Danh sách truyện của nhóm

Có 2 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Akatsuki no Fumi 1 68590 3
2. Shut Hell 31 111385 32
1