BlogTruyen Scan Group

Leader: Ngankvn Clone

Tham gia nhóm


Nhóm chuyên scan truyện lậu, đừng méc ai nha =___= emo
Tên đăng nhập Chức vụ
1. Thái Vũ Thành viên
Có 26 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Dersert Coral 25 112689 42
5. dòng thời gian 44 140959 24
6. Chú Bé Quyền Năng 95 237727 66
8. Thần Khí Vương 26 142328 16
9. Yaiba Remake 252 4467350 447
10. Bác Sĩ Ma Giới 134 1071863 329
15. Inuyasha Bản Đẹp 559 13158413 1723
17. Vua Côn Trùng 49 315240 61
18. Yureka Lost Saga 66 263353 74
20. KUROZAKURO 67 583122 325
1 2