DICE

truyện tranh DICE
SƠ LƯỢC

trò chơi số mệnh bằng Xí Ngầu... Xí Ngầu quyết định số mệnh của một kiếp người... và các trò chơi xí ngầu bắt đầu
Chap 1 > 61 do bigk thực hiện :) 

Tên khác: DICE

Tác giả: Yoon Hyon Suk

Nguồn: Truyen.Biz

Thể loại: Action Comedy Romance School Life Drama Fantasy

Đăng bởi: Big Truyện Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 1358037 Theo dõi: 1545

Update: 07/10/2018 20:17TỔNG HỢP (246 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

DICE Chap 243 07/10/2018 20:17

DICE Chap 242 26/09/2018 23:52

DICE Chap 241 12/09/2018 21:49

DICE Chap 240 24/08/2018 22:17

DICE Chap 239 10/08/2018 16:50

DICE Chap 238 29/07/2018 17:59

DICE Chap 238 29/07/2018 17:59

DICE Chap 237 22/07/2018 18:45

DICE Chap 236 07/07/2018 18:36

DICE Chap 235 22/06/2018 18:50

DICE chap 234 08/06/2018 17:36

DICE chap 233 08/06/2018 16:08

DICE Chap 232 01/06/2018 19:09

DICE Chap 231 28/05/2018 18:27

DICE Chap 230 16/05/2018 21:20

DICE Chap 229 12/05/2018 22:04

DICE Chap 228 08/05/2018 18:21

DICE Chap 227 04/05/2018 17:30

DICE Chap 226 30/04/2018 17:31

DICE Chap 225 25/04/2018 15:33

DICE Chap 224 15/04/2018 08:21

DICE Chap 223 13/04/2018 18:48

DICE Chap 222 01/04/2018 19:27

DICE Chap 221 23/03/2018 18:16

DICE Chap 220 13/03/2018 18:34

DICE Chap 219 04/03/2018 18:25

DICE Chap 218 26/02/2018 19:28

DICE Chap 217 20/02/2018 19:43

DICE Chap 216 09/02/2018 23:01

DICE Chap 215 03/02/2018 21:52

DICE Chap 214 25/01/2018 17:44

DICE Chap 213 07/01/2018 17:56

DICE Chap 212 30/12/2017 19:05

DICE Chap 211 25/12/2017 17:14

DICE Chap 210 16/12/2017 21:26

DICE Chap 209 08/12/2017 22:13

DICE Chap 208 03/12/2017 17:29

DICE Chap 207 01/12/2017 11:22

DICE Chap 206 01/12/2017 11:21

DICE Chap 205 01/12/2017 11:20

DICE Chap 204 01/12/2017 11:20

DICE Chap 203 01/12/2017 11:17

DICE Chap 202 01/12/2017 11:16

DICE Chap 201 01/12/2017 11:16

DICE Chap 200 01/12/2017 11:15

DICE Chap 199 01/12/2017 11:15

DICE Chap 198 01/12/2017 11:14

DICE Chap 197 01/12/2017 11:14

DICE Chap 196 01/12/2017 11:13

DICE Chap 195 01/12/2017 11:12

DICE Chap 194 01/12/2017 11:11

DICE Chap 193 01/12/2017 11:10

DICE Chap 192 01/12/2017 11:09

DICE Chap 191 01/12/2017 11:08

DICE Chap 190 01/12/2017 11:08

DICE Chap 189 01/12/2017 11:08

DICE Chap 188 01/12/2017 11:07

DICE Chap 187 01/12/2017 11:07

DICE Chap 186 01/12/2017 11:05

DICE Chap 185 01/12/2017 11:04

DICE Chap 184 01/12/2017 11:02

DICE Chap 183 01/12/2017 11:01

DICE Chap 182 01/12/2017 11:00

DICE Chap 181 01/12/2017 11:00

DICE Chap 180 01/12/2017 10:58

DICE Chap 179 01/12/2017 10:58

DICE Chap 179 01/12/2017 10:58

DICE Chap 178 01/12/2017 10:57

DICE Chap 177 01/12/2017 10:57

DICE Chap 176 01/12/2017 10:56

DICE Chap 175 01/12/2017 10:56

DICE Chap 174 01/12/2017 10:54

DICE Chap 173 01/12/2017 10:54

DICE Chap 172 01/12/2017 10:53

DICE Chap 171 01/12/2017 10:53

DICE Chap 170 01/12/2017 10:52

DICE Chap 169 01/12/2017 10:52

DICE Chap 168 01/12/2017 10:51

DICE Chap 167 01/12/2017 10:50

DICE Chap 166 01/12/2017 10:50

DICE Chap 165 01/12/2017 10:49

DICE Chap 164 01/12/2017 10:49

DICE Chap 163 01/12/2017 10:49

DICE Chap 162 01/12/2017 10:48

DICE Chap 161 01/12/2017 10:48

DICE Chap 160 01/12/2017 10:47

DICE Chap 159 09/10/2016 20:42

DICE Chap 158 05/10/2016 21:42

DICE Chap 157 29/09/2016 20:33

DICE Chap 156 18/09/2016 21:40

DICE Chap 155 13/09/2016 18:32

DICE Chap 154 07/09/2016 20:48

DICE Chap 153 29/08/2016 18:03

DICE Chap 152 25/08/2016 11:54

DICE Chap 151 13/08/2016 20:01

DICE Chap 150 02/08/2016 21:34

DICE Chap 149 27/07/2016 15:56

DICE Chap 148 18/07/2016 18:41

DICE Chap 147 11/07/2016 16:05

DICE Chap 146 03/07/2016 16:56

DICE Chap 145 24/06/2016 17:39

DICE Chap 144 19/06/2016 10:09

DICE Chap 143 12/06/2016 21:44

DICE Chap 142 08/06/2016 10:46

DICE Chap 141 29/05/2016 10:26

DICE Chap 140 22/05/2016 15:55

DICE Chap 139 13/05/2016 15:06

DICE Chap 138 10/05/2016 12:36

DICE Chap 137 30/04/2016 14:54

DICE Chap 136 23/04/2016 12:24

DICE Chap 135 19/04/2016 09:16

DICE Chap 134 13/04/2016 20:36

DICE Chap 133 11/04/2016 17:53

DICE chap 132 01/04/2016 22:13

DICE chap 131 26/03/2016 16:55

DICE chap 130 21/03/2016 20:08

DICE chap 129 14/03/2016 20:14

DICE Chap 128 11/03/2016 18:56

DICE Chap 127 29/02/2016 22:15

DICE Chap 126 23/02/2016 19:48

DICE Chap 125 19/02/2016 16:55

DICE chap 124 15/02/2016 20:59

DICE chap 123 13/02/2016 14:45

DICE chap 122 12/02/2016 13:24

DICE Chap 121 24/01/2016 17:10

DICE Chap 120 14/12/2015 12:45

DICE Chap 119 01/12/2015 12:01

DICE Chap 118 30/11/2015 19:56

DICE Chap 117 22/11/2015 17:17

DICE Chap 116 17/11/2015 17:32

DICE Chap 115 12/10/2015 21:30

DICE Chap 114 03/10/2015 12:10

DICE Chap 113 02/10/2015 07:34

DICE Chap 112 19/09/2015 16:14

DICE chap 111 08/09/2015 13:34

DICE Chap 110 07/09/2015 19:06

DICE Chap 109 26/08/2015 21:12

DICE Chap 108 21/08/2015 08:14

DICE Chap 107 11/08/2015 07:21

DICE Chap 106 09/08/2015 20:57

DICE Chap 105 02/08/2015 21:18

DICE Chap 104 28/07/2015 07:32

DICE Chap 103 22/07/2015 21:06

DICE Chap 102 13/07/2015 20:25

DICE Chap 101 01/07/2015 20:25

DICE Chap 100 18/06/2015 22:08

DICE Chap 99 13/06/2015 13:11

DICE Chap 98 05/06/2015 08:19

DICE Chap 97 29/05/2015 19:03

DICE Chap 96 24/05/2015 20:15

DICE Chap 95 20/05/2015 08:29

DICE Chap 94 12/05/2015 19:11

DICE Chap 93 05/05/2015 19:36

DICE Chap 92 27/04/2015 17:27

DICE Chap 91 18/04/2015 22:03

DICE Chap 90 11/04/2015 21:36

DICE Chap 89 02/04/2015 21:31

DICE Chap 88 30/03/2015 14:58

DICE Chap 87 28/03/2015 19:27

DICE Chap 86 27/03/2015 09:26

DICE Chap 85 23/03/2015 12:24

DICE Chap 84 21/03/2015 11:05

DICE Chap 83 17/03/2015 17:44

DICE chap 82 27/02/2015 15:55

DICE Chap 81 10/02/2015 16:59

DICE Chap 80 09/02/2015 12:43

DICE Chap 79 07/02/2015 10:47

DICE chap 78 05/02/2015 16:11

DICE Chap 77 02/02/2015 15:55

DICE Chap 76 23/01/2015 15:46

DICE Chap 75 08/01/2015 16:04

DICE Chap 74 08/01/2015 16:03

DICE Chap 73 06/01/2015 22:38

DICE Chap 72 05/01/2015 10:14

DICE Chap 71 30/12/2014 10:04

DICE Chap 70 28/12/2014 11:23

DICE Chap 69 26/12/2014 18:25

DICE Chap 68 24/12/2014 22:09

DICE Chap 67 24/12/2014 12:38

DICE Chap 66 23/12/2014 10:22

DICE Chap 65 21/12/2014 12:12

DICE Chap 64 19/12/2014 08:35

DICE Chap 63 18/12/2014 16:13

DICE Chap 62 18/12/2014 16:13

DICE Chap 61 14/04/2016 09:59

DICE Chap 60 14/04/2016 09:59

DICE Chap 59 14/04/2016 09:59

DICE Chap 58 14/04/2016 09:58

DICE Chap 57 14/04/2016 09:58

DICE Chap 56 14/04/2016 09:58

DICE Chap 55 14/04/2016 09:58

DICE Chap 54 14/04/2016 09:57

DICE Chap 53 14/04/2016 09:57

DICE Chap 52 14/04/2016 09:57

DICE Chap 51 14/04/2016 09:57

DICE Chap 50 14/04/2016 09:57

DICE Chap 49 14/04/2016 09:56

DICE Chap 48 14/04/2016 09:56

DICE Chap 47 14/04/2016 09:56

DICE Chap 46 14/04/2016 09:56

DICE Chap 45 14/04/2016 09:55

DICE Chap 44 14/04/2016 09:55

DICE Chap 43 14/04/2016 09:55

DICE Chap 42 14/04/2016 09:55

DICE Chap 41 14/04/2016 09:54

DICE Chap 40 14/04/2016 09:54

DICE Chap 39 14/04/2016 09:54

DICE Chap 38 14/04/2016 09:54

DICE Chap 37 14/04/2016 09:53

DICE Chap 36 14/04/2016 09:53

DICE Chap 35 14/04/2016 09:53

DICE Chap 34 14/04/2016 09:52

DICE Chap 32 14/04/2016 09:52

DICE Chap 33 14/04/2016 09:52

DICE Chap 31 14/04/2016 09:52

DICE Chap 30 14/04/2016 09:51

DICE Chap 29 14/04/2016 09:51

DICE Chap 28 14/04/2016 09:51

DICE Chap 27 14/04/2016 09:50

DICE Chap 26 14/04/2016 09:50

DICE Chap 25 14/04/2016 09:50

DICE Chap 24 14/04/2016 09:49

DICE Chap 23 14/04/2016 09:49

DICE Chap 22 14/04/2016 09:49

DICE Chap 21 14/04/2016 09:49

DICE Chap 20 14/04/2016 09:49

DICE Chap 19 14/04/2016 09:49

DICE Chap 18 14/04/2016 09:48

DICE Chap 17 14/04/2016 09:48

DICE Chap 16 14/04/2016 09:48

DICE Chap 15 14/04/2016 09:47

DICE Chap 14 14/04/2016 09:47

DICE Chap 13 14/04/2016 09:47

DICE Chap 12 14/04/2016 09:47

DICE Chap 11 14/04/2016 09:46

DICE Chap 10 14/04/2016 09:46

DICE Chap 9 14/04/2016 09:46

DICE Chap 8 14/04/2016 09:46

DICE Chap 7 14/04/2016 09:46

DICE Chap 6 14/04/2016 09:45

DICE Chap 5 14/04/2016 09:45

DICE Chap 4 14/04/2016 09:44

DICE Chap 3 14/04/2016 09:44

DICE Chap 2 14/04/2016 09:44

DICE Chap 1 14/04/2016 09:44

DICE Chap 0 27/06/2015 17:48

Đọc truyện ra sớm nhất tại BigTruyen.Net

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Tonari no Seki-kun
  • truyện tranh Black Haze
  • truyện tranh Tiger x Crane
  • truyện tranh Gunner chap 27
  • truyện tranh Sasuke Uchiha’s Sharingan Legend Chap  1
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!