Bullet Burn Team

Leader: P.T.T1106

Tham gia nhóm


Nhóm dịch tạp nham cái gì cũng dịch :D
Fb Team nha: Bullet Burn Team
Tên đăng nhập Chức vụ
1. P.T.T1106 Leader
2. Tomori-chwan <3 <3 Thành viên
Có 55 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

2. Sougou Tovarisch 2 21389 33
4. Chotto Ippai! 2 17331 90
6. Crepe Panic! 1 13901 15
7. Yugamira 1 22198 67
11. Three Days of Happiness 18 137175 197
12. Ikusa x Koi 14 130927 121
14. Tsumi to Kai 3 32786 53
15. Rakuen no Kami Musume 3 11200 147
18. Sachi-iro no One Room 11 89809 98
19. Hakase to Slime-chan 2 23658 33
1 2 3