BlogTruyen Scan Group

Leader: Ngankvn Clone

Tham gia nhóm


Nhóm chuyên scan truyện lậu, đừng méc ai nha =___= emo
Tên đăng nhập Chức vụ
1. Thái Vũ Thành viên
Có 25 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Dersert Coral 25 113241 42
5. dòng thời gian 44 141580 24
6. Chú Bé Quyền Năng 95 238953 66
8. Thần Khí Vương 26 142881 16
9. Yaiba Remake 252 4534175 447
10. Bác Sĩ Ma Giới 134 1076559 329
15. Inuyasha Bản Đẹp 559 13348839 1725
17. Vua Côn Trùng 49 315992 61
18. Yureka Lost Saga 66 264658 74
20. KUROZAKURO 67 586744 325
1 2