Tác giả Akane Kotetsu

Có 4 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Nana Mix! 18 113.026 40

2. Spirit Migration [DROP- Qua lhmanga mà đọc] 17 349.553 596

3. SPIRIT MIGRATION [LH] 27 388.610 170

4. Tubame Syndrome 24 120.160 203