Tác giả BOOM! STUDIOS

Có 3 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. DAWN OF THE PLANET OF THE APES - CONTAGION 1 1.707 0

2. DAWN OF THE PLANET OF THE APES - CONTAGION 1 37.573 0

3. Judas - Chuyện Kẻ Tội Đồ 6 7.370 11