legend team

Leader: CleverManh

Tham gia nhóm


legend team
Tên đăng nhập Chức vụ
1. CleverManh Thành viên
Có 59 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Watashibito 1 15680 2
2. Seaside Return 1 13718 0
4. Shindou Masaoki 1 17743 9
5. Liquor&Cigarette 2 13795 16
7. Gakusou 1 14905 3
8. Osmotic Pressure 1 14965 16
9. Weekday Night Fever 1 16143 12
10. Urara Meirochou 2 19314 7
11. SHOOTING GIRL 1 10766 9
12. Tog, Tog 1 13798 1
14. Persona 5 Anthology 5 26307 20
17. GrimAter 1 12529 6
18. Ki ni Naru Mori-san 12 52966 67
19. Sweet Bitter 1 37972 7
20. Reiraku 3 28807 20
1 2 3