BlogTruyen.Com

Leader: Ngankvn

Tham gia nhóm


Nhóm dịch này các bạn có thể gắn cho tất cả các truyện từ scan tới dịch, miễn sao nó đc làm với tư cách là của blogtruyen
Tên đăng nhập Chức vụ
1. Ngankvn Leader
2. Akira Gosho Thành viên
Có 309 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

2. Toriko-Aigan Shoujo 28 350181 53
4. Monk! 19 103172 13
5. Ume Shigure 10 51996 19
7. Kami Sonata 1 34656 5
9. Hakuouki 2 54854 14
11. Metal Heart 4 42228 12
12. Change 123 61 565916 83
14. Hitogatana 8 71848 12
15. đại ca nữ 2 54239 11
16. Addicted to Curry 38 338780 65
17. Koisuru Edison 1 42800 26
18. A Short Journey 1 80976 15
19. Mai-Otome 5 39485 13
20. BANKEN TOKI DOKI OOKAM 2 114841 23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]