Tác giả FUKUI Takumi

Có 2 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Cerberus 38 148.016 49

2. SHUUMATSU NO VALKYRIE 3 37.699 52