BlogTruyen.Com

Leader: Ngankvn

Tham gia nhóm


Nhóm dịch này các bạn có thể gắn cho tất cả các truyện từ scan tới dịch, miễn sao nó đc làm với tư cách là của blogtruyen
Tên đăng nhập Chức vụ
1. Ngankvn Leader
2. Akira Gosho Thành viên
Có 310 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Kiến 1 32306 23
3. Toriko-Aigan Shoujo 28 348149 53
5. Monk! 19 102257 13
6. Ume Shigure 10 51302 19
8. Kami Sonata 1 34075 5
9. Angel Heart 44 320634 60
11. Hakuouki 2 54223 14
13. Metal Heart 4 41542 12
14. Change 123 61 558583 83
16. Hitogatana 8 71251 12
17. đại ca nữ 2 53601 11
18. Addicted to Curry 38 337177 65
19. Koisuru Edison 1 42243 26
20. A Short Journey 1 80377 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]