Tác giả FUKUI Takumi

Có 2 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Cerberus 38 149.057 49

2. SHUUMATSU NO VALKYRIE 10 149.771 156