Tác giả Akahori Satoru

Có 4 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Kami to Sengoku Seitokai! 46 64.186 35

2. Kashimashi 38 145.205 61

3. Mouse 50 447.198 143

4. The Legendary Weapon Is Too Heavy To Equip 3 42.155 32