Tác giả Đường Gia Tam Thiếu

Có 14 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Cầm Đế 30 215.982 30

2. Thiên Châu Biến 19 39.148 9

3. ÂM DƯƠNG MIỆN 9 7.043 1

4. Băng hoả ma trù 71 669.800 106

5. CHUNG CỰC ĐẤU LA 84 261.458 51

6. Cuồng Thần 110 1.008.276 91

7. Đấu La Đại Lục 274 5.430.758 1.058

8. Đấu La Đại Lục Ngoại Truyện Thần Giới Truyền Thuyết 59 234.424 32

9. ĐẤU LA ĐẠI LỤC NGOẠI TRUYỆN: ĐƯỜNG MÔN ANH HÙNG 6 30.816 12

10. KHÔNG TỐC TINH NGÂN 14 23.488 3

11. Long Vương Truyền Thuyết 147 1.192.399 200

12. Thần Ấn Vương Tọa 183 1.596.707 178

13. Thiên Châu Biến 1 7.283 1

14. Tuyệt Thế Đường Môn 216 2.257.656 453