BlogTruyen.Com

Leader: Ngankvn

Tham gia nhóm


Nhóm dịch này các bạn có thể gắn cho tất cả các truyện từ scan tới dịch, miễn sao nó đc làm với tư cách là của blogtruyen
Tên đăng nhập Chức vụ
1. Ngankvn Leader
2. Akira Gosho Thành viên
Có 311 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Kiến 1 32632 23
3. Toriko-Aigan Shoujo 28 349407 53
5. Monk! 19 102827 13
6. Ume Shigure 10 51679 19
8. Kami Sonata 1 34397 5
9. Angel Heart 44 321381 60
11. Hakuouki 2 54604 14
13. Metal Heart 4 41918 12
14. Change 123 61 562948 83
16. Hitogatana 8 71548 12
17. đại ca nữ 2 53937 11
18. Addicted to Curry 38 338008 65
19. Koisuru Edison 1 42523 26
20. A Short Journey 1 80686 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]