Danh sách truyện của nhóm

Có 11 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. SHINOBI KILL 3 25491 24
5. BẠN GÁI THUÊ 1 4813 5
8. FUTANARI NO ELF 3 19827 21
1