:42

Tinh Thần Biến chap 233 03/08/2017 17:31

Tinh Thần Biến chap 232 02/08/2017 19:05

Tinh Thần Biến chap 231 01/08/2017 18:14

Tinh Thần Biến chap 230 31/07/2017 17:09

Tinh Thần Biến chap 229 30/07/2017 21:17

Tinh Thần Biến chap 228 30/07/2017 10:32

Tinh Thần Biến chap 227 29/07/2017 12:09

Tinh Thần Biến chap 226 28/07/2017 10:54

Tinh Thần Biến chap 225 27/07/2017 09:49

Tinh Thần Biến chap 224 26/07/2017 12:40

Tinh Thần Biến chap 223 25/07/2017 10:04

Tinh Thần Biến chap 222 24/07/2017 11:03

Tinh Thần Biến chap 221 23/07/2017 13:36

Tinh Thần Biến chap 220 22/07/2017 10:15

Tinh Thần Biến chap 219 21/07/2017 14:33

Tinh Thần Biến chap 218 20/07/2017 11:25

Tinh Thần Biến chap 217 19/07/2017 10:26

Tinh Thần Biến chap 216 18/07/2017 10:22

Tinh Thần Biến chap 215 17/07/2017 11:22

Tinh Thần Biến chap 214 16/07/2017 10:04

Tinh Thần Biến chap 213 15/07/2017 10:37

Tinh Thần Biến chap 212 14/07/2017 15:25

Tinh Thần Biến chap 211 13/07/2017 11:23

Tinh Thần Biến chap 210 12/07/2017 09:49

Tinh Thần Biến chap 209 11/07/2017 10:30

Tinh Thần Biến chap 208 10/07/2017 13:25

Tinh Thần Biến chap 207 09/07/2017 13:41

Tinh Thần Biến chap 206 08/07/2017 09:30

Tinh Thần Biến chap 205 07/07/2017 11:08

Tinh Thần Biến chap 204 06/07/2017 11:07

Tinh Thần Biến chap 203 05/07/2017 11:08

Tinh Thần Biến chap 202 04/07/2017 10:27

Tinh Thần Biến chap 201 04/07/2017 10:27

Tinh Thần Biến chap 200 02/07/2017 10:26

Tinh Thần Biến chap 199 01/07/2017 09:53

Tinh Thần Biến chap 198 30/06/2017 11:12

Tinh Thần Biến chap 197 29/06/2017 11:57

Tinh Thần Biến chap 196 28/06/2017 11:26

Tinh Thần Biến chap 195 27/06/2017 09:56

Tinh Thần Biến chap 194 26/06/2017 10:34

Tinh Thần Biến chap 193 25/06/2017 09:43

Tinh Thần Biến chap 192 24/06/2017 10:25

Tinh Thần Biến chap 191 23/06/2017 11:00

Tinh Thần Biến chap 190 22/06/2017 10:51

Tinh Thần Biến chap 189 21/06/2017 09:32

Tinh Thần Biến chap 188 20/06/2017 09:52

Tinh Thần Biến chap 187 19/06/2017 10:55

Tinh Thần Biến chap 186 18/06/2017 11:41

Tinh Thần Biến chap 185 17/06/2017 10:29

Tinh Thần Biến chap 184 16/06/2017 11:41

Tinh Thần Biến chap 183 15/06/2017 10:26

Tinh Thần Biến chap 182 14/06/2017 11:33

Tinh Thần Biến chap 181 13/06/2017 17:50

Tinh Thần Biến chap 180 13/06/2017 10:06

Tinh Thần Biến chap 179 12/06/2017 17:49

Tinh Thần Biến chap 178 12/06/2017 12:12

Tinh Thần Biến chap 177 11/06/2017 11:03

Tinh Thần Biến chap 176 11/06/2017 11:02

Tinh Thần Biến chap 175 10/06/2017 10:18

Tinh Thần Biến chap 174 08/06/2017 18:53

Tinh Thần Biến chap 173 08/06/2017 11:04

Tinh Thần Biến chap 172 07/06/2017 09:56

Tinh Thần Biến chap 171 06/06/2017 10:36

Tinh Thần Biến chap 170 05/06/2017 11:13

Tinh Thần Biến chap 169 04/06/2017 10:38

Tinh Thần Biến chap 168 03/06/2017 10:42

Tinh Thần Biến chap 167 02/06/2017 12:04

Tinh Thần Biến chap 166 01/06/2017 18:43

Tinh Thần Biến chap 165 01/06/2017 12:11

Tinh Thần Biến chap 164 31/05/2017 10:53

Tinh Thần Biến chap 163 30/05/2017 10:03

Tinh Thần Biến chap 162 29/05/2017 11:07

Tinh Thần Biến chap 161 28/05/2017 10:08

Tinh Thần Biến chap 160 27/05/2017 10:34

Tinh Thần Biến chap 159 26/05/2017 10:01

Tinh Thần Biến chap 158 25/05/2017 10:05

Tinh Thần Biến chap 157 24/05/2017 09:57

Tinh Thần Biến chap 156 23/05/2017 09:59

Tinh Thần Biến chap 155 22/05/2017 10:25

Tinh Thần Biến chap 154 21/05/2017 10:01

Tinh Thần Biến chap 153 20/05/2017 10:02

Tinh Thần Biến chap 152 19/05/2017 10:48

Tinh Thần Biến chap 151 18/05/2017 12:15

Tinh Thần Biến chap 150 17/05/2017 11:57

Tinh Thần Biến chap 149 16/05/2017 10:31

Tinh Thần Biến chap 148 15/05/2017 12:07

Tinh Thần Biến chap 147 14/05/2017 10:41

Tinh Thần Biến chap 146 13/05/2017 11:25

Tinh Thần Biến chap 145 12/05/2017 09:49

Tinh Thần Biến chap 144 11/05/2017 12:10

Tinh Thần Biến chap 143 10/05/2017 12:00

Tinh Thần Biến chap 142 09/05/2017 10:05

Tinh Thần Biến chap 141 08/05/2017 09:48

Tinh Thần Biến chap 140 07/05/2017 10:42

Tinh Thần Biến chap 139 06/05/2017 11:11

Tinh Thần Biến chap 138 05/05/2017 12:03

Tinh Thần Biến chap 137 04/05/2017 10:15

Tinh Thần Biến chap 136 03/05/2017 09:45

Tinh Thần Biến chap 135 02/05/2017 10:14

Tinh Thần Biến chap 134 01/05/2017 11:07

Tinh Thần Biến chap 133 30/04/2017 14:23

Tinh Thần Biến chap 132 29/04/2017 13:11

Tinh Thần Biến chap 131 28/04/2017 12:00

Tinh Thần Biến chap 130 27/04/2017 10:44

Tinh Thần Biến chap 129 26/04/2017 11:19

Tinh Thần Biến chap 128 25/04/2017 10:34

Tinh Thần Biến chap 127 24/04/2017 11:11

Tinh Thần Biến chap 126 23/04/2017 12:26

Tinh Thần Biến chap 125 22/04/2017 11:02

Tinh Thần Biến chap 124 21/04/2017 10:33

Tinh Thần Biến chap 123 20/04/2017 17:43

Tinh Thần Biến chap 122 20/04/2017 12:01

Tinh Thần Biến chap 121 19/04/2017 17:55

Tinh Thần Biến chap 120 19/04/2017 09:45

Tinh Thần Biến chap 119 18/04/2017 17:55

Tinh Thần Biến chap 118 18/04/2017 12:07

Tinh Thần Biến chap 117 17/04/2017 18:41

Tinh Thần Biến chap 116 17/04/2017 10:16

Tinh Thần Biến chap 115 15/04/2017 12:07

Tinh Thần Biến chap 114 14/04/2017 16:06

Tinh Thần Biến chap 113 14/04/2017 09:22

Tinh Thần Biến chap 112 13/04/2017 17:44

Tinh Thần Biến chap 111 13/04/2017 10:10

Tinh Thần Biến chap 110 12/04/2017 17:54

Tinh Thần Biến chap 109 12/04/2017 10:21

Tinh Thần Biến chap 108 12/04/2017 10:20

Tinh Thần Biến chap 107 11/04/2017 12:26

Tinh Thần Biến chap 106 10/04/2017 14:50

Tinh Thần Biến chap 105 10/04/2017 10:03

Tinh Thần Biến chap 104 09/04/2017 12:45

Tinh Thần Biến chap 103 08/04/2017 09:47

Tinh Thần Biến chap 102 07/04/2017 12:05

Tinh Thần Biến chap 101 06/04/2017 14:54

Tinh Thần Biến chap 100 05/04/2017 10:09

Tinh Thần Biến chap 99 04/04/2017 12:03

Tinh Thần Biến chap 98 03/04/2017 09:49

Tinh Thần Biến chap 97 02/04/2017 18:16

Tinh Thần Biến chap 96 01/04/2017 09:56

Tinh Thần Biến chap 95 31/03/2017 11:46

Tinh Thần Biến chap 94 30/03/2017 10:40

Tinh Thần Biến chap 93 29/03/2017 10:21

Tinh Thần Biến chap 92 28/03/2017 12:51

Tinh Thần Biến chap 91 27/03/2017 10:24

Tinh Thần Biến chap 90 26/03/2017 14:28

Tinh Thần Biến chap 89 25/03/2017 10:19

Tinh Thần Biến chap 88 23/03/2017 10:44

Tinh Thần Biến chap 87 22/03/2017 10:23

Tinh Thần Biến chap 86 21/03/2017 11:09

Tinh Thần Biến chap 85 20/03/2017 10:23

Tinh Thần Biến chap 84 19/03/2017 10:46

Tinh Thần Biến chap 83 18/03/2017 10:20

Tinh Thần Biến chap 82 17/03/2017 10:30

Tinh Thần Biến chap 81 16/03/2017 11:27

Tinh Thần Biến chap 80 15/03/2017 10:54

Tinh Thần Biến chap 79 14/03/2017 10:49

Tinh Thần Biến chap 78 13/03/2017 10:21

Tinh Thần Biến chap 77 12/03/2017 10:32

Tinh Thần Biến chap 76 11/03/2017 11:43

Tinh Thần Biến chap 75 10/03/2017 10:25

Tinh Thần Biến chap 74 09/03/2017 11:52

Tinh Thần Biến chap 73 08/03/2017 10:46

Tinh Thần Biến chap 72 07/03/2017 12:02

Tinh Thần Biến chap 71 06/03/2017 12:24

Tinh Thần Biến chap 70 05/03/2017 20:39

Tinh Thần Biến chap 69 04/03/2017 10:25

Tinh Thần Biến chap 68 03/03/2017 10:27

Tinh Thần Biến chap 67 02/03/2017 11:23

Tinh Thần Biến chap 66 01/03/2017 10:41

Tinh Thần Biến chap 65 28/02/2017 10:19

Tinh Thần Biến chap 64 27/02/2017 10:33

Tinh Thần Biến chap 63 25/02/2017 18:26

Tinh Thần Biến chap 62 24/02/2017 12:17

Tinh Thần Biến chap 61 23/02/2017 12:02

Tinh Thần Biến chap 60 21/02/2017 10:35

Tinh Thần Biến chap 59 19/02/2017 20:29

Tinh Thần Biến chap 58 01/03/2017 21:55

Tinh Thần Biến chap 57 01/03/2017 21:55

Tinh Thần Biến chap 56 13/02/2017 12:11

Tinh Thần Biến chap 55 12/02/2017 11:19

Tinh Thần Biến chap 54 11/02/2017 11:16

Tinh Thần Biến chap 53 09/02/2017 12:09

Tinh Thần Biến chap 52 07/02/2017 10:44

Tinh Thần Biến chap 51 05/02/2017 13:20

Tinh Thần Biến chap 50 03/02/2017 11:52

Tinh Thần Biến chap 49 02/02/2017 12:52

Tinh Thần Biến chap 48 28/01/2017 17:56

Tinh Thần Biến chap 47 26/01/2017 19:31

Tinh Thần Biến chap 46 25/01/2017 19:06

Tinh Thần Biến chap 45 24/01/2017 19:59

Tinh Thần Biến chap 44 23/01/2017 12:46

Tinh Thần Biến chap 43 22/01/2017 12:51

Tinh Thần Biến chap 42 21/01/2017 11:52

Tinh Thần Biến chap 41 20/01/2017 18:19

Tinh Thần Biến chap 40 18/01/2017 11:58

Tinh Thần Biến chap 39 17/01/2017 16:22

Tinh Thần Biến chap 38 16/01/2017 17:54

Tinh Thần Biến chap 37 15/01/2017 17:42

Tinh Thần Biến chap 36 14/01/2017 12:54

Tinh Thần Biến chap 35 13/01/2017 11:23

Tinh Thần Biến chap 34 12/01/2017 16:10

Tinh Thần Biến chap 33 11/01/2017 14:42

Tinh Thần Biến chap 32 10/01/2017 18:38

Tinh Thần Biến chap 31 10/01/2017 12:04

Tinh Thần Biến chap 30 09/01/2017 10:33

Tinh Thần Biến chap 29 09/01/2017 10:33

Tinh Thần Biến chap 28 07/01/2017 14:25

Tinh Thần Biến chap 27 06/01/2017 22:38

Tinh Thần Biến chap 26 06/01/2017 12:31

Tinh Thần Biến chap 25 05/01/2017 20:35

Tinh Thần Biến chap 24 05/01/2017 20:35

Tinh Thần Biến chap 23 04/01/2017 15:56

Tinh Thần Biến chap 22 03/01/2017 18:04

Tinh Thần Biến chap 21 02/01/2017 21:45

Tinh Thần Biến chap 20 02/01/2017 21:36

Tinh Thần Biến chap 19 01/01/2017 18:27

Tinh Thần Biến chap 18 01/01/2017 15:26

Tinh Thần Biến chap 17 31/12/2016 15:02

Tinh Thần Biến chap 16 29/12/2016 19:22

Tinh Thần Biến chap 15 28/12/2016 19:18

Tinh Thần Biến chap 14 25/12/2016 22:23

Tinh Thần Biến chap 13 24/12/2016 15:40

Tinh Thần Biến chap 12 22/12/2016 20:35

Tinh Thần Biến chap 11 21/12/2016 21:45

Tinh Thần Biến chap 10 20/12/2016 09:41

Tinh Thần Biến chap 9 18/12/2016 19:10

Tinh Thần Biến chap 8 17/12/2016 20:03

Tinh Thần Biến chap 7 06/02/2016 21:44

Tinh Thần Biến chap 6 24/09/2014 16:30

Tinh Thần Biến chap 5 09/09/2014 22:42

Tinh Thần Biến chap 4 09/09/2014 22:42

Tinh Thần Biến chap 3 15/08/2014 09:26

Tinh Thần Biến Chap 2 22/07/2014 14:17

Tinh Thần Biến Chap 1 18/05/2014 15:49

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi - Update Chap 229 ENDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD update oneshot
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!