Danh sách truyện của nhóm

Có 11 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. SHINOBI KILL 3 25170 24
5. BẠN GÁI THUÊ 1 4145 5
9. FUTANARI NO ELF 3 18968 21
1