Danh sách truyện của nhóm

Có 3 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

2. Azur Lane 4Koma 21 55912 26
3. Azur Lane (parka) 23 93317 73
1