Tác giả DC Comics .

Có 4 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. BATMAN: GATES OF GOTHAM 4 85.861 0

2. Justice League 58 38.891 0

3. Justice League Dark 13 27.428 0

4. Swamp Thing 4 21.411 2