Đại Chúa Tể

truyện tranh Đại Chúa Tể
SƠ LƯỢC
Đại thế giới, vị diện giao hội, vạn tộc mọc lên san sát như rừng, quần hùng tập trung, một vị từ tương lai Hạ vị diện đích Thiên chi Chí tôn, tại đây Vô Tận Thế Giới, diễn lại làm cho người hướng tới Truyền Kỳ, truy cầu lấy cái kia chúa tể chi lộ.Vô tận hỏa vực, Viêm Đế chấp chưởng, Vạn Hỏa đốt Thương Khung.Võ Cảnh ở trong, Vũ tổ chi uy, chấn nhiếp Càn Khôn.Tây Thiên chi điện, bách chiến chi hoàng, chiến uy không thể địch.Bắc Hoang chi khâu, Vạn Mộ chi địa, Bất Tử chi chủ trấn Thiên địa.

Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu

Nguồn: goccay.vn

Thể loại: Manhua

Đăng bởi: ꧁༺༒༻꧂ 🔺🔥🔺🔷 ☪️🔵🔥🔺🔶☢️♍️🌎❧☯️🔻⚪️꧁༺༒༻꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Tham gia update: Trần Thị Bích Vân

Số lượt xem: 1181581 Theo dõi: 1130

Update: 18/10/2019 19:07

TỔNG HỢP (155 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Đại Chúa Tể chap 150 24/10/2019 16:48

Đại Chúa Tể chap 149 18/10/2019 19:06

Đại Chúa Tể chap 148 08/10/2019 06:15

Đại Chúa Tể chap 147 06/10/2019 01:03

Đại Chúa Tể chap 146 20/09/2019 23:10

Đại Chúa Tể chap 145 18/09/2019 23:03

Đại Chúa Tể chap 144 17/09/2019 01:41

Đại Chúa Tể chap 143 15/09/2019 03:03

Đại Chúa Tể chap 142 30/08/2019 18:12

Đại Chúa Tể chap 141 30/08/2019 18:12

Đại Chúa Tể chap 140 30/08/2019 18:12

Đại Chúa Tể chap 139 30/08/2019 18:12

Đại Chúa Tể chap 138 30/08/2019 18:12

Đại Chúa Tể chap 137 30/08/2019 18:12

Đại Chúa Tể chap 136 30/08/2019 18:11

Đại Chúa Tể chap 135 15/08/2019 21:37

Đại Chúa Tể chap 134 07/08/2019 22:39

Đại Chúa Tể chap 133 21/07/2019 21:43

Đại Chúa Tể chap 132 19/07/2019 22:14

Đại Chúa Tể chap 131 13/07/2019 14:55

Đại Chúa Tể chap 130 11/07/2019 16:22

Đại Chúa Tể chap 129 21/06/2019 13:43

Đại Chúa Tể chap 128 19/06/2019 17:10

Đại Chúa Tể chap 127 05/06/2019 21:21

Đại Chúa Tể chap 126 03/06/2019 22:22

Đại Chúa Tể chap 125 28/04/2019 20:27

Đại Chúa Tể chap 124 26/04/2019 20:03

Đại Chúa Tể chap 123 17/04/2019 19:20

Đại Chúa Tể chap 122 15/04/2019 19:42

Đại Chúa Tể chap 121 10/04/2019 12:59

Đại Chúa Tể chap 120 08/04/2019 20:04

Đại Chúa Tể chap 119 06/04/2019 14:40

Đại Chúa Tể chap 118 04/04/2019 16:31

Đại Chúa Tể chap 117 02/04/2019 20:07

Đại Chúa Tể chap 116 31/03/2019 19:39

Đại Chúa Tể chap 115 29/03/2019 15:02

Đại Chúa Tể chap 114 27/03/2019 14:21

Đại Chúa Tể chap 113 25/03/2019 14:24

Đại Chúa Tể chap 112 23/03/2019 13:04

Đại Chúa Tể chap 112 23/03/2019 13:04

Đại Chúa Tể chap 111 14/03/2019 21:59

Đại Chúa Tể chap 110 17/02/2019 12:48

Đại Chúa Tể chap 109 04/02/2019 13:43

Đại Chúa Tể chap 108 02/02/2019 15:42

Đại Chúa Tể chap 107 31/01/2019 22:22

Đại Chúa Tể chap 106 28/01/2019 13:43

Đại Chúa Tể chap 105 27/12/2018 18:46

Đại Chúa Tể chap 104 11/12/2018 21:17

Đại Chúa Tể chap 103 11/12/2018 21:17

Đại Chúa Tể chap 102 12/11/2018 12:37

Đại Chúa Tể chap 101 28/10/2018 13:42

Đại Chúa Tể chap 100 16/10/2018 21:28

Đại Chúa Tể chap 99 03/10/2018 17:52

Đại Chúa Tể chap 98 13/09/2018 20:27

Đại Chúa Tể chap 97 30/08/2018 20:54

Đại Chúa Tể chap 96 24/08/2018 20:32

Đại Chúa Tể chap 95 22/08/2018 18:39

Đại Chúa Tể chap 94 21/08/2018 19:55

Đại Chúa Tể chap 93 20/08/2018 20:56

Đại Chúa Tể chap 92 19/08/2018 22:03

Đại Chúa Tể chap 91.5 17/08/2018 21:47

Đại Chúa Tể chap 91 16/08/2018 18:22

Đại Chúa Tể chap 90 15/08/2018 21:04

Đại Chúa Tể chap 89 14/08/2018 18:45

Đại Chúa Tể chap 88 12/08/2018 23:44

Đại Chúa Tể chap 87 11/08/2018 19:50

Đại Chúa Tể chap 86.5 09/08/2018 15:26

Đại Chúa Tể chap 86 08/08/2018 21:34

Đại Chúa Tể chap 85 04/08/2018 02:38

Đại Chúa Tể chap 84 01/08/2018 18:37

Đại Chúa Tể chap 83 29/07/2018 19:49

Đại Chúa Tể chap 82 26/07/2018 21:11

Đại Chúa Tể chap 81 24/07/2018 21:05

Đại Chúa Tể chap 80 22/07/2018 20:20

Đại Chúa Tể chap 79 19/07/2018 20:31

Đại Chúa Tể chap 78 16/07/2018 18:29

Đại Chúa Tể chap 77 15/07/2018 18:10

Đại Chúa Tể chap 76 13/07/2018 20:13

Đại Chúa Tể chap 75 09/07/2018 20:18

Đại Chúa Tể chap 74 05/07/2018 19:53

Đại Chúa Tể chap 73 18/05/2018 21:23

Đại Chúa Tể chap 72 04/08/2017 20:09

Đại Chúa Tể ngoại truyện 02/08/2017 19:51

Đại Chúa Tể chap 71 01/08/2017 18:42

Đại Chúa Tể chap 70 27/05/2017 18:24

Đại Chúa Tể chap 69 13/05/2017 18:35

Đại Chúa Tể chap 68 26/04/2017 21:33

Đại Chúa Tể chap 67 13/04/2017 19:12

Đại Chúa Tể chap 66 28/03/2017 19:42

Đại Chúa Tể chap 65 13/03/2017 19:10

Đại Chúa Tể chap 64 28/02/2017 19:12

Đại Chúa Tể chap 63 11/02/2017 19:36

Đại Chúa Tể chap 62 06/01/2017 20:31

Đại Chúa Tể chap 61 27/12/2016 20:07

Đại Chúa Tể chap 60 09/12/2016 20:07

Đại Chúa Tể chap 59 25/11/2016 18:49

Đại Chúa Tể chap 58 12/11/2016 19:12

Đại Chúa Tể chap 57 03/11/2016 18:57

Đại Chúa Tể chap 56 16/10/2016 20:51

Đại Chúa Tể chap 55 29/09/2016 20:16

Đại Chúa Tể chap 54 08/09/2016 18:58

Đại Chúa Tể chap 53 21/08/2016 19:27

Đại Chúa Tể chap 52 31/07/2016 20:09

Đại Chúa Tể chap 51 19/07/2016 20:02

Đại Chúa Tể chap 50 05/07/2016 20:13

Đại Chúa Tể chap 49 24/06/2016 19:04

Đại Chúa Tể chap 48 24/06/2016 19:03

Đại Chúa Tể chap 47 16/06/2016 10:32

Đại Chúa Tể chap 46 16/06/2016 10:32

Đại Chúa Tể chap 45 07/05/2016 18:27

Đại Chúa Tể chap 44 07/05/2016 18:26

Đại Chúa Tể chap 43 15/04/2016 19:34

Đại Chúa Tể chap 42 07/04/2016 20:21

Đại Chúa Tể chap 41 18/03/2016 20:52

Đại Chúa Tể chap 40 05/03/2016 20:39

Đại Chúa Tể chap 39 28/01/2016 22:15

Đại Chúa Tể chap 38 18/01/2016 20:57

Đại Chúa Tể chap 37 25/12/2015 19:44

Đại Chúa Tể chap 36 15/12/2015 23:13

Đại Chúa Tể chap 35 27/11/2015 23:01

Đại Chúa Tể chap 34 15/11/2015 11:42

Đại Chúa Tể chap 33 26/10/2015 22:46

Đại Chúa Tể chap 32 17/10/2015 22:17

Đại Chúa Tể chap 31 28/09/2015 15:23

Đại Chúa Tể chap 30 16/09/2015 04:20

Đại Chúa Tể chap 29 25/08/2015 17:26

Đại Chúa Tể chap 28 16/08/2015 08:16

Đại Chúa Tể chap 27 25/07/2015 17:14

Đại Chúa Tể chap 26.2 18/07/2015 19:18

Đại Chúa Tể chap 26 20/06/2015 20:31

Đại Chúa Tể Chap 25 11/06/2015 17:35

Đại Chúa Tể chap 24 04/06/2015 17:36

Đại Chúa Tể Chap 23 20/05/2015 18:19

Đại Chúa Tể chap 22 24/04/2015 18:55

Đại Chúa Tể Chap 21 17/04/2015 15:02

Đại Chúa Tể chap 20 28/03/2015 14:35

Đại Chúa Tể chap 19 31/01/2015 20:44

Đại Chúa Tể chap 18 14/01/2015 17:38

Đại Chúa Tể chap 17 31/12/2014 13:17

Đại Chúa Tể chap 16 15/12/2014 21:20

Đại Chúa Tể chap 15 05/12/2014 15:26

Đại Chúa Tể chap 14 05/12/2014 15:26

Đại Chúa Tể chap 13 05/12/2014 15:26

Đại Chúa Tể chap 12 05/12/2014 15:26

Đại Chúa Tể chap 11 05/12/2014 15:25

Đại Chúa Tể chap 10 03/09/2014 18:58

Đại Chúa Tể chap 9 01/09/2014 20:52

Đại Chúa Tể chap 8 01/09/2014 20:52

Đại Chúa Tể chap 7 01/09/2014 20:52

Đại Chúa Tể chap 6 01/09/2014 20:52

Đại Chúa Tể chap 5 01/09/2014 20:52

Đại Chúa Tể chap 4 01/09/2014 20:52

Đại Chúa Tể chap 3 20/06/2014 17:29

Đại Chúa Tể chap 2 20/06/2014 17:29

Đại Chúa Tể chap 1 20/06/2014 17:28

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end


loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!