Danh sách truyện của nhóm

Có 10 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Before Dawn 1 20255 5
2. Sakura Strip 1 9092 12
4. Doll’s Folklore 14 51766 12
1