Golden.assault


Chẳng phải nhóm, có mỗi người à. Đóng đô tại BT.
Tên đăng nhập Chức vụ
Có 7 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Mahou Sensei Negima 85 417959 306
2. Imokami-sama 1 41321 19
3. Lucu Lucu 28 174328 102
4. Adam in Puberty 2 144348 126
5. Nozo x Kimi 13 365560 118
6. Mahou Sensei Negima 356 1768877 430
7. Deus Ex machina 2 58739 23
1