Tác giả Akahori Satoru

Có 4 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Kami to Sengoku Seitokai! 46 65.193 35

2. Kashimashi 38 146.534 61

3. Mouse 50 450.783 145

4. The Legendary Weapon Is Too Heavy To Equip 3 42.799 33