Tác giả BOOM! STUDIOS

Có 3 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. DAWN OF THE PLANET OF THE APES - CONTAGION 1 2.054 0

2. DAWN OF THE PLANET OF THE APES - CONTAGION 1 37.907 0

3. Judas - Chuyện Kẻ Tội Đồ 6 7.749 11