GET BACKERS Update Full bộ

truyện tranh GET BACKERS
SƠ LƯỢC
Tham gia vào cuộc phiêu lưu của bộ đôi GETBACKERS, với phương châm "Mất cắp thứ gì, chúng tôi có thể đòi lại", với xác suất thành công 100% có thể đòi lại bất cứ thứ gì.


Tác giả: Aoki Yuuya, Ayamine Rando

Nhóm dịch: Sblue

Thể loại: Action Adventure Comedy Mystery Sci-fi Shounen Supernatural Ecchi Drama

Đăng bởi: Ngóe Sblue Trạng thái: Đã hoàn thành

Số lượt xem: 1032245 Theo dõi: 655

Update: 24/01/2019 20:56TỔNG HỢP (345 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

GET BACKERS Bonus tranh màu :))) 14/08/2016 23:37

GET BACKERS Chap 344: Act 12.89: Lấy lại thời gian bị mất 14/08/2016 23:29

GET BACKERS Chap 343: Act 12.88: Lấy lại thời gian bị mất 14/08/2016 23:23

GET BACKERS Chap 342: Act 12.87: Lấy lại thời gian bị mất 14/08/2016 23:21

GET BACKERS Chap 341: Act 12.86: Lấy lại thời gian bị mất 14/08/2016 23:18

GET BACKERS Chap 340: Act 12.85: Lấy lại thời gian bị mất 14/08/2016 23:12

GET BACKERS Chap 339: Act 12.84: Lấy lại thời gian bị mất 14/08/2016 23:07

GET BACKERS Chap 338: Act 12.83: Lấy lại thời gian bị mất 14/08/2016 23:03

GET BACKERS Chap 337: Act 12.82: Lấy lại thời gian bị mất 14/08/2016 22:44

GET BACKERS Chap 336: Act 12.81: Lấy lại thời gian bị mất 14/08/2016 22:34

GET BACKERS Chap 335: Act 12.80: Lấy lại thời gian bị mất 13/08/2016 23:47

GET BACKERS Chap 334: Act 12.79: Lấy lại thời gian bị mất 13/08/2016 23:42

GET BACKERS Chap 333: Act 12.78: Lấy lại thời gian bị mất 13/08/2016 23:39

GET BACKERS Chap 332: Act 12.77: Lấy lại thời gian bị mất 13/08/2016 23:35

GET BACKERS Chap 331: Act 12.76: Lấy lại thời gian bị mất 13/08/2016 23:29

GET BACKERS Chap 330: Act 12.75: Lấy lại thời gian bị mất 13/08/2016 11:50

GET BACKERS Chap 329: Act 12.74: Lấy lại thời gian bị mất 13/08/2016 11:46

GET BACKERS Chap 328: Act 12.73: Lấy lại thời gian bị mất 13/08/2016 11:42

GET BACKERS Chap 327: Act 12.72: Lấy lại thời gian bị mất 12/08/2016 09:13

GET BACKERS Chap 326: Act 12.71: Lấy lại thời gian bị mất 12/08/2016 09:07

GET BACKERS Chap 325: Act 12.70: Lấy lại thời gian bị mất 12/08/2016 09:02

GET BACKERS Chap 324: Act 12.69: Lấy lại thời gian bị mất 11/08/2016 09:12

GET BACKERS Chap 323: Act 12.68: Lấy lại thời gian bị mất 11/08/2016 09:07

GET BACKERS Chap 322: Act 12.67: Lấy lại thời gian bị mất 11/08/2016 09:02

GET BACKERS Chap 321: Act 12.66: Lấy lại thời gian bị mất 10/08/2016 10:52

GET BACKERS Chap 320: Act 12.65: Lấy lại thời gian bị mất 10/08/2016 10:48

GET BACKERS Chap 319: Act 12.64: Lấy lại thời gian bị mất 10/08/2016 10:45

GET BACKERS Chap 318: Act 12.63: Lấy lại thời gian bị mất 09/08/2016 10:10

GET BACKERS Chap 317: Act 12.62: Lấy lại thời gian bị mất 09/08/2016 10:07

GET BACKERS Chap 316: Act 12.61: Lấy lại thời gian bị mất 09/08/2016 10:03

GET BACKERS Chap 315: Act 12.60: Lấy lại thời gian bị mất 08/08/2016 09:00

GET BACKERS Chap 314: Act 12.59: Lấy lại thời gian bị mất 08/08/2016 08:50

GET BACKERS Chap 313: Act 12.58: Lấy lại thời gian bị mất 08/08/2016 08:46

GET BACKERS Chap 312: Act 12.57: Lấy lại thời gian bị mất 07/08/2016 08:20

GET BACKERS Chap 311: Act 12.56: Lấy lại thời gian bị mất 07/08/2016 08:15

GET BACKERS Chap 310: Act 12.55: Lấy lại thời gian bị mất 07/08/2016 08:03

GET BACKERS Chap 309: Act 12.54: Lấy lại thời gian bị mất 06/08/2016 08:26

GET BACKERS Chap 308: Act 12.53: Lấy lại thời gian bị mất 06/08/2016 08:14

GET BACKERS Chap 307: Act 12.52: Lấy lại thời gian bị mất 06/08/2016 08:09

GET BACKERS Chap 306: Act 12.51: Lấy lại thời gian bị mất 05/08/2016 08:54

GET BACKERS Chap 305: Act 12.50: Lấy lại thời gian bị mất 05/08/2016 08:42

GET BACKERS Chap 304: Act 12.49: Lấy lại thời gian bị mất 05/08/2016 08:35

GET BACKERS Chap 303: Act 12.48: Lấy lại thời gian bị mất 04/08/2016 08:14

GET BACKERS Chap 302: Act 12.47: Lấy lại thời gian bị mất 04/08/2016 08:09

GET BACKERS Chap 301: Act 12.46: Lấy lại thời gian bị mất 04/08/2016 08:03

GET BACKERS Chap 300: Act 12.45: Lấy lại thời gian bị mất 03/08/2016 08:45

GET BACKERS Chap 299: Act 12.44: Lấy lại thời gian bị mất 03/08/2016 08:35

GET BACKERS Chap 298: Act 12.43: Lấy lại thời gian bị mất 02/08/2016 08:36

GET BACKERS Chap 297: Act 12.43: Lấy lại thời gian bị mất 02/08/2016 08:24

GET BACKERS Chap 296: Act 12.41: Lấy lại thời gian bị mất 01/08/2016 08:28

GET BACKERS Chap 295: Act 12.40: Lấy lại thời gian bị mất 01/08/2016 08:18

GET BACKERS Chap 294: Act 12.39: Lấy lại thời gian bị mất 01/08/2016 08:08

GET BACKERS Chap 293: Act 12.38: Lấy lại thời gian bị mất 01/08/2016 08:15

GET BACKERS Chap 292: Act 12.37: Lấy lại thời gian bị mất 31/07/2016 15:23

GET BACKERS Chap 291: Act 12.36: Lấy lại thời gian bị mất 31/07/2016 15:19

GET BACKERS Chap 290: Act 12.35: Lấy lại thời gian bị mất 31/07/2016 09:10

GET BACKERS Chap 289: Act 12.34: Lấy lại thời gian bị mất 31/07/2016 09:07

GET BACKERS Chap 288: Act 12.33: Lấy lại thời gian bị mất 30/07/2016 14:53

GET BACKERS Chap 287: Act 12.32: Lấy lại thời gian bị mất 30/07/2016 14:46

GET BACKERS Chap 286: Act 12.31: Lấy lại thời gian bị mất 30/07/2016 08:22

GET BACKERS Chap 285: Act 12.30: Lấy lại thời gian bị mất 30/07/2016 08:18

GET BACKERS Chap 284: Act 12.29: Lấy lại thời gian bị mất 29/07/2016 16:39

GET BACKERS Chap 283: Act 12.28: Lấy lại thời gian bị mất 29/07/2016 16:33

GET BACKERS Chap 282: Act 12.27: Lấy lại thời gian bị mất 29/07/2016 09:28

GET BACKERS Chap 281: Act 12.26: Lấy lại thời gian bị mất 29/07/2016 09:22

GET BACKERS Chap 280: Act 12.25: Lấy lại thời gian bị mất 28/07/2016 16:33

GET BACKERS Chap 279: Act 12.24: Lấy lại thời gian bị mất 28/07/2016 16:29

GET BACKERS Chap 278: Act 12.23: Lấy lại thời gian bị mất 28/07/2016 08:51

GET BACKERS Chap 277: Act 12.22: Lấy lại thời gian bị mất 28/07/2016 08:47

GET BACKERS Chap 276: Act 12.21: Lấy lại thời gian bị mất 27/07/2016 17:09

GET BACKERS Chap 275: Act 12.20: Lấy lại thời gian bị mất 27/07/2016 17:06

GET BACKERS Chap 274: Act 12.19: Lấy lại thời gian bị mất 27/07/2016 09:28

GET BACKERS Chap 273: Act 12.18: Lấy lại thời gian bị mất 27/07/2016 09:21

GET BACKERS Chap 272: Act 12.17: Lấy lại thời gian bị mất 26/07/2016 16:24

GET BACKERS Chap 271: Act 12.16: Lấy lại thời gian bị mất 26/07/2016 16:19

GET BACKERS Chap 270: Act 12.15: Lấy lại thời gian bị mất 26/07/2016 10:25

GET BACKERS Chap 269: Act 12.14: Lấy lại thời gian bị mất 26/07/2016 10:18

GET BACKERS Chap 268: Act 12.13: Lấy lại thời gian bị mất 25/07/2016 15:13

GET BACKERS Chap 267: Act 12.12: Lấy lại thời gian bị mất 25/07/2016 15:08

GET BACKERS Chap 266: Act 12.11: Lấy lại thời gian bị mất 25/07/2016 14:55

GET BACKERS Chap 265: Act 12.10: Lấy lại thời gian bị mất 25/07/2016 14:51

GET BACKERS Chap 264: Act 12.09: Lấy lại thời gian bị mất 24/07/2016 08:37

GET BACKERS Chap 263: Act 12.08: Lấy lại thời gian bị mất 24/07/2016 08:34

GET BACKERS Chap 262: Act 12.07: Lấy lại thời gian bị mất 24/07/2016 08:30

GET BACKERS Chap 261: Act 12.06: Lấy lại thời gian bị mất 24/07/2016 08:26

GET BACKERS Chap 260: Act 12.05: Lấy lại thời gian bị mất 23/07/2016 10:16

GET BACKERS Chap 259: Act 12.04: Lấy lại thời gian bị mất 23/07/2016 09:52

GET BACKERS Chap 258: Act 12.03: Lấy lại thời gian bị mất 23/07/2016 09:37

GET BACKERS Chap 257: Act 12.02: Lấy lại thời gian bị mất 22/07/2016 10:54

GET BACKERS Chap 256: Act 12.01: Lấy lại thời gian bị mất 22/07/2016 10:36

GET BACKERS Chap 255: Rest 05.03: Mở đầu trận chiến ~ Take an oath ~ 22/07/2016 10:28

GET BACKERS Chap 254: Rest 05.02: Mở đầu trận chiến ~ Take an oath ~ 22/07/2016 10:23

GET BACKERS Chap 253: Rest 05.01: Mở đầu trận chiến ~ Take an oath ~ 21/07/2016 20:00

GET BACKERS Chap 252: Act 11.24: Voodoo child 21/07/2016 19:46

GET BACKERS Chap 251: Act 11.23: Voodoo child 21/07/2016 19:41

GET BACKERS Chap 250: Act 11.22: Voodoo child 21/07/2016 08:09

GET BACKERS Chap 249: Act 11.21: Voodoo child 20/07/2016 16:53

GET BACKERS Chap 248: Act 11.20: Voodoo child 20/07/2016 16:49

GET BACKERS Chap 247: Act 11.19: Voodoo child 20/07/2016 16:44

GET BACKERS Chap 246: Act 11.18: Voodoo child 20/07/2016 16:14

GET BACKERS Chap 245: Act 10.17: Voodoo child 19/07/2016 16:38

GET BACKERS Chap 244: Act 11.16: Voodoo child 19/07/2016 15:18

GET BACKERS Chap 243: Act 11.15: Voodoo Child 19/07/2016 15:13

GET BACKERS Chap 242: Act 11.14: Voodoo child 18/07/2016 20:30

GET BACKERS Chap 241: Act 11.13: Voodoo child 17/07/2016 19:26

GET BACKERS Chap 240: Act 11.12: Voodoo child 17/07/2016 19:23

GET BACKERS Chap 239: Act 11.11: Voodoo child 16/07/2016 09:07

GET BACKERS Chap 238: Act 11.10: Voodoo child 16/07/2016 08:57

GET BACKERS Chap 237: Act 11.09: Voodoo child 15/07/2016 17:00

GET BACKERS Chap 236: Act 11.08: Voodoo child 15/07/2016 16:30

GET BACKERS Chap 235: Act 11.07: Voodoo child 15/07/2016 16:20

GET BACKERS Chap 234: Act 11.06: Voodoo child 14/07/2016 20:37

GET BACKERS Chap 233: Act 11.05: Voodoo child 14/07/2016 20:32

GET BACKERS Chap 232: Act 11.04: Voodoo child 14/07/2016 19:52

GET BACKERS Chap 231: Act 11.03: Voodoo child 13/07/2016 13:21

GET BACKERS Chap 230: Act 11.02: Voodoo child 13/07/2016 13:19

GET BACKERS Chap 229: Act 11.01: Voodoo child 13/07/2016 13:17

GET BACKERS Chap 228: Birth 02.06: Tác chiến: Đòi lại chú chó thiên tài 13/07/2016 12:47

GET BACKERS Chap 227: Birth 02.05: Tác chiến: Đòi lại chú chó thiên tài 12/07/2016 11:06

GET BACKERS Chap 226: Birth 02.04: Tác chiến: Đòi lại chú chó thiên tài 12/07/2016 11:05

GET BACKERS Chap 225: Birth 02.03: Tác chiến: Đòi lại chú chó thiên tài 12/07/2016 11:04

GET BACKERS Chap 224: Birth 02.02: Tác chiến: Đòi lại chú chó thiên tài 12/07/2016 11:04

GET BACKERS Chap 223: Birth 02.01: Tác chiến: Đòi lại chú chó thiên tài 11/07/2016 17:59

GET BACKERS Chap 222: Birth 01.06: Lấy lại mảnh ghép cuối 11/07/2016 17:45

GET BACKERS Chap 221: Birth 01.05: Lấy lại mảnh ghép cuối 11/07/2016 17:42

GET BACKERS Chap 220: Birth 01.04: Lấy lại mảnh ghép cuối 11/07/2016 12:16

GET BACKERS Chap 219: Birth 01.03: Lấy lại mảnh ghép cuối 10/07/2016 17:39

GET BACKERS Chap 218: Birth 01.02: Lấy lại mảnh ghép cuối 10/07/2016 17:38

GET BACKERS Chap 217: Birth 01.01: Lấy lại mảnh ghép cuối 10/07/2016 17:36

GET BACKERS Chap 216: Rest 04: Lễ kỷ niệm lần hai của nhóm truy hồi! 09/07/2016 22:30

GET BACKERS Chap 215: Act 10.54: Lien kết vĩnh cửu 09/07/2016 22:26

GET BACKERS Chap 214: Act 10.53: Liên kết vĩnh cửu 08/07/2016 21:45

GET BACKERS Chap 213: Act 10.52: Liên kết vĩnh cửu 08/07/2016 21:39

GET BACKERS Chap 212: Act 10.51: Liên kết vĩnh cửu 08/07/2016 21:34

GET BACKERS Chap 211: Act 10.50: Liên kết vĩnh cửu 07/07/2016 16:08

GET BACKERS Chap 210: Act 10.49: Liên kết vĩnh cửu 07/07/2016 12:49

GET BACKERS Chap 209: Act 10.48: Liên kết vĩnh cửu 07/07/2016 12:44

GET BACKERS Chap 208: Act 10.47: Liên kết vĩnh cửu 07/07/2016 12:39

GET BACKERS Chap 207: Act 10.46: Liên két vĩnh cửu 06/07/2016 20:42

GET BACKERS Chap 206: Act 10.45: Liên kết vĩnh cửu 06/07/2016 20:31

GET BACKERS Chap 205: Act 10.44: Liên kết vĩnh cửu 06/07/2016 20:21

GET BACKERS Chap 204: Act 10.43: Liên kết vĩnh cửu 06/07/2016 10:11

GET BACKERS Chap 203: Act 10.42: Liên kết vĩnh cửu 05/07/2016 21:06

GET BACKERS Chap 202: Act 10.41: Liên kết vĩnh cửu 05/07/2016 20:30

GET BACKERS Chap 201: Act 10.40: Liên kết vĩnh cửu 05/07/2016 16:02

GET BACKERS Chap 200: Act 10.39: Liên kết vĩnh cửu 05/07/2016 09:47

GET BACKERS Chap 199: Act 10.38: Liên kết vĩnh cửu 04/07/2016 21:00

GET BACKERS Chap 198: Act 10.37: Liên kết vĩnh cửu 04/07/2016 20:52

GET BACKERS Chap 197: Act 10.36: Liên kết vĩnh cửu 04/07/2016 09:23

GET BACKERS Chap 196: Act 10.35: Liên kết vĩnh cửu 04/07/2016 09:13

GET BACKERS Chap 195: Act 10.34: Liên kết vĩnh cửu 03/07/2016 19:54

GET BACKERS Chap 194: Act 10.33: Liên kết vĩnh cửu 03/07/2016 19:50

GET BACKERS Chap 193: Act 10.32: Liên kết vĩnh cửu 03/07/2016 19:45

GET BACKERS Chap 192: Act 10.31: Liên kết vĩnh cửu 02/07/2016 21:50

GET BACKERS Chap 191: Act 10.30: Liên kết vĩnh cửu 02/07/2016 16:29

GET BACKERS Chap 190: Act 10.29: Liên kết vĩnh cửu 02/07/2016 09:47

GET BACKERS Chap 189: Act 10.28: Liên kết vĩnh cửu 02/07/2016 08:06

GET BACKERS Chap 188: Act 10.27: Liên kết vĩnh cửu 01/07/2016 20:01

GET BACKERS Chap 187: Act 10.26: Liên kết vĩnh cửu 01/07/2016 16:10

GET BACKERS Chap 186: Act 10.25: Liên kết vĩnh cửu 01/07/2016 12:42

GET BACKERS Chap 185: Act 10.24: Liên kết vĩnh cửu 01/07/2016 10:00

GET BACKERS Chap 184: Act 10.23: Liên kết vĩnh cửu 30/06/2016 17:12

GET BACKERS Chap 183: Act 10.22: Liên kết vĩnh cửu 30/06/2016 16:13

GET BACKERS Chap 182: Act 10.21: Liên kết vĩnh cửu 30/06/2016 12:14

GET BACKERS Chap 181: Act 10.20: Liên kết vĩnh cửu 30/06/2016 10:22

GET BACKERS Chap 180: Act 10.19: Liên kết vĩnh cửu 29/06/2016 22:26

GET BACKERS Chap 179: Act 10.18: Liên kết vĩnh cửu 29/06/2016 16:13

GET BACKERS Chap 178: Act 10.17: Liên kết vĩnh cửu 29/06/2016 15:22

GET BACKERS Chap 177: Act 10.16: Liên kết vĩnh cửu 29/06/2016 09:38

GET BACKERS Chap 176: Act 10.15: Liên kết vĩnh cửu 28/06/2016 21:52

GET BACKERS Chap 175: Act 10.14: Liên kết vĩnh cửu 28/06/2016 17:06

GET BACKERS Chap 174: Act 10.13: Liên kết vĩnh cửu 28/06/2016 16:24

GET BACKERS Chap 173: Act 10.12: Liên kết vĩnh cửu 28/06/2016 11:57

GET BACKERS Chap 172: Act 10.11: Liên kết vĩnh cửu 28/06/2016 10:54

GET BACKERS Chap 171: Act 10.10: Liên kết vĩnh cửu 28/06/2016 09:38

GET BACKERS Chap 170: Act 10.09: Liên kết vinh cửu 27/06/2016 09:48

GET BACKERS Chap 169: Act 10.08: Liên kết vĩnh cửu 26/06/2016 20:12

GET BACKERS Chap 168: Act 10.07: Liên kết vĩnh cửu 26/06/2016 18:43

GET BACKERS Chap 167: Act 10.06: Liên kết vĩnh cửu 26/06/2016 12:07

GET BACKERS Chap 166: Act 10.05: Liên kết vĩnh cửu 25/06/2016 21:23

GET BACKERS Chap 165: Act 10.04: Liên kết vĩnh cửu 25/06/2016 21:17

GET BACKERS Chap 164: Act 10.03: Liên kết vĩnh cửu 25/06/2016 11:38

GET BACKERS Chap 163: Act 10.02: Liên kết vĩnh cửu 24/06/2016 21:18

GET BACKERS Chap 162: Act 10.01: Liên kết vĩnh cửu 24/06/2016 16:25

GET BACKERS Chap 161: Act 09.11: Marine Red 24/06/2016 13:13

GET BACKERS Chap 160: Act 09.10: Marine Red 24/06/2016 10:12

GET BACKERS Chap 159: Act 09.09: Marine Red 23/06/2016 16:37

GET BACKERS Chap 158: Act 09.08: Marine Red 23/06/2016 09:33

GET BACKERS Chap 157: Act 09.07: Marine Red 22/06/2016 23:10

GET BACKERS Chap 156: Act 09.06: Marine Red 22/06/2016 21:44

GET BACKERS Chap 155: Act 09.05: Marine Red 22/06/2016 17:18

GET BACKERS Chap 154: Act 09.04: Marine Red 21/06/2016 22:16

GET BACKERS Chap 153: Act 09.03: Marine Red 21/06/2016 20:54

GET BACKERS Chap 152: Act 09.02: Marine Red 21/06/2016 17:02

GET BACKERS Chap 151: Act 09.01: Marine Red 21/06/2016 15:18

GET BACKERS Chap 150: Act 08.36: Ghi chép của Thượng Đế 21/06/2016 09:44

GET BACKERS Chap 149: Act 08.35: Ghi chép của Thượng Đế 20/06/2016 21:58

GET BACKERS Chap 148: Act 08.34: Ghi chép của Thượng Đế 20/06/2016 17:15

GET BACKERS Chap 147: Act 08.33: Ghi chép của Thượng Đế 20/06/2016 16:03

GET BACKERS Chap 146: Act 08.32: Ghi chép của Thượng Đế 20/06/2016 12:24

GET BACKERS Chap 145: Act 08.31: Ghi chép của Thượng Đế 20/06/2016 08:59

GET BACKERS Chap 144: Act 08.30: Ghi chép của Thượng Đế 19/06/2016 22:01

GET BACKERS Chap 143: Act 08.29: Ghi chép của Thượng Đế 19/06/2016 19:21

GET BACKERS Chap 142: Act 08.28: Ghi chép của Thượng Đế 19/06/2016 12:30

GET BACKERS Chap 141: Act 08.27: Ghi chép của Thượng Đế 19/06/2016 09:08

GET BACKERS Chap 140: Act 08.26: Ghi chép của Thượng Đế 18/06/2016 12:23

GET BACKERS Chap 139: Act 08.215: Ghi chép của Thượng Đế 18/06/2016 12:23

GET BACKERS Chap 138: Act 08.24: Ghi chép của Thượng Đế 18/06/2016 00:01

GET BACKERS Chap 137: Act 08.23: Ghi chép của Thượng Đế 17/06/2016 21:14

GET BACKERS Chap 136: Act 08.22: Ghi chép của Thượng Đế 16/06/2016 15:37

GET BACKERS Chap 135: Act 08.21: Ghi chép của Thượng Đế 16/06/2016 09:37

GET BACKERS Chap 134: Act 08.20: Ghi chép của Thượng Đế 15/06/2016 23:28

GET BACKERS Chap 133: Act 08.19: Ghi chép của Thượng Đế 15/06/2016 21:50

GET BACKERS Chap 132: Act 08.18: Ghi chép của Thượng Đế 15/06/2016 17:03

GET BACKERS Chap 131: Act 08.17: Ghi chép của Thượng Đế 15/06/2016 16:14

GET BACKERS Chap 130: Act 08.16: Ghi chép của Thượng Đế 15/06/2016 10:24

GET BACKERS Chap 129: Act 08.15: Ghi chép của Thượng Đế 14/06/2016 23:19

GET BACKERS Chap 128: Act 08.14: Ghi chép của Thượng Đế 14/06/2016 10:32

GET BACKERS Chap 127: Act 08.13: Ghi chép của Thượng Đế 12/06/2016 15:50

GET BACKERS Chap 126: Act 08.12: Ghi chép của Thượng Đế 12/06/2016 09:56

GET BACKERS Chap 125: Act 08.11: Ghi chép của Thượng Đế 11/06/2016 16:32

GET BACKERS Chap 124: Act 08.10: Ghi chép của Thượng Đế 11/06/2016 13:42

GET BACKERS Chap 123: Act 08.09: Ghi chép của Thượng Đế 09/06/2016 21:59

GET BACKERS Chap 122: Act 08.08: Ghi chép của Thượng Đế 22/02/2016 15:03

GET BACKERS Chap 121: Act 08.07: Ghi chép của Thượng Đế 30/01/2016 22:24

GET BACKERS Chap 120: Act 08.06: Ghi chép của Thượng Đế 30/01/2016 22:17

GET BACKERS Chap 119: Act 08.05: Ghi chép của Thượng Đế 29/01/2016 05:31

GET BACKERS Chap 118: Act 08.04: Ghi chép của Thượng Đế 29/01/2016 05:27

GET BACKERS Chap 117: Act 08.03: Ghi chép của Thượng Đế 29/01/2016 05:25

GET BACKERS Chap 116: Act 08.02: Ghi chép của Thượng Đế 27/01/2016 05:44

GET BACKERS Chap 115: Act 08.01: Ghi chép của Thượng Đế 27/01/2016 05:43

GET BACKERS Chap 114: Rest 03.02: Đi tắm suối nước nóng nào! 26/01/2016 18:17

GET BACKERS Chap 113: Rest 03.01: Đi tắm suối nước nóng nào! 26/01/2016 18:15

GET BACKERS Chap 112: Act 07.24: Cánh tay thất lạc của Nữ thần 24/01/2016 11:35

GET BACKERS Chap 111: Act 07.23: Cánh tay thất lạc của Nữ thần 23/01/2016 09:54

GET BACKERS Chap 110: Act 07.22: Cánh tay thất lạc của Nữ thần 22/01/2016 10:06

GET BACKERS Chap 109: Act 07.21: Cánh tay thất lạc của Nữ thần 21/01/2016 17:31

GET BACKERS Chap 108: Act 07.20: Cánh tay thất lạc của Nữ thần 21/01/2016 10:07

GET BACKERS Chap 107: Act 07.19: Cánh tay thất lạc của Nữ thần 16/01/2016 03:32

GET BACKERS Chap 106: Act 07.18: Cánh tay thất lạc của Nữ thần 15/01/2016 02:47

GET BACKERS Chap 105: Act 07.17: Cánh tay thất lạc của Nữ thần 13/01/2016 13:26

GET BACKERS Chap 104: Act 07.16: Cánh tay thất lạc của Nữ thần 11/01/2016 10:46

GET BACKERS Chap 103: Act 07.15: Cánh tay thất lạc của Nữ thần 09/01/2016 20:44

GET BACKERS Chap 102: Act 07.14: Cánh tay thất lạc của Nữ thần 21/11/2015 12:39

GET BACKERS Chap 101: Act 07.13: Cánh tay thất lạc của Nữ thần 16/11/2015 20:37

GET BACKERS Chap 100: Act 07.12: Cánh tay thất lạc của Nữ thần 15/11/2015 21:12

GET BACKERS Chap 099: Act 07.11: Cánh tay thất lạc của Nữ thần 14/11/2015 11:15

GET BACKERS Chap 098: Act 07.10: Cánh tay thất lạc của Nữ thần 13/11/2015 21:11

GET BACKERS Chap 097: Act 07.09: Cánh tay thất lạc của Nữ thần 12/11/2015 21:25

GET BACKERS Chap 096: Act 07.08: Cánh tay thất lạc của Nữ thần 06/11/2015 16:17

GET BACKERS Chap 095: Act 07.07: Cánh tay thất lạc của Nữ thần 06/11/2015 01:05

GET BACKERS Chap 094: Act 07.06: Cánh tay thất lạc của Nữ thần 04/11/2015 20:51

GET BACKERS Chap 093: Act 07.05: Cánh tay thất lạc của Nữ thần 03/11/2015 21:25

GET BACKERS Chap 092: Act 07.04: Cánh tay thất lạc của Nữ thần 02/11/2015 21:06

GET BACKERS Chap 091: Act 07.03: Cánh tay thất lạc của Nữ thần 01/11/2015 21:46

GET BACKERS Chap 090: Act 07.02: Cánh tay thất lạc của Nữ thần 31/10/2015 21:08

GET BACKERS Chap 089: Act 07.01: Cánh tay thất lạc của Nữ thần 30/10/2015 20:31

GET BACKERS Chap 088: Rest 02.04: Shido & Madoka 29/10/2015 10:37

GET BACKERS Chap 087: Rest 02.03: Shido & Madoka 28/10/2015 14:02

GET BACKERS Chap 086: Rest 02.02: Shido & Madoka 18/12/2014 09:11

GET BACKERS Chap 085: Rest 02.01: Shido & Madoka 17/12/2014 09:22

GET BACKERS Chap 084: Rest 01: Đòi lại phí đòi lại!! 16/12/2014 09:03

GET BACKERS Chap 083: Act 06.48: Quay lại Vô Hạn Thành 15/12/2014 09:26

GET BACKERS Chap 082: Act 06.47: Quay lại Vô Hạn Thành 29/10/2014 09:51

GET BACKERS Chap 081: Act 06.46: Quay lại Vô Hạn Thành 28/10/2014 09:52

GET BACKERS Chap 080: Act 06.45: Quay lại Vô Hạn Thành 27/10/2014 10:46

GET BACKERS Chap 079: Act 06.44: Quay lại Vô Hạn Thành 25/10/2014 12:31

GET BACKERS Chap 078: Act 06.43: Quay lại Vô Hạn Thành 24/10/2014 09:41

GET BACKERS Chap 077: Act 06.42: Quay lại Vô Hạn Thành 24/10/2014 09:37

GET BACKERS Chap 076: Act 06.41: Quay lại Vô Hạn Thành 22/10/2014 09:39

GET BACKERS Chap 075: Act 06.40: Quay lại Vô Hạn Thành 22/10/2014 09:34

GET BACKERS Chap 074: Act 06.39: Quay lại Vô Hạn Thành 20/10/2014 09:30

GET BACKERS Chap 073: Act 06.38: Quay lại Vô Hạn Thành 20/10/2014 09:26

GET BACKERS Chap 072: Act 06.37: Quay lại Vô Hạn Thành 17/10/2014 10:49

GET BACKERS Chap 071: Act 06.36: Quay lại Vô Hạn Thành 17/10/2014 10:44

GET BACKERS Chap 070: Act 06.35: Quay lại Vô Hạn Thành 15/10/2014 12:29

GET BACKERS Chap 069: Act 06.34: Quay lại Vô Hạn Thành 15/10/2014 12:25

GET BACKERS Chap 068: Act 06.33: Quay lại Vô Hạn Thành 08/10/2014 10:37

GET BACKERS Chap 067: Act 06.32: Quay lại Vô Hạn Thành 08/10/2014 10:34

GET BACKERS Chap 066: Act 06.31: Quay lại Vô Hạn Thành 06/10/2014 11:21

GET BACKERS Chap 065: Act 06.30: Quay lại Vô Hạn Thành 06/10/2014 11:18

GET BACKERS Chap 064: Act 06.29: Quay lại Vô Hạn Thành 03/10/2014 10:22

GET BACKERS Chap 063: Act 06.28: Quay lại Vô Hạn Thành 03/10/2014 10:17

GET BACKERS Chap 062: Act 06.27: Quay lại Vô Hạn Thành 01/10/2014 15:34

GET BACKERS Chap 061: Act 06.26: Quay lại Vô Hạn Thành 01/10/2014 15:29

GET BACKERS Chap 060: Act 06.25: Quay lại Vô Hạn Thành 29/09/2014 10:56

GET BACKERS Chap 059: Act 06.24: Quay lại Vô Hạn Thành 29/09/2014 10:45

GET BACKERS Chap 058: Act 06.23: Quay lại Vô Hạn Thành 26/09/2014 11:11

GET BACKERS Chap 057: Act 06.22: Quay lại Vô Hạn Thành 25/09/2014 15:30

GET BACKERS Chap 056: Act 06.21: Quay lại Vô Hạn Thành 24/09/2014 10:56

GET BACKERS Chap 055: Act 06.20: Quay lại Vô Hạn Thành 24/09/2014 10:52

GET BACKERS Chap 054: Act 06.19: Quay lại Vô Hạn Thành 22/09/2014 10:26

GET BACKERS Chap 053: Act 06.18: Quay lại Vô Hạn Thành 22/09/2014 09:54

GET BACKERS Chap 052: Act 06.17: Quay lại Vô Hạn Thành 19/09/2014 10:46

GET BACKERS Chap 051: Act 06.16: Quay lại Vô Hạn Thành 19/09/2014 10:43

GET BACKERS Chap 050: Act 06.15: Quay lại Vô Hạn Thành 18/09/2014 09:16

GET BACKERS Chap 049: Act 06.14: Quay lại Vô Hạn Thành 16/09/2014 11:10

GET BACKERS Chap 048: Act 06.13: Quay lại Vô Hạn Thành 15/09/2014 08:51

GET BACKERS Chap 047: Act 06.12: Quay lại Vô Hạn Thành 11/09/2014 11:36

GET BACKERS Chap 046: Act 06.11: Quay lại Vô Hạn Thành 09/09/2014 09:13

GET BACKERS Chap 045: Act 06.10: Quay lại Vô Hạn Thành 07/09/2014 10:30

GET BACKERS Chap 044: Act 06.09: Quay lại Vô Hạn Thành 05/09/2014 09:50

GET BACKERS Chap 043: Act 06.08: Quay lại Vô Hạn Thành 03/09/2014 09:32

GET BACKERS Chap 042: Act 06.07: Quay lại Vô Hạn Thành 01/09/2014 09:15

GET BACKERS Chap 041: Act 06.06: Quay lại Vô Hạn Thành 30/08/2014 10:05

GET BACKERS Chap 040: Act 06.05: Quay lại Vô Hạn Thành 28/08/2014 09:14

GET BACKERS Chap 039: Act 06.04: Quay lại Vô Hạn Thành 26/08/2014 09:54

GET BACKERS Chap 038: Act 06.03: Quay lại Vô Hạn Thành 24/08/2014 10:04

GET BACKERS Chap 037: Act 06.02: Quay lại Vô Hạn Thành 21/08/2014 09:01

GET BACKERS Chap 036: Act 06.01: Quay lại Vô Hạn Thành 19/08/2014 12:51

GET BACKERS Chap 035: Act 05.06: Bóng ma hướng dương 14/08/2014 20:25

GET BACKERS Chap 034: Act 05.05: Bóng ma hướng dương 12/08/2014 20:02

GET BACKERS Chap 033: Act 05.04: Bóng ma hướng dương 10/08/2014 19:00

GET BACKERS Chap 032: Act 05.03: Bóng ma hướng dương 08/08/2014 19:57

GET BACKERS Chap 031: Act 05.02: Bóng ma hướng dương 06/08/2014 19:40

GET BACKERS Chap 030: Act 05.01: Bóng ma hướng dương 04/08/2014 19:48

GET BACKERS Chap 029: Act 04.12: Lấy lại "Âm thanh" của cuộc sống! 02/08/2014 20:09

GET BACKERS Chap 028: Act 04.11: Lấy lại "Âm thanh" của cuộc sống! 31/07/2014 19:54

GET BACKERS Chap 027: Act 04.10: Lấy lại "Âm thanh" của cuộc sống! 30/07/2014 20:14

GET BACKERS Chap 026: Act 04.09: Lấy lại "Âm thanh" của cuộc sống! 29/07/2014 20:22

GET BACKERS Chap 025: Act 04.08: Lấy lại "Âm thanh" của cuộc sống! 28/07/2014 19:48

GET BACKERS Chap 024: Act 04.07: Lấy lại "Âm thanh" của cuộc sống! 27/07/2014 19:46

GET BACKERS Chap 023: Act 04.06: Lấy lại "Âm thanh" của cuộc sống! 26/07/2014 20:24

GET BACKERS Chap 022: Act 04.05: Lấy lại "Âm thanh" của cuộc sống! 25/07/2014 20:28

GET BACKERS Chap 021: Act 04.04: Lấy lại "Âm thanh" của cuộc sống! 24/07/2014 20:40

GET BACKERS Chap 020: Act 04.03: Lấy lại "Âm thanh" của cuộc sống! 23/07/2014 19:51

GET BACKERS Chap 019: Act 04.02: Lấy lại "Âm thanh" của cuộc sống! 22/07/2014 20:32

GET BACKERS Chap 018: Act 04.01: Lấy lại "Âm thanh" của cuộc sống! 21/07/2014 20:19

GET BACKERS Chap 017: Act 03.09: Nhóm thu hồi vs. Nhóm vận chuyển! 20/07/2014 19:09

GET BACKERS Chap 016: Act 03.08: Nhóm thu hồi vs. Nhóm vận chuyển! 19/07/2014 15:40

GET BACKERS Chap 015: Act 03.07: Nhóm thu hồi vs. Nhóm vận chuyển! 18/07/2014 16:47

GET BACKERS Chap 014: Act 03.06: Nhóm thu hồi vs. Nhóm vận chuyển! 17/07/2014 17:08

GET BACKERS Chap 013: Act 03.05: Nhóm thu hồi vs. Nhóm vận chuyển! 16/07/2014 23:01

GET BACKERS Chap 012: Act 03.04: Nhóm thu hồi vs. Nhóm vận chuyển! 15/07/2014 10:48

GET BACKERS Chap 011: Act 03.03: Nhóm thu hồi vs. Nhóm vận chuyển! 14/07/2014 08:46

GET BACKERS Chap 010: Act 03.02: Nhóm thu hồi vs. Nhóm vận chuyển! 13/07/2014 15:51

GET BACKERS Chap 009: Act 03.01: Nhóm thu hồi vs. Nhóm vận chuyển! 12/07/2014 22:56

GET BACKERS Chap 008: Act 02.05: Lấy lại khoảnh khắc! 12/07/2014 12:20

GET BACKERS Chap 007: Act 02.04: Lấy lại khoảnh khắc! 10/07/2014 12:03

GET BACKERS Chap 006: Act 02.03: Lấy lại khoảnh khắc! 09/07/2014 16:27

GET BACKERS Chap 005: Act 02.02: Lấy lại khoảnh khắc! 08/07/2014 20:42

GET BACKERS Chap 004: Act 02.01: Lấy lại khoảnh khắc! 08/07/2014 00:43

GET BACKERS Chap 003: Act 01.03: Nhóm Getbackers tới đây! 06/07/2014 16:14

GET BACKERS Chap 002: Act 01.02: Nhóm Getbackers tới đây! 05/07/2014 16:45

GET BACKERS Chap 001: Act 01.01: Nhóm Getbackers tới đây! 04/07/2014 15:11

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh AUTOMATA Update chap 040.5
  • truyện tranh Tokyo Crazy Paradise - Thiên đường say mê Tokyo Update chap 112 - END
  • truyện tranh Trace: Perfume Update chap 017 - End - Tái bút của tác giả
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!