Bullet Burn Team

Leader: P.T.T1106

Tham gia nhóm


Nhóm dịch tạp nham cái gì cũng dịch :D
Fb Team nha: Bullet Burn Team
Tên đăng nhập Chức vụ
1. P.T.T1106 Leader
2. Tomori-chwan <3 <3 Thành viên
Có 53 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

2. Sougou Tovarisch 2 21018 33
4. Chotto Ippai! 2 17014 90
6. Crepe Panic! 1 13625 15
7. Ama + Devi 1 14754 8
8. Yugamira 1 21684 66
9. Bell's Village 4 17014 47
13. Three Days of Happiness 18 135775 197
14. Ikusa x Koi 14 128470 121
16. Tsumi to Kai 3 32364 53
17. Rakuen no Kami Musume 1 10598 146
20. Sachi-iro no One Room 11 88987 98
1 2 3