Dark Angels Group

Leader: Lê Thành Luân

Tham gia nhóm


một trong nhiều nhóm edit, trans truyện của Blogtruyen.com
Tên đăng nhập Chức vụ
1. Lê Thành Luân Leader
Có 56 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

2. The Legend Of Maian 75 855278 918
3. Yugi-oh R ! 19 330437 76
4. Violinist of Hameln 13 49711 24
5. Kurogane Hime 7 101046 156
6. Be Heun 23 174192 86
7. Kakuriyo Monogatari 1 33564 17
8. w's 15 115480 48
9. Tsubasa En La Liga 40 441272 182
12. Hime dol! 7 66959 84
13. Seiken no Blacksmith 16 128507 94
14. Ani-Com 10 95790 40
15. Nyotai-ka 39 1245519 335
17. TAL 109 291855 88
18. Kannagi 3 34525 11
19. Oh, My God! 16 98457 123
20. Duction Man 16 129694 108
1 2 3