Tác giả Đường Gia Tam Thiếu

Có 14 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Cầm Đế 30 211.076 30

2. Thiên Châu Biến 10 23.051 7

3. ÂM DƯƠNG MIỆN 7 3.047 1

4. Băng hoả ma trù 67 633.119 103

5. CHUNG CỰC ĐẤU LA 42 152.850 40

6. Cuồng Thần 110 1.002.477 90

7. Đấu La Đại Lục 262 5.269.597 1.053

8. Đấu La Đại Lục Ngoại Truyện Thần Giới Truyền Thuyết 59 225.825 32

9. ĐẤU LA ĐẠI LỤC NGOẠI TRUYỆN: ĐƯỜNG MÔN ANH HÙNG 6 21.831 11

10. KHÔNG TỐC TINH NGÂN 8 13.339 3

11. Long Vương Truyền Thuyết 127 1.092.418 194

12. Thần Ấn Vương Tọa 168 1.496.338 173

13. Thiên Châu Biến 1 6.161 1

14. Tuyệt Thế Đường Môn 200 2.126.940 447