Danh sách truyện của nhóm

Có 2 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Latin 1 3159 18
2. Alice everlasting 1 6458 11
1